2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

AZ EU csatlakozás margójára 2004. május 1.

Ti ünnepeltek, mi töprengünk.

Ez a nap benneteket jó reménységgel tölt el, minket aggodalommal.

Zokogva ébredtünk, hisz osztozunk a sorsotokban.  Jóban is, rosszban is.

Lelkünk a lelketek, szívünk a szívetek. Ami veletek történik, az történik velünk, és ami velünk történik, az az emberiség sorsa is.

Beléptetek az Európai Unióba, és ma azt hiszik nagyon sokan, hogy jó döntést hoztatok, mert Magyarország Európa szerves része, és Európa részének lenni a fejlődés útja. Pedig Magyarország soha nem volt, és soha nem lesz része Európának vagy a világnak, ahogy a kutya sem része, a farkának! Erre csak két évtized múltán fogtok ráébredni.

Beléptetek egy klubba, ahol Ti vagytok a legmagasabb „rangúak”, mégis hajladoznotok kell alantas emberek előtt, akiket madzagon rángatnak. Az EU nem a népek uniója, nem jó szándékon és önkéntes összefogáson alapszik, – ahogy gondoljátok – hanem viszályon.

Minden gyümölcs olyan, mint a magja. Az EU szellemi magja, alap ötlete, a vadászterület újrafelosztása, és még csak véletlenül sem az európai emberek érdekének szolgálata!  Ez a szervezet nélkülöz mindent, ami egy emberi társadalmat jóvá, élhetővé, fenntarthatóvá tehetne. Következésképp nagyon nagy áldozatok árán, de szét fog hullani. Rengeteg szörnyűség, árulás, erőszak, sőt véráldozat vezet hozzá, de miután beléptetek, a széthullását csak gyorsítjátok. Nem Ti léptek ki elsőként, de Ti lesztek az elsők, akik jól felmérik a helyzetet, és Ti lesztek a destabilizáció bűnbakjai.

Most úgy tűnik, hogy az EU klub egy jó hely, mert nem ismeritek a valódi szabályokat, és beettétek a csalit. Ám akik ezeket a nagy játszótereket üzemeltetik, nem jóságos mikulás bácsik, hanem gátlástalan gazdasági kalandorok, akik egy ismételt nagyszabású kísérletet folytatnak. Kevesen, nagyon jól fognak járni, és nagyon sokan, nagyon rosszul. Beléptetek egy laboratóriumba, ahol nem Ti lesztek a kísérlet kedvezményezettjei! Ti most éppen a fehér egerek szerepét vállaljátok.

Semmit nem fog változni a kelet-nyugat viszonylat, és ebben a „nagyon demokratikus” szervezetben megmarad az egyenlők és az egyenlőbbek rendszer elve. Lesznek olyan kérdések, amikben ki sem kérik a véleményeteket, sőt olyan is lesz, hogy kizárnak a szavazásból. (No, ennek a pillanatnak örüljetek, mert azt fogja jelenteni, hogy már a végvergődését éli a szervezet!)

Most lesz előttetek kb. négy elviselhető, viszonylagos optimizmusra okot adó év, de ezt követően nagy változások állnak be, mivel Európa nem független. Sem gazdaságilag, sem politikailag, sem vallásilag.

A gazdasági függés mutatja meg magát leghamarabb, úgy négy év múlva, majd jön a politikai kb. nyolc év múlva, és végül, – bár ez folyamatosan jelen van, – tizenkét év múlva nagyon markánssá válik a vallási befolyás.

Európa, a hajdani szellemi központ, már csak hűbéres, ti pedig a hűbéresek kiszolgálásának felemelő szerepére szerződtök, és ünneplitek a leendő vesszőfutásotokat. Sajnos hagynunk kell a dolgokat akaratotok, és a maguk rendje szerint alakulni, de a belépéseteket követő 10. évben elő fogunk lépni.

Mi mindig meghagytuk számotokra a szabad döntés lehetőségét, de tíz év múlva a földi világ helyzete kritikussá válik, mivel a Ti sorsotok is pengeélen fog táncolni. S mivel Ti vagytok a földön élő összes ember immunrendszere, így vagy segítünk Titeket, hogy a példátokon elindulhassanak más népek is, vagy mindenki áldozatul esik. Ezért bevetünk minden segítő energiát, amely a földi létezés minden szegmensére kiterjed, illetve rombolunk, ahol kell. Nekünk nem az emberiség megsemmisítése a célunk, ám ha nem lehet másképp megfékezni az őrületet, hát semlegesítjük a magunk módszereivel.

Mi most nem örülünk. Nagyon nem, hiszen az évezred kezdetén fékevesztetté váltak a romboló erők, és mostantól hat év múltán az egész világ átcsúszik egy pattanásig feszülő neurotikus határon, ahonnan nehéz lesz a visszaút. Tíz év múltán egész Európára kiterjed, a közel keleti térség beteg góccá válik, sőt az egész földön feszültség uralkodik majd. Magyarországhoz egyre közeledik az a dögvész, amelyet a hivatásos bajkeverők fondorlatos aljassággal a világra erőltetnek.

2016 végén reményteli várakozás jellemzi a világot, de 2017-ben mégis pengeélre kerül a világbéke. Rajtatok fog múlni, hogy béke lesz, avagy elpusztul a ma ismert világotok, és az emberiség kétharmada.

Hogyha már korábban, az elmúlt idők során úgy döntöttetek volna, ahogy a népemtől elvárható, akkor az összes bűnös felelősségre vonása után szépen lassan, de stabilan felküzdhettétek volna magatokat arra a helyre, amely megilleti a népemet. De Ti ismét a szolgaságot vállaljátok egy csillogó tükörszobában, ahelyett, hogy tisztességgel, szkíta erkölccsel vállalnátok a tisztes jólétet! Nem mind arany, ami csillog, és a valódi érték nem látható! Ettől függetlenül, mi tesszük a dolgunkat, és segítjük a helyzeteteket, hogy talpra állhassatok. Segítünk nektek, mert velünk összhangban mindazt a gonoszságot, fékezhetetlen bírvágyat, és csillapíthatatlan éhséget, amely a világ hatalmaskodó gazdagjait vezérli, legyőzhetitek. Hangsúlyozottan, csak Ti győzhetitek le, miután magatokat legyőztétek! Amennyiben minket választotok, ránk hangolódtok, és ha felülemelkedtek a kishitűségeteken, akkor tizenhárom év múlva, – akkor 2017 lesz, – nagyon nagyot léphettek előre a Ti valódi utatokon.

Addigra nem lesz alkotmányotok, nem lesz jogbiztonságotok, százezres nagyságrendben elhagyjátok ismét az országot, és nagyon sokatoknak már fedél se lesz a feje felett, sőt nagyon sokan a körülmények hatására feladjátok a földi létet.

Addigra nagyon sok minden rosszabb lesz, mint ma, de éppen megérik a helyzet arra, hogy belássátok, a főhajtás hova vezet, és mi a teendő.

S abban és az azt következő években bekövetkezhet a váltás, amelynek első lépcsője az igazságszolgáltatás megreformálása lesz. Készülnek listák a függetlenségüket feladó bírókról, ügyészekről, sőt a főbűnösök súlyosan meg is lakolnak népáruló tetteikért.

Végre magához tér az én népem, és példát statuál a tisztesség útjáról letért bírák, ügyészek, politikusok tekintetében. Tettüket a világ összes népe, bámulattal vegyes tisztelettel fogadja: Népbíróságot alkottok, és nyilvánosan kivégzitek azokat a jogásznak, politikusnak nevezett hazaáruló bűnözőket, akik a magyar nép kifosztásában, földig alázásában segédkeztek. Tizenöt ember kerül megalázó körülmények között kötélre, és 40 életfogytig fegyházba. Több száz jogászt megfosztotok a hivatása gyakorlásától, és életfogytig eltiltjátok őket a közügyektől. Még a gyerekeik is viselik tetteik következményeit bizonyos mértékig. A tolvajok összelopott vagyonát elkobozzátok.

Megalakítjátok a kormánytól független alkotmányozó nemzetgyűlést, és elfogadtok egy olyan alkotmányt, amely velünk összhangban jön létre. Ez az alkotmány fogja az elkövetkező ezer évre garantálni az emberek javát, a föld javát, és a földön élő összes lény jogait. Az lesz az emberiség első univerzális alkotmánya, amelyet számos nép szó szerint átvesz.

A megfelelő időben veletek leszünk, segítünk benneteket, hátráltatjuk ellenségeiteket, és egyesítjük erőiteket.  Nem kell félnetek a kormányotok erőszakától, arra gondunk lesz!

Példátokat a világ népei követni fogják, és összesen az egész világon 555.555.-  embert ítélnek el közösség, emberiség, és a jövő generációk kárára, a természet ellen elkövetett bűncselekményekért.

Amint a közéletből kigyomláltátok ezeket a veszélyes elemeket, az emberiség egy új kezdet előtt áll, és egy szebb, szellemibb, egészségesebb, fenntartható jövőbe indul. Meg fog valósulni a korok új rendje, méghozzá a mai pénzhatalom rémálmaként. Beköszönt a szent szellem kora.

Magyarok! Ez vár rátok, ez a Ti sorsotok! Ez a Ti valódi utatok, és rajtatok, a Ti elszántságotokon áll a földi világ jövője. Hívjatok segítségül más népeket, amely a mi hét lelkünknek megmutathatja, hogy érdemesek lesznek-e a kegyelemre!

Elérkezik az ítélet napja, amelyre oly régen vártok, és mindenki felelni fog bűneiért. A kérdés csak az, hogy Ti vállaljátok-e az emberiség megtisztítását, avagy ránk bízzátok?

Mi mindig, és a kellő pillanatban a megfelelő helyen veletek leszünk, akár testben, akár az elemekben!  Amennyiben Ti erősek vagytok a hitetekben, meggyőződésetekben, mi akár országokat, kontinenseket söprünk el a legkülönbözőbb módokon a megsegítésetekre, ahogy ezt mindig is tettük, amikor végveszélyben voltatok.

Kár, hogy ezt a tizenhárom évet eldobjátok magatoktól, mindenkitől, de törvényszerűen ezt az utat választottátok, és most már így lesz jól.

Ne feledjétek, hogy az emberi méltóság a szabadságban rejlik, amely a szent szellemből táplálkozik, s ez a szellem az anyák lelkében lakozik. Tiszteljétek a Nőket, az Anyákat, hogy elnyerjétek méltóságotokat a világban!  Magyar Lányok, Anyák, Asszonyok Ti pediglen váljatok méltóvá a tiszteletre, hisz Ti vagytok a méltó emberi élet forrásai ezen a földön!

Boldogulásotok alapja a hit, szeretet, bizalom, tisztelet valamint a rend.

Áldásunk kísér benneteket.

IL-ARA

Dobogókő, 2004. május 1.