2020.07.24.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

MAGURÁK

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG JELENLEGI KÖREVETEINEK PONTOS KOORDINÁTÁI MEGTALÁLHATÓAK A GOOGLE TÉRKÉPÉN, és a lap alján is felsoroltuk.

A MAGURA szó mélységi jelentése az Élet Kánon fogalom meghatározásai között olvasható. Közismerten az ősi kőköröket nevezik MAGURÁ-knak, GURÁ-knak vagy Köreveteknek. Az archeológia tanácstalanul áll a kőkörök rejtélye felett és szeretné tudni, megérteni, hogy vajon mire szolgálhattak, miért is hozták létre a világ minden szegletében? Még napjainkban is több tízezer kőkört tartanak számon. Némelyek egészen jó állapotban vannak, míg másokat csak a föld alatt lehet érzékelni, vagy csak távolról, a magasból láthatóak.

E kőkörök vagy MAGURÁK titka, rejtélye nagyban összefügg a hamis történelemszemlélettel és a magyarság múltjával. Érdemes tudni, hogy a magyar önelnevezés rendkívül ősi, és a legtöbb nép, valamilyen formában az árjasággal hozta összefüggésbe. S hogy kik is voltak valójában az árják, erről ma már szentségtörés beszélni is. Hitler sokat rontott az árjaság közmegítélésén, bár e közmegítélés nagymértékben a győztesek narratívája. Azoké, akiknek nem érdeke, hogy a valós múlt felfedésre kerüljön, hiszen az egyértelműen megdöntené jelenlegi státuszukat. Ezért egy hamis, (meghamisított) történelem forog közkézen, és csak nagyon kevesen tudhatják az igazat.

Nekünk, magyaroknak megadatott, hogy immáron magunkénak tudhatjuk a rejtély kulcsát.        ILARA által megtudhattuk, hogy mire valók, kik és milyen szertartásokat végeztek és milyen térharmonizáló, tér-rezonátor szerepük van/volt.

Ugyanakkor törvényszerű az is, hogy e tudás mentén az igazság számos egyéb rétege is előkerült. Világossá vált, hogy a titkolódzásnak több szintje van, és a mélyben megbúvó igazság magvacskáknak vajmi kevés esélyük volt arra, hogy napvilágot lássanak. Mégis megtörtént! S ez rendkívül biztató és reményt adó.

Tudjuk, hogy van egy magát kiválasztottnak, az élet császárának nevező réteg és az ő törekvéseik nagyban hátráltatták az igazság megismerését. Sokat hallhattunk arról is, hogy a magyarokat el akarják pusztítani valamiért. Valamilyen jellemző tulajdonságaik végett. Ám azt, hogy mik ezek a tulajdonságok, mi van a nyúl üregének legmélyén, csak mostanában tudhattuk meg, amióta megismertük a Sacra Hungarorumot, ILARA hat kötetes művét, amelyből napnál is világosabbá váltak az említett hazugság rétegek. A népek, nemzetek vagy vallási közösségek ellenségeskedései mögött/alatt van a legfajsúlyosabb réteg; és ez a nő-férfi konfliktus. 

Az archológia tisztában van vele, hogy a jelenlegi korfelfogást megelőzően a nőknek sokkal hangsúlyosabb szerepe volt, és azzal is, hogy nagyon sok társadalom kifejezetten matriarchális alapokon szerveződött. Ám a kort uraló férfi domináns tudomány csak nagyon óvatosan, nagyon marginálisan tesz erről említést. A Sacra Hungarorum félreérthetetlenül tudtunkra adja, hogy a múlt felfedése elsősorban azért nehézkes, mert egy nagyon markáns hímsovinizmus állja az útját.

S hogy ez miképpen függ össze a MAGURÁ-kkal? Erre egyrészt a honlap gondos tanulmányozása is választ ad, másrészt kézenfekvő. Mivel az ősmultat, azaz a “prehiostorikus” korszakot az őstudást a nők birtokolták, és itt most nem taglalt módszerekkel a férfiak által kisajátításra került, így egyértelmű, hogy nem kívánatos az ősiség bolygatása, különösen azok részéről, akik ennek haszonélvezői. Hiszen lássuk be, a férfiak rettegnek attól, hogy a hatalom kicsúszik a kezükből. Ezért nagyon rég óta a hitéletet szinte kizárólag a férfiak uralják. Van anyaszentegyház, de nincs Istenanya, van szentháromság, de Nő, Anya nélkül. A teremtés minden aspektusát magukénak vindikálják a férfiak. Ám ezekhez a műveletekhez soha nem kaptak szakrális felhatalmazást, égi áldást. A következményeket pedig minden pillanatunkban érzékelhetjük; -harcon, békétlenségen nyugvó áldatlan világ, áldatlan állapotokkal.

Amíg a világunkban nem nyeri vissza méltó helyét a Szent Nőiség, az Istenanya – ez alatt nem valami ócska feminizmust értünk – és amíg az erkölcsről és az élet dolgairól egyértelműen férfiak döntenek, addig nem lesz új világ, nem lesz megbékélés! A férfi lopott koronával az élet császárává tette magát de mint tudjuk, a korona égből való és a magyarok hite szerint, – és más népek eltagadott tudása szerint is – a világ koronája Magna Materé, a mindenség létrehozójáé. Ő a Nagyboldogasszony, vagy a Fekete Madonna.  A fekete jelentése kevéssé ismert: azt jelenti örök érvényű, vagy kezdeti. A fekete a mindenség létrehozója, a fehér pedig az Élet szintézise.

Rendkívül sok tekintetben vannak zavarok a szellemi entitások terén. Mai tudásunk nagyjából 90%-a hamis vagy helytelen. Azaz 10 “tényállításból” nagyjából egy igaz. Bizonyos szakterületeken még kisebb ez a szám. A művészetekben és sportban, paraszti világban vagy a természeti népeknél több az igázáságtartalom, míg a tudományban és a filozófiai vagy bölcseleti területeken kínosan rossz ez a szám.

A MAGURÁ-k pedig olyan múltat és igazságot fednek fel, amely népi, nemzeti, ideológiai és nemi konfliktusokat idéz, ezért sokak számára kínos, és nagyon nem akarják elfogadni a bennük rejlő valóságot.

Az egész világon vannak – még mindig szép számmal – MAGURÁ-k, és Magyarország körül Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben de még Regátban is szép számmal fellelhetőek.  Ám a mai Magyarország területéről gondosan kigyomlálták az emlékét is a Magura elnevezésű helyeknek.

Igen a MAGURA a magyar ősmúlt alappillére, és mi 2500 év után az ország hét pontján ismét végezzük azokat az ősi szertartásokat, amiért létrehívták őket!                                             

Visszatért az Istenanya és követeli a jussát!

Örvendezzünk, mert köztünk van a szabadító, és közel a szabadulás!

AZ ISTENI HIERARCHIA: LEGFÖLÜL KÖZÉPEN A MAGNA MATER,  ( NEM SZŰZ MÁRIA)  AKIRE A JOBBJÁN A MAGYAR KIRÁLY, BALJÁN A FŐPÁSZTOR, AZAZ A LEGFŐBB VALLÁSI VEZETŐ NÉZ FEL, JELEZVÉN A RAGBELI HELYZETET.                                                                                                               

 A Szt. ISTVÁN BAZILIKA HOMLOKZATÁNAK SZOBORCSOPORTJA TITOKBAN MEGŐRIZTE A MAGYARSÁG ŐSMÚLTJÁNAK TITKAIT.

https://sites.google.com/site/okoriidovonal/toertenelmi-helyszinek/goebekli-tepe

Többet megtudhat az érdeklődő tanfolyamainkon, oktatásainkon, vagy videóinkból.

HAZAI MŰKÖDŐ MAGURÁINK (KÖREVETEK)

MAGURA – KÖREVET – Szakrális Magyarország
Ipolyvece, 2669 Magyarország
koordináták: 
 
Szakrális Magyarország MAGURA – KÖREVET
Tatárszentgyörgy, 2375 Magyarország
KOORDINÁTÁK: 47.061012, 19.348175
 
Szakrális Magyarország MAGURA – KÖREVET
Kelebia, Petőfi Sándor u. 10-24, 6423 Magyarország
 
Szakrális Magyarország MAGURA – KÖREVET
Csokonyavisonta, 7555 Magyarország   
KOORDINÁTÁK: 46.052804, 17.455883
 
MAGURA – KÖREVET Szakrális Magyarország
Szabolcsveresmart, 4496 Magyarország
KOORDINÁTÁK:  48.279354, 22.018881
 
Szakrális Magyarország MAGURA – KÖREVET
Kapuvár, 9330 Magyarország
 
Szakrális Magyarország MAGURA – KÖREVET
Békéscsaba, Pósteleki u., 5600 Magyarország