2020.02.21.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

FELKÉSZÍTŐ TÁBOR

Gyöngyös – Pipishegy repülőtér

2021. 07. 09-11-ig.

ÉRKEZÉS JÚLIUS 9-ÉN 9 ÓRA.

A TÁBOR RÉSZVÉTELI DÍJA SZÁLLÁSSAL ÉS HÁROMSZORI ÉTKEZÉSSEL NAPI 10.000.- FT.

A TÁBOR PROGRAMJA:

9-ÉN:

9 ÓRAKOR ÉRKEZÉS, SZÁLLÁS ELFOGLALÁSA

10-12-30-IG A FELKÉSZÍTŐ TÁBOR CÉLJAINAK ISMERTETÉSE, HELYZETELEMZÉS – SZ.M. MUNKATÁRSAI

12.30-13-30-IG EBÉD

13.30-14.30-IG SZIESZTA, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS, KÖZÖS ZENÉLÉS, ÉNEKLÉS

14.30-18-IG ELŐADÁSOK – SACRA HUNGARORUM -ILARA

18 ÓRA VACSORA

19-20 ÓRA KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

20-20.30-IG KÖZÖS MEDITÁCIÓ

TÁBORTŰZ- TAKARODÓ 22 ÓRA

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

10-ÉN 

6-8-IG KÖNNYŰ SÉTA-KIRÁNDULÁS A KÖRNYÉKBELI ERDŐKBEN

8.30-KOR REGGELI

9.30-TÓL 12.30-IG ELŐADÁSOK

ELMÉLETI KÉRDÉSEK , TANÍTÁSOK, EGYSÉG, SZERETET, NEMZETI ÉRZÉS TÉMAKÖRÖKBEN – ILARA

12.30-13.30-IG EBÉD

13.30-14.30-IG SZIESZTA, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS, KÖZÖS ZENÉLÉS,  ÉNEKLÉS

14.30-18-IG INTERAKTÍV BESZÉLGETÉS, ELŐADÁSOK – AKTUALITÁSOK, FELADATOK – ILARA

18 ÓRA VACSORA

19-20 ÓRA KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

20-20.30-IG KÖZÖS MEDITÁCIÓ

TÁBORTŰZ- TAKARODÓ 22 ÓRA

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

11-ÉN

6-8-IG KÖNNYŰ SÉTA-KIRÁNDULÁS A KÖRNYÉKBELI ERDŐKBEN, VAGY REGGELI TORNA, SÉTA

8.30-KOR REGGELI

9.30-TÓL 12.30-IG INTERKATÍV ELŐADÁSOK: ELMÉLETI KÉRDÉSEK , TANÍTÁSOK, DUALITÁS, MAGYAR SZAKRÁLIS TUDÁS – ILARA

12.30-13.30-IG EBÉD

13.30-14.30-IG SZIESZTA, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

14.30-18-IG ELŐADÁSOK – AKTUALITÁSOK, FELADATOK – ILARA

18 ÓRA VACSORA

19-20 ÓRA KÖTETLEN BESZÉLGETÉS -TÁBOR ZÁRÁS, BÚCSÚ

KAPCSOLATTARTÓ: BODÓ ANDREA 30/9015294

EMAIL: [email protected]

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA – ÜNNEP

NEMZETI MEDITÁCIÓ 

GYÖNGYÖS – REPÜLŐTÉR

2021. 08. 15-ÉN 14-18 óra között

PROGRAMELŐZETES:

TEREMTÉS TÁNC 

NÉPTÁNC

KÖZÖS ÉNEKLÉS

NEMZETI MEDITÁCIÓ

A BÉKESSÉG ASZTALÁNAK BEMUTATÁSA

TÖBB SPIRITUÁLIS VEZETŐ KÖZÖS SZERTARTÁSA

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

I. MAGYAR SPIRITUÁLIS SZINÓDUS 2. ülése – BUDAPEST

Kedves Lélektársunk!

Spirituális szellemi-lelki vezetők érzékenyen reagálnak a grandiózus változásokra, melyek a szakrális teret is áthatva a világban folynak, s ennél fogva felelősen helyes válaszokat kívánnak adni napjaink kihívásaira, követőiket, tanítványaikat, tőlük segítséget várókat megfelelő iránymutatással ellátva.

Annak érdekében, hogy ebben a bizonytalan helyzetben a szellemi vezetők egységes kiállással meghatározzanak közös igazodási pontokat, melyek mentén érdemes haladni, egyidejűleg a szebb, tisztább, szellemibb, józanabb létmodell megalkotása is történelmi feladat, ezért a Szakrális Magyarország társadalmi szerveződés által összehívásra került az I. MAGYAR SPIRITUÁLIS SZINÓDUS.

Mindazokat, akik az 1. ülésén részt vettek, továbbá azokat, akiknek nem volt módjuk megjelenni, de szellemiségben-lélekben csatlakoztak, ezen felül azokat, akiket az első összejövetel résztvevői a meghívotti körbe ajánlottak szeretettel hívjuk és várjuk

az I. MAGYAR SPIRITUÁLIS SZINÓDUS 2. ülésére

Az összejövetel helyszíne: Attila Hotel (1039, Budapest Attila utca 20.)

Időpontja: 2020.09.13. vasárnap 1600 – 2000

Érkezés, regisztráció: 1530

A hatalmas kihívásra a megoldás kulcsa a spirituális/szellemi vezetők összerendeződésének ereje, hogy magyar küldetésünket felvállalva felelősségünk tudatában megéljük történelmi szerepünket, hiszen

MINDAZ, AMIT AZ ELKÖVETKEZŐ EGY ÉVBEN AZ EMBERISÉG MEGALKOT, LÉTREHÍV, OLYAN LESZ A JÖVŐ.

Okvetlenül és szeretettel várjuk!

Áldás az igaz úton járókra!

Barátsággal:

A Szakrális Magyarország társadalmi szerveződés csapata

[email protected], 06/20- 235-9869; 06/20-470-1188

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

A LÉTBÖLCSELETI TÁRSASÁG KÖVETKEZŐ ÜLÉSE:  2020. október 3. BUDAPEST

Kedves Nemzettársunk!

Figyelemmel szakértelmére és eddigi munkásságára ezúton szeretettel meghívjuk a Létbölcseleti Társaságba, annak I. szakmai összejövetelére, mely

2020.10.03-án 1500 -1900

a Budapest, Attila Hotel 1039 Budapest Attila utca 20.

szám alatt kerül megrendezésre.

Regisztráció 14:30-tól

A Létbölcseleti Társaság elsődleges feladata az előttünk álló időszakra átfogó új társadalomszervezési lételv lefektetése, amely felválthatja a jelenlegi kizsákmányoló rendszert, és alapot nyújthat egy békés, kiegyensúlyozott, boldog élet megteremtéséhez.

A Létbölcseleti Társaságba a különféle szakmák és szakterületek kiválóságait hívtuk meg, köztük ismert személyeket és egészen fiatal gondolkodókat is.

Célunk az egységes, a bölcseleti és gyakorlati álláspontokat egységbe rendező, az isteni természetjogon nyugvó gyakorlatba is átvihető, megvalósítható rendszer kialakítása.

Ezt az újfajta világnézetet kialakító folyamatot tematikus szakmai csoportok működtetésével tudjuk megvalósítani, és várjuk az ötleteket, előterjesztéseket.

Önre – mint felelősen gondolkodó magyar emberre – mindenképpen számítunk!   Úgy véljük szakmailag és emberileg is megalapozott, hogy szerepet szán önmagának ebben a történelmi jelentőségű feladatban.  

Részvételi szándékával kapcsolatban visszajelzést várunk a

[email protected] e-mail címen,

valamint a 06/20-470-1188 vagy 06/30-173-1464 telefonszámon.

A gyümölcsontó magvetés reményében barátsággal:

ILARA, és a Szakrális Magyarország Társadalmi szerveződés

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A LÉTBÖLCSELETI TÁRSASÁG

1. ÜLÉSE: 2020.szeptember 5. BUDAPEST – ÖSSZEFOGLALÓJA

Kedves Nemzettársunk!

A Szakrális Magyarország által 2020.09.05-ére összehívott Létbölcseleti Társaság első üléséről ezúton tájékoztatunk, annak  főbb történéseit és megállapításait összefoglalva.

Az ülést Ilara nyitotta meg, örömét kifejezve, hogy a megjelentek ennek a történelmi jelentőségű eseménynek a részesei lehetnek. Ismertetésre került a meghívotti kör, mely a szellemiség széles spektrumát lefedi, fiatalabb korosztályok  képviseletére külön tekintettel.

Ilara bemutatkozásában több szempontból tisztázta a státuszával kapcsolatos kérdéskört, összefoglalta a Szakrális Magyarország szellemiségét, tevékenységét bemutatva az Élet Kánonját. Ismertetésre került, hogy az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja 9 eredeti példányban készült, és azok mely vallási és világi vezetőkhöz kerültek, s ehhez kapcsolódva felolvasásra került a Magyar Katolikus Egyház főméltósága; Dr. Erdő Péter bíboros esztergom – budapesti érsek, metropolita számára írt kísérőlevél.

Meghatározásra került a Létbölcseleti Társaság feladatköre, miszerint szakrális szellemi tekintély irányításával a természetelvi igazságok mentén a társadalom működésének újjászervezését tematikus szakmai csoportok létrehozásával és azok működtetésével kell megvalósítani, melyre kb. fél év áll rendelkezésre.

Javaslat a szakterületek felosztására, melyekben terv szerint 4-6 szakmai kiválóság dolgozik együtt:

Szakrális létbölcselet – Igazságügy – Koordináció

Egészségmegőrzés, prevenció

Oktatás – Kultúra – Művelődés – Örökségvédelem

Agrárium – Környezetvédelem – Vízügy

Szociális, család és munkaügy – „Népjólét”

Nemzetgazdaság, Innováció (Kutatás- Fejlesztés)

Közlekedés – Hírközlés – Energia

Honvédelem, Nemzetbiztonság, Polgárvédelem

Nemzetközi kapcsolatok, külügy

Pénzügy, Kereskedelem

A csoportok tagjai személyesen és közös levelezőlistán keresztül végzik munkájukat.

Az ülés végén személyes bemutatkozások történtek, melyek közül kiemelnénk:

 • Horváth Tünde, népi-természetgyógyász hangsúlyozta, hogy az oktatásban feltétlenül szerepet kell kapniuk a népi kismesterségeknek oly módon, hogy szakmák kiválóságai részidős tevékenységként taníthassák a fiatalságot, ezzel a pedagógusok munkáját kiegészítve, segítve, mert kulcskérdés a fiatalság a gyakorlati életre nevelése.
 • Szabó Hédi, az egy éve alakult Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (MATT) képviseletében beszámolt küldetésükről, munkájukról keresve a kapcsolódási pontokat.
 • Lakatos Mónika, környezetvédelmi szakértő elmondta, hogy sok példaértékű szakember érzi, tudja, hogy beköszöntött a várva-várt új korszak, mikor a magyarság ősi tudásához, méltóságához és hitéhez visszatérve az emberiségnek megmutathatja az életellenes káoszból a kiutat. Óriási felelősség melletti történelmi lehetőség, hogy a múlt hibáit és annak következményeit ismerve, kiváló szellemi, szakmai alapokra építsük a jövőt.
 • Árvai Attila író, thanatológus világunk hazugságcsapdáiból való szabadulás fontosságát hangsúlyozta most különösen amiatt, hogy ahhoz a történelmi időponthoz érkeztünk, amikor maga az Élet van veszélyben.
 • Benda József társadalompedagógus felhívta a figyelmet, hogy a magyarságot – több más nemzet mellett – a demográfiai átmenet súlyos kihívásokkal állítja szembe. Multidiszciplináris megközelítésre, a kisgyermekkori anya-gyermek kapcsolatok sérüléséből adó tanulási és egyéb nehézségek hatékony kezelésére és a versenyszellem megfelelő mederbe terelésére van szükség az oktatás terén.
 • Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese fontosnak tartja a jelenlegi politikai-ideológiai stb. zavarodottságban a fogalom tisztázásokat kiváltképp a magyarsággal és a Szent Koronával kapcsolatban.
 • Budai Gábor alapvető fontosságúnak ítélte a társadalmi szerveződések közötti kapcsolattartást és egységbe rendeződést.
 • Pócs Alfréd ortopéd szakorvos beszámolt az Orvosok a tisztánlátásért kör munkájáról, és az egészségüggyel kapcsolatban már évekkel ezelőtt elkészült koncepcióról, mely alapul szolgálhat ebben a szakmai munkában.
 • Szilvássi Péter jelentékenynek tartja a közös nevező; az emberség fogalmának előtérbe helyezését, és a magyar női és férfi minőség egyértelműsítését, továbbá a feladatok szakrális rend szerinti nemek közti megosztását.
 • Varga Kristóf Áron kiemelte a szakterületi csoportok koordinálásának és a   készülő anyagok összerendezésének  fontosságát, melyhez felajánlotta gyakorlatát.

Az ülés résztvevői és a Létbölcseleti Társaság azon tagjai, akiknek az első ülésen személyes megjelenésük akadályoztatva volt, de csatlakoztak, megkezdik munkájukat. A csoporttagok kapcsolódásában a Szakrális Magyarország segítséget nyújt, és a szükséges koordinációs feladatokat ellátja.  

A következő ülés helyszíne: Budapest, Attila Hotel

Időpont: 2020.10.03. 1500

Áldás az igaz úton járókra!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FÓRUM HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2020.szeptember 6

Hódmezővásárhely, – Rózsa u. 7.

időpont: 2020.09.06. vasárnap 16-19 óra

 minden érdeklődőt szeretettel várunk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FÓRUM: AUGUSZTUS 29.

Kedves Szakrális Magyarország Szimpatizánsok!

Kedves Barátaink!

A Szakrális Magyarország csapata továbbra is elkötelezetten halad  az élhető,  boldog jövőt építő úton.

Ennek következő állomásaként szeretettel várunk tájékoztató fórumunkra!

A Fórum időpontja:  2020.08.29-én 1600 -1900

Helyszín: Budapest, Attila Hotel 1039 Budapest Attila utca 20.

Program: 

 1. Beszámoló a visszaállított magura rendszer működéséről
 2. Az Egyetemes Szent Szellem korának első történései
 3. Nyári felkészítő táborunk eseményei, előadások legfontosabb üzenetei
 4. Az előttünk álló feladatok egyeztetése külön figyelemmel az őszi napéjegyenlőségkor tartandó országos rituáléra

Szeretnénk tudni, hogy hozzávetőlegesen hányan leszünk, ezért ha velünk tartasz ezen a napon, kérjük jelezd a szervezőknek az alábbi elérhetőségeken:

[email protected], 06/20- 235-9869; 06/20-470-1188

 Áldás az igaz úton járókra!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. MAGYAR SPIRITUÁLIS SZINÓDUS – 2020.08.15. BESZÁMOLÓJA

Kedves Lélektársunk!

Örömmel tájékoztatunk, hogy  Nagyboldogasszony ünnepén, 2020.08.15-én a Szakrális Magyarország társadalmi szerveződés által összehívott spirituális esemény, az I. MAGYAR SPIRITUÁLIS SZINÓDUS 1. ülése sikeresen megvalósult.

A szervezés fázisában a magyar spirituális közélet kiemelkedő személyiségei, több mint száz szellemi vezető kapott személyes tájékoztatást és meghívást, hogy ennek a jelentőségteljes történelmi eseménynek részesei lehessenek mindazok, akik jelenleg meghatározóak a spiritualitás  minden részterületén.

A szinódus megnyitása után Ilara tájékoztatta a résztvevőket az egyéni és társadalmi vészhelyzet több aspektusáról, melyek ismerete elengedhetetlen tekinthető az együtt gondolkodás alapjainak meghatározásához.

A megjelent magyar spirituális vezetők különféle szellemi irányzatokat képviselve felelősségük tudatában konszenzusra jutottak a legfontosabb kérdések tekintetében:

 • korunk útvesztőjéből kivezető kulcs a szellemi/spirituális vezetők felkészültsége és helytállása egységes igazodási pontok mellett, melyek a szakrális lételvek pillérein állnak
 • a múlt/jelen problémáinak, hibáinak értékelése, elemzése önmagában hatástalan, ezért csak a józan, tiszta szellemű, szakrális  alapokon nyugvó útmutatások szerinti cselekvő szeretet jelenthet megoldást az előttünk álló kihívásokra
 • az emberek egyéni felemelkedése mellett szakrális alapokon történő társadalom szervezés is szükséges
 • a magyar ősi tudás mentén helyre kell állítani az elferdített Isten és ember képet, a hitnek és tudománynak, valamint a szeretetnek és a józanságnak egybe kell olvadni
 • társadalomban szakrálisan kell kezelni nők és férfiak szerepét és egymáshoz fűződő viszonyukat

A szinódus alatt bemutatásra került az Egyetemes Szent Szellem Élet kánonja, és több olyan rendkívül értékes ismeretet tartalmazó könyv, mely a tudás alapját adhatja a cselekvés fázisában.

Az I. Magyar Spirituális Szinódus 1. ülésének résztvevői mellett jónéhány szellemi vezető jelezte, hogy a kezdeményezéssel egyetértve a közös munkához a későbbiekben kíván csatlakozni.

A szellemi vezetők a fenti  szellemiséggel  szakrális szellemi tekintély iránymutatásával egy  szebb, boldogabb jövőbe nyíló kapun vezethetik be a REND/EGYSZERŰSÉG és BÉKESSÉG jegyében az egészséges, normális életet támogató embereket.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A RENDEZVÉNY ZÁRT KÖRŰ, KIZÁRÓLAG A MEGHÍVOTTAK VEHETNEK RAJTA RÉSZT!!! 

MOTTÓ: A valóság ritkán felel meg a várakozásnak.

Kedves Lélektársunk!

Mindannyian érezzük, hogy a világban óriási horderejű változások vannak folyamatban, amelyek a szakrális térben is kifejtik hatásukat.

Mi spirituális/szellemi vezetők érzékeljük ezeket az átalakulásokat és rendkívül fontos, hogy felelősségünk teljes tudatában helyes válaszokat adjunk a kihívásokra, és megfelelő útmutatásokkal lássuk el követőinket.

A jelenlegi helyzet rendkívül ingatag, és az emberek bizonytalanok. Ezért az idők szava azt diktálja, hogy mi szellemi vezetők ebben a bizonytalan közegben a helyzetnek megfelelően egységes kiállással, közösen megállapított igazodási pontokkal segítsük ki az embereket korunk útvesztőjéből.

Egyrészről e felelősségünk tudatában, valamint annak érdekében, hogy létrejöhessen egy közösen megalkotott szebb, tisztább, szellemibb, józanabb létmodell ezért ebben a történelmi pillanatban a Szakrális Magyarország társadalmi szerveződés ez úton szeretettel meghívja:

AZ I. MAGYAR SPIRITUÁLIS SZINÓDUS 1. ülésére.

Az összejövetel helyszíne:  Attila Hotel  1039 Budapest Attila utca 20.

Időpontja: 2020.08.15. szombat 1700 – 2000

Érkezés, regisztráció: 16 30

MINDAZ, AMIT AZ ELKÖVETKEZŐ EGY ÉVBEN AZ EMBERISÉG MEGALKOT, LÉTREHÍV, OLYAN LESZ A JÖVŐ.

A KIHÍVÁS HATALMAS, ÉS ÓRIÁSI A FELELŐSSÉGÜNK.

MERJÜK FELVÁLLALNI MAGYAR KÜLDETÉSÜNK, ÉS LEGYÜNK A NAGY MŰ MEGALKOTÁSÁNAK AKTÍV RÉSZESEI!

Amennyiben Ön, mint felelősséggel gondolkodó szellemi vezető ezen a nehéz, de magasra vezető úton helyet és szerepet szán önmagának, okvetlenül és szeretettel várjuk!

Áldás az igaz úton járókra!

Barátsággal:

A Szakrális Magyarország társadalmi szerveződés csapata

PROGRAM:

16:30  Regisztráció és helyfoglalás

17:oo  Bevezető – Az összejövetel céljának ismertetése 

Bemutatkozások – Szervezők és résztvevők részéről

A spiritualitás terén előforduló problémák felvetése és javaslat a kiküszöbölésükre, a meghívóban szereplő indok alapján.

Javaslattétel a Szakrális Magyarország részéről, és annak megvitatása.

Elképzelések egyeztetése…lehetőség szerint konszenzus kialakítása.

19:30 További közös munkamenet szabályainak lefektetése.

20:00 Zárás

A SZINÓDUSRA MEGHÍVÁST KAPTAK A MAGYAR SPIRITUÁLIS KÖZÉLET KIEMELT SZEREPLŐI.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A PRÓFÉCIÁK BETELJESEDNEK:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra! ”

A MAGYAROK LEGŐSIBB TUDÁSÁBÓL AZ ARAIAN PRÓFÉCIÁK:

SZEGED ARANYKAPU ÜNNEP 2019.ÁPRILIS 27.

https://www.facebook.com/bali.peter.14/videos/1345148612308178