2020.07.24.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

PARTNEREINKTŐL

EZEN AZ OLDALON KÖZZÉTESSZÜK AZ OLYAN ÍRÁSOKAT, – NEM CSAK PARTNEREINKTŐL – AMELYEKET FONTOSNAK TARTUNK.

KÖSZÖNETTEL VESSZÜK, HA BIZONYOS ÉRTÉKES MONDANIVALÓVAL BÍRÓ CIKKEKRE FELHÍVJÁK FIGYELMÜNKET.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MAGYAROK NAGYASSZONYA
 
Mint Máriás lelkületű református és ökumenikus, alig vártam ezt a napot, hogy végre írhassak!
Nyolc évvel ezelőtt ezen a napon, ünnepen fejeztem be teljesen ösztönösen és küldtem nyomdába az Isteni folyamat, Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban fő kötetemet, amely a természetes és szelíd, teljes emberi, babát-anyát figyelembe vevő, magyar szellemiségű, lelkületű bábaságról, támasztóasszonyságról, termékenységfokozásról szól.
Hálás vagyok a JóIstennek, Sorsomnak hogy ez megadatott nekem, hogy életemet ennek szentelhettem, rengeteg sikerélményt, boldogságot, örömet, megelégedettséget, hálát, szeretet, de még közösséget is adott.
A következő évben, 2013-ban, életemben annyit nem ölelgettek a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsún, mint a könyvem megjelenésének következő esztendejében. Rengeteg magyar odajött és megköszönte. Volt olyan fiatalasszony is, aki hozzám jött, megkérdezte, hogy Bernád Ilona vagyok-e, s miután igeneltem, akkor köszönte, ölelt… Jön, hogy sírjak… Könnyek ugrottak most is szemembe…
Csakis a JóIstené a dicsőség, ő segített meg, miután elhatároztam, hogy meg kell ismertessem az orvosokkal és az emberekkel a mi igaz bábaságunk, mert Marosvásárhelyen az egészségügyi középiskolában 1981-ben a szülész-nőgyógyász tanárunk azt mondta hogy milyen rossz a hagyományos bábagyakorlatunk. (Azonnal eszembe jött: Eszter, anyai nagyanyai dédnagyanyám 16. gyermekét, az én Bernádné Dósa Ida nagyanyámat 46 évesen szülte Makfalván öregasszonnyal, és soha nem volt semmi baj a szüléseknél!) Ebben a pillanatban elhatároztam, hogy teszek érte, hogy megismerjék, utána minden erről szólt az életemben. Küzdelmes évtizedek voltak, mert 1700 interjúból állítottam össze, azt a munkát, ami az Életről, a magyar asszonyok tapasztalatáról szól. HITÉRŐL, ŐSTUDÁSÁRÓL, ŐSBIZALMÁRÓL, ŐSINTUÍCIÓJÁRÓL, SZELÍDSÉGÉRŐL, ALÁZATÁRÓL, TERMÉSZETESSÉGÉRŐL, TERMÉSZETTUDÁSÁRÓL, ÉRZÉSEIRŐL, ÉRZELMEIRŐL, ÉLETSZERETETÉRŐL, IMÁDSÁGAIKRÓL, NŐI KÖZÖSSÉGEIKRŐL, SZERTARTÁSAIKRÓL, NAGYCSALÁDJAIKRÓL, HIVATÁSTUDATUKRÓL, HELYTÁLLÁSÁRÓL…
Csak a befejezéséért két esztendőt ültem a számítógép előtt a házban, s dolgoztam. Szellememmel, szívemmel, fejemmel és tudatommal fenekemmel és hátammal, utóbbi kettő nagyon fájt, de a vége felé, egyszer, megnyugvást sugalltak az angyalok…
Ez a könyvem a nyolcadik és éppen 49 (7×7) éves koromban jelent meg, Ő hozta el a kétlakiságot, mai napig Marosvásárhelyen és Budapesten élek, mindkettő otthonom és akármelyikbe érkezem haza, mindig örömet és hálát érzek. (Most nagyon hiányzik a Maros part, az udvarom, a kertem Erdélyben!)
A Magyarok Nagyasszonya figyel, óv, vigyáz ránk, küldi nekünk szakadatlanul NŐI EREjét, védelmét!
Nem hiába ajánlotta fel térden István Király férfiutód híján Neki a Magyar Nemzetet! Ő vigyáz ránk, Isten után hozzá fordulhatunk bármiben, az életadás, gyermekáldás, szülés-születés dolgaiban, és mindenben, bizony, hozzá is fordultak bizalommal, hittel régi szülő anyáink, a Szülő Boldogasszonyhoz. Ugyanaz a Női Őserő. Később Szűz Máriát tiszteljük, tiszteltették benne.
A Női Istenanyaságnak sok arca, kiáradása, segítő módja van. Nemhiába van ilyen sok Boldogasszony Ünnepünk, gyógynövényünk, imánk, énekünk, szertartásunk, forrásunk, és nem hiába építették fel eleink a Budai várban a Nagyboldogasszony (Mátyás) templomot! És oly sok fontos helyen… Nemcsak a csíksomlyói kisbazilikában, hanem szegedi dómban is van egy nagyon fontos ábrázolás! NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY! Boldog vagyok és nagyon hálás én Istenemnek, én Női Erőmnek, Sorsomnak, hogy a budai közelében élhetek!
Hozzá fohászkodott Szent László és Mátyás Királyunk, Neki építette IV. Béla királyunk a Nagyváradi Székesegyházat… ŐK MÉG TUDTÁK MIÉRT!
Az én lakteremben pl. Budapesten sok helyen van ábrázolása. A bejárat felett elhelyeztem egy Regnum Marianum zászlót. Mindenki elmegy alatta, aki bejön az én házamba, az én váramba, én is.
Az előszobában a Csíksomlyói Babba, én fotóm, ahol a pünkösdi szent időben egy székely leány érintőzik a Holdon álló lábával… A Babba a Hold, mondta nekem Daczó páter 2000-ben…
A konyhaszekrényemen azt a fényképet helyeztem ki, amin István hozzá felemeli, felajánlja Szent Koronánk jelképében a magyarságot Nagyboldogasszony oltalmába. (A Ferenciek terén lévő ferencesrendi templom kápolnájában fotóztam.) Amikor fordulok be a kisszobámba, örökké látom, mert fő helyre tettem, s örökké behozom tudatomba, hogy én Boldogasszony lánya vagyok!
Adja Isten, hogy minél többen legyünk a Kárpát-hazában, s Moldvában azok!
S a férfiak is értenék, s gyakorolnák, ami az Ő részük!
Örök bűne a mai hivatalos szülészetnek, hogy ezt a szellemiséget, lelkiséget, biztonságot, természetességet, erőt, gyöngédséget, segítséget megtagadta, elvetette, és kétségben, félelemben, függőségben tartja anyáinkat, méhükben gyermekeikkel, be nem láthatatlan kárt okoz ez nemzetünkben! Nagyon sok baja a mai fiataloknak, középkorúaknak abból származik, hogy egy istentelen, erőszakos, művi, anyát-gyermeket nem tisztelő, figyelembe nem vevő rendszerben született! Még olyanok is, amit a mindennapi ember nem is sejt… Nagy bánatom ez nekem, de szüntelen azon munkálkodom, hogy ez javuljon, ne így legyen, és hogy az elszenvedett sérelmeket gyógyítsuk, ugye, felújítottam az újjászületés szertartást, amit elmondtak nekem a magyar nyelvterületen élő őrző, tudó asszonyok…
Hála minden Égi, Földi Segítőmnek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekáldás körüli tudás könyve segítőnknek megjelenjen! Mindannyiunknak szól, nőknek, férfiaknak, fiataloknak és időseknek, akik felelősen vannak értünk! Könyvem szép borítóját Irina Pusztai és Pusztai Péter tervezte Montrealban szeretettel, barátságból.
Nekem nemcsak fáradtság volt a megírása, szerkesztése, kiadása, hanem sok szellemi élmény, sugallat, örömperc, boldogság, elrévülés, extázis, látomás.
El fogják hallgatni… Mondta elgondolkodva, halkan, szelíden nyugdíj előtt álló orvosnő barátnőm Marosvásárhelyen, amikor elvittem neki ajándékba az Isteni folyamatot. Nyolc évvel ezelőtt még nem tudtam, miről beszél, de most már tudom! Nekem az egyszerű emberek érdeklődése sokkal többet ad. És ma már szinte dicsőség, ha egy magyar dolgot – ők tudják miért – elhallgatnak!
Sehol nincs ilyen világ Testvéreim, mint belső Magyarországon!
Ide nem írhatom le, miért jelzem, mik a tapasztalataim. De ti, akik itt születettek, itt nőttetek fel, itt éltetek mindig, talán még jobban is tudjátok, miért…
És lehet, rosszabb időket hoznak ránk, mint az ötvenes évek, de nekünk itt kell lennünk, amíg élünk, s bírunk a helyünkön, bármi jön, erőseknek, igazaknak kell lennünk, mert ÚrIsten, s a Magyarok Nagyasszonya, a Nagyboldogasszony mindig velünk van!
S velünk vannak, Asszonytestvéreim, ŐSANYÁINK, akik szolgálták az Életet, állták a helyüket bármi volt!
Ezzel a női erővel, tudattal, áldással éljünk minden percen, s akkor mi is BOLDOGOK, BOLDOGASSZONYOK LEHETÜNK MINDEN PILLANATBAN!
Szeretettel, hálatelt szívvel írtam szeretett Mindenkinek,

Bernád Ilona
 
A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és baba, , szöveg, amely így szól: „Bernád Ilona ISTENI LYAMAT Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban”
 
 
 
 
 
 

Emberek, ébresztő!

Mi lesz, ha az utolsó napsugár megszűnik, csak a horizontot bámulva állunk tétlenül?
Mi lesz, ha az utolsó méhecske elveszik, s csak ülünk némán vétlenül?
Mi lesz, ha a sötétség beköszönt, elveszik Minden?
S volt egy Föld nevű bolygó, az Univerzum kerekségében?
Ez nem álom, s nem is a valóság.
Ember szülte képzeletével, de megoldja majd szívével.
De még nem késő, Emberek, ébresztő!
Ha majd a fény hajnala újra beköszönt, és feltárul a tudás hatalma.
Majd egy érzésben azt sugallja, ez az Aranykor Birodalma.
Minden fényesen ragyog majd, az ember feleszmél.
Majd kitárul a kapu, s megtudja, milyen a szeretet hatalma.
A sötétség is fényesen ragyog majd, tudatunk kitágul,
S kerekebbnek látjuk majd az egész világunk.
Ez nem álom, s nem is a valóság, embernek születtél, hogy Fénylényként tapasztalj.
Most jött el az idő és még nem késő!
Emberek!
Ébresztő!

Szaszko Tímea

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Új Kezdethez

Békesség, nyugalom száll reánk,
Eljött, óh, eljött egy szép világ.
Természet, ó, csodás Természet!
Lelkemig hatol a szépséged.
Ősemlék feléled énbennem,
Egy vagyunk Tevéled, Istenem.
Megértem átélni ily csodát,
Ó, milyen meseszép a világ!

Ez csak a kezdete mindennek,
Milyen is lesz? Mi álmodjuk meg.
Teremtsd meg új élet varázsát,
Béke és boldogság otthonát!
Testvérek lesznek az emberek,
Öleld át, nyújtsd felé két kezed,
Segítsd, ha elesett, elveszett,
S mondd neki: Ősanyánk áldjon meg!

Gonosznak helye itt nem lehet,
Isteni törvény tesz új rendet.
Eljön a Földre a Mennyország,
Ez lesz az igazi boldogság!

2020-07-03  Meszlényi Mariann

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Oly régóta szólok hozzátok, de nem halljátok meg a hangom.
Feledésbe kerülnek igaz tanításaim, egy mítoszként élek a szívetekben, pedig ÉN igenis jelen vagyok, létezem. Ott vagyok a mindennapjaitokban, az élet áramlásában. Látom, hogy szenvedtek magyari népem. Látom sorsotok nehézre fordulását. Hiába nyújtom kezem felétek, tekintetek más irányba réved. Oly régóta hallatom hangom,- Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét! Merj kiállni azzal a bátorsággal, ahogy Ők tették!
Ne álmodozz, ne képzelődj, ne reménykedj,- cselekedj!
Írd át a törvényt, amely a hazugságot teremti, ami a magyari népet a szakadék szélére sodorta!
Cselekedj! Mire vársz?
Jön újabb, fényesebb nap?
Isten Szent Ege alatt minden nap fénylőn tündököl, te döntöd el fényesíted, avagy elsötétíted azt!
Magyar, ébredj magyar! Az idő már itt van és volt egykoron, s te mégis vársz.
Mire vársz? Miért nem cselekszel?
Miért hagyod, hogy Őseid otthonát ártó kéz illesse?
Miért hagyod, hogy hontalan, s megnyomorított légy?
Hogy elvegyék a házadat, otthonodat, becsületed sárba tiporják.
Mitől félsz? Miért nem mersz elindulni, nagyot gondolni, felvértezni magad Őseid erejével?
Szomorú vagyok. Ha ez így folytatódik, nem lesz népem kihez szóljak.
Vérem, vérem, magyari népem Anyahitaként szólok hozzátok.
Sokan nem tudjátok ki vagyok, s ha meghalljátok nevem, legyintetek,- mondjátok,- badarság,- ősi történet.
A történetek, a mítoszok igazságot rejtenek magukban, ősi igazságot,- tanulnotok belőlük kellene.
Népem, népem, merj cselekedni!
Merd felemelni a fejed, visszatérni Őseid hitéhez, és merj kiállni érte!
Magyar magyart gyilkol, még ha ezt nem is a szó szoros értelmében értem, de nem sokban különbözik tőle, – mert elveszi az életerejét, megnyomorítja a lelkét, ellehetetleníti létét, földönfutóvá teszi.
Csodálkoztok, hogy beteggé vált a Nemzet?
Az ember lelke ha nincs biztonságban, egy idő után meghasonul magával, önmagát őrli fel.
A magyar nép mindig híres volt az igazságérzetéről.
Hová lett ez most belőletek?
Nem elég, hogy veszni hagyjátok az ősi földet, otthonaitokat,- lelketek is meghasonul, behódol az Ármánynak?
Magyar, magyar, ébredj magyar!
Jő új kikelet, s te vedd válladra az igazság zászlaját!
Vedd magadhoz az Igazság Kardját, mely beszédedben nyilvánuljon meg!
Állj ki magadért, a családodért, a barátodért, Nemzettársadért, s nem utolsó sorban ősi hittel telve Nemzetedért!
Ne várd azt, hogy más megcselekszi helyetted, te légy a cselekvő!
Kis közösségekben kell először letisztult értékrendet alkotnotok, így terjeszkedhettek tovább, de csakis összefogással, nem a másik megítélésével léphettek előre.
Oldjátok fel az ellentéteket, egymás szemébe nézzetek, s lássátok benne a tenni akarást, a változtatás szándékát, semmi másra ne terjedjen ki a figyelmetek, ez legyen az összekötő erőtök!
Sok ima hangzott el a nép szájából, s egyik sem maradt megválaszolatlan, de tenni magatokért kell.
Ne hagyjátok elveszni az Országot, ne hagyjátok, hogy földönfutóvá váljatok!
Vértezzétek fel magatokat Őseitek szent erejével, merjétek győzelemre vinni az Igazság eszményét!
Nők s Férfiak,- ti egymást egészítsétek ki.
A magyar nő megtartó ereje által mindig hegyeket mozgatott.
Lányok, Asszonyok ébredjetek fel az álomból, merjétek felvállalni magatokat! Ébresszétek Nőtársaitokat, akik még mindig egy hamis eszmében remélnek, megfertőzik hazugságaik által a családok lelkét, s szent erejét semmisé teszik!
A magyarnak mindig volt tartása, nem hasonult meg.
Tisztán átlátta az értékeket, s tudta mikor csapják be.
Hová lett ez a képességetek?
Hová lett a tartásotok, meddig tűritek mindezt?
Családok mennek tönkre, barátságok hullanak szét, emberek vállnak hajléktalanná, meggyötörté. Embertelen körülmények közt laknak, betegen, a sárban fetrengve tengetik mindennapjaikat. És ti tűrtök, még mindig tűrtök.
Népem, népem, magyari népem, állj meg egy pillanatra, vonulj magányodba és lásd mivé lett az életed.
Gondold át mélyen mit képviselsz, milyen értékrendet hordozol a szívedben.
Gondold végig életed, lásd magad életed első pillanatától fogva, mit valósítottál meg azokból a célokból, melyeket kitűztél magad elé.
Tarts önvizsgálatot, oldozd fel magad Isten kegyelmével vétkeid alól.
Az utolsó pillanatban vagytok, hogy visszatérjetek Őseitek hitéhez, Égi Anyátok/Atyátok szentségéhez.
Szíveteket nyissátok ki az igaz szóra, és egységet alkotva hozzatok új rendeletet. Ez a rendelet csakis az igazságra épüljön, és első helyre helyezze a nép, az Ország értékét!
Kint lévő kincseteket vegyétek vissza, határaitokat érvényesítsétek!
Az igaz szó ne a porba hulljon, hanem dekrétumokba foglaltasson!
Ennyit kívántam mondani néktek.
Fényem átragyog a sötétségen, ki hív, számára utat mutatok.
Áldás reád magyar népem!
Anyahitaként jelen vagyok!
Belső Hang által lejegyezte: Lendvay Katalin

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Hüllőagy
Pihenésképp 
Pikáns ínyencség tőlem
 
Tucatnyi privát üzenetben kérdezitek, áruljam el “honnan tudom ezt, honnan tudom azt?”
Sokszor érdekes és zavarba ejtő kérdéseket kapok, “honnan jövök, mi a hátterem, ijesztően logikus, vagy rémisztően egyszerű cikkeim, melyek kisebb tanulmányok is lehetnének”.
Stb, stb…. ezer hasonló kérdés….
Nos, fátylat lebbentek, és elárulom:
Agyam jelentős százaléka hüllőagy.
Tárgyilagosan reális, érzéketlen, idősíkokban és globálisan lát. Egységben létezik, összefüggésekben logikázik, és lehetetlen átverni.
IQ-ja legalább hatszoros szorzóval áll felette az emberi oldalnak, ami szintén itt van a fejemben.
(Hadd ne vezessem le, hogy jöttem rá)
Azonnal látja, ha valaki hazudik, ugyanúgy a tiszta őszinteséget is, vagy azt, ha az illető elmeháborodott.
Rendszerben gondolkozik, és azonnal átlátja a sötét ármánykodást, a rejtett programokat.
Gyorsan tanul: így, mikor anno tizen éve verstant kezdtem tanulni, néhány nap alatt elsajátítottam durván 2 évnyi anyagot, amit verseimben alkalmazni kezdtem.
(klasszikus líra)
Sokszor szinte kín leegyszerűsítve prezentálnom az aktuális információkat, sok órát dolgozom rajta. A jelenlegi járványhelyzet tudományos hátteréről annyi információt tanulmányoztam át az elmúlt hónapokban, hogy jövő héten ledoktorálhatnék belőle, ezeknek itt a felét sem osztom meg, felesleges. Mindent fordítok hétköznapi nyelvre, a humán oldalammal. Tudnod kell, nem a diplomák és doktorátusok száma határozza meg az igazi tudást.
Hüllő- agyrészemet áthallások gyötrik a kvantum, asztrál és a tahiontérből. Ezért tudok “megjósolni” bizonyos történéseket a jövőből.
Emberi részem folyton közbeszól, érzelmeim tévútra visznek, olyankor tudatosan visszatérek a hüllőagyba és máris átlátom újra a bonyolult összefüggéseket.
Verseimet a humán oldal írja, míg kisebb tanulmányaimat, cikkeimet a másik, amit ötvözök, hogy az egyszerű emberek is érthessék.
Néha jól jön, máskor súlyos átoknak érzem az egészet…
Tán a vörös seggű ördögnek volt ilyen szenzációs ötlete, hogy így kibasszanak velem, fogalmam sincs, de néha a pokolba kívánom a tagot.
(csak vicceltem, bár a döntés a tiéd)
Minden esetre, borzasztó nehéz most nekem, mert jelenleg annyi és olyan szintű ármánykodást látok a világban, ami másoknak nem tűnik fel, hogy sokszor azt sem tudom honnan kezdjem magyarázni.
A mostani globális helyzet kompletten átverés, mely a valóság több szintjén zajlik, és a tudatilag gyenge emberi lények mentálprogramozása van folyamatban. (régóta csinálják)
Ebbe most nem megyünk bele.
A földön munkába járó átlagembernek fogalma sincs arról a valóságról, ami körbeveszi.
Nem érti a mélyebb összefüggéseket, az emberi spirituális psziché összetett működését, annak természetét, és azt, hogyan lehet megváltoztatni annak emócionális jellemzőit.
Milyen eljárásokkal, titkolt technikákkal lehet megtölteni ilyen, vagy olyan tartalmakkal.
Milyen módokon lehet deformálni, kondicionálni, abnormalitást előidézni, maradandó sérüléseket okozni benne.
Milyen aljas fondorlattal lehet megtéveszteni, a távolból manipulálni, és hogyan dolgoznak azon egy egész életen át, hogy a végén egy tudatlan, egoista, csirkeagyú szolga, a közoktatással leamortizált, meghülyített jellemtelen senki kerüljön a koporsóba.
Ez a fantasztikus cél, általában sikerül is. Mivel a föld nevű bolygó irányítását egy olyan magasszintű mesterséges intelligencia uralja, amit jelen pillanatban mindössze (durván) a föld lakosságának 5% – ka képes egyáltalán beazonosítani, így ebben a cikkemben nem térek ki azokra a felfoghatatlan részletekre, melyek emögött az asztrál, és egyéb síkokon tevékenykedő, kiszámított, irgalom nélküli, lelketlen szándék mögött állnak.
Amit jelenleg látunk, – csak egy parányi szelete a valóságnak – gyakorlatilag semmi sem igaz. Hamis a környezet, hamisak a hiedelmeink, dogmáink, vallásaink, hagyományaink, pártjaink, történelmünk, és így tovább. Egy gigantikus hazugságtengerben vergődünk, melyben hibás, preparált mentális programjaink miatt, egymást tapossuk. Csak egyetlen dimenzió, a sok közül, mely épp fizikai síkon nyilvánul meg, pillanatnyi tudatállapotunkban. Valódi létezők: a szeretet és az érzéseink. A többi, mind megrendezett káprázat.
A teljes irányítás piramisa láthatatlan, és egy olyan erő uralja, amiről még azok sem tudnak majdnem semmit, akik kiszolgálják. (őket is leigázta bizonyos értelemben)
Most talán azt gondolod: “biztos a hüllők!” – á, dehogy.
Ők ebben a hierarchiában jóval alacsonyabb szinten vannak, mint azt jelenleg, az erről tudó emberek gondolják.
Ők is csupán szolgák, egy olyan lelketlen hatalom felé, amiről az emberek soha nem hallottak, és soha nem is látták.
Maga az illum- inát is csupán szolgák gyülekezete, persze egy teljesen más vonatkozásban, mint amit az emberek jelenleg hisznek róluk.
Bolygónk egy nagy ketrec, melyben mi, idomított majmokként, és táplálékként vagyunk számon tartva.
Ami mindig is zavarta az alkotókat, az az emberi psziché kiszámíthatatlansága, és spontanitása.
Ennek teljes kontrollálását évezredek óta próbálják tökéletesíteni, de eddig szinte mindig katasztrófa lett a vége.
(éppen a kiszámíthatatlanságunk miatt)
Amit most élsz meg, megint egy ilyen végpont, melyben megpróbálnak minket totálisan kiszámíthatóvá tenni.
(bolygó szinten)
Erre pedig olyan fejlett technológiát kívánnak használni, amiről szintén csak néhány embernek hitt hibrid tud.
Amit tudnod kell: az oltás lesz az egyik kulcs.
Amit Te látsz a tv ben, hallasz a rádióban, az ennek a létezésnek a legalja. Az a szint, amit az állatok szintjén sulykolnak belénk….
Ezer és ezer dolgot, összefüggést tudnék még “mesélni” – de azt gondolom, most felesleges.
Sokkal fontosabb dolgom (dolgunk) van, mert ha most megint “ájulva” maradunk és nem látjuk legalább azt, mit akarnak velünk tenni nem sokára, akkor újabb globális katasztrófa várható. (sokadik)
Köszönöm figyelmed, de ne feledd:
Én értetek, (értünk) emberekért dolgozom, nem magamért, vagy egy lelketlen úr kegyeiért.
Ha sikerül, ennek a rémálomnak a végén megfogom a kezed és azt mondom: “légy önmagad végre! Támadj fel, légy Ember!
…… ha nem, együtt múlok el veletek, de soha nem alkuszom semmivel, senkivel. Ha ember nem maradhatok, gnóm nem leszek.
Te se tedd.
Árvai Attila-író
©2020-09-23
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

KALMÁR MELINDA – PLEJA CIKKE

Az az álláspontom, hogy a világ nagy része egyszerűen megbolondult és ezt szó szerint vegyétek. Rákötötték őket az Elmeprogramra, akiket meg nem, azok meg kiszolgálják a Nagy Testvér által kitalált tervet. Vagy: a Lélektöltetük nem elég nagy. Ezen segít a Szeretetküldés, hogy legyen bátorság kiállni és az Igazságért cselekedni.
A cél: még nincs veszve az emberek agya és ítélőképessége, ezért minél több embert meg kell győzni arról, hogy amilyen rendelkezéseket bejelentett a miniszterelnök 09.12-én – vagyis amire készül- az abszolút nem normális dolog.
A józan ítélőképességével neki is nagyon nagy bajok vannak szerintem, (vagy a Lélektöltete nem elég nagy, hogy érezze, mi az Igazság vagy cselekedni merjen mellette) még ha úgy indult, hogy nem akar(t) rosszat.
De valami nagyon nagy baj lehet, mert ez maga a Torz Világlátásmód netovábbja.
Nagyon szeretnék segíteni, az általam eddig is használt Tudattechnológiai módszerekkel meg kell próbálnom nekem is és másoknak is hatni más emberekre, telepatikusan, távolból is és valami plusz lépés is kellene, erősen gondolkodom és képalkotok, mert valamit tenni kell.
Judithoz hasonlóan én is pontokba szedem nektek ötleteimet, hogy kisebb szinteken most és azonnal mit kellene elkezdenünk, ki-ki a maga hatókörében.
A helyzet ugyanis durvulni látszik és ezt nem hagyhatjuk.
Küzdeni kell az életért, az igazságért, a szabadságért. Nem viccből vagy heccből vallunk mást, mint a miniszterelnök, hanem mert lehet, hogy ő meg mondjuk én már egy másik dimenzióban vagyunk és teljességgel máshogy érzékeljük a Valóságot.
Mert Igazság csak egy van, Istené és ő szereti a logikusan, bátran gondolkodó embereket, akik szabadok és szeretik a lélegzetet és tudják például azt is, hogy a maszkokon átmennek a vírusok. Minden típusa, mindig, ezért a maszk nem véd meg semmitől, csak elveszi az egyéniséged, uniformizál és rabszolgává nevel.
Szóval, nagyon szeretnék segíteni és agyalok, ötletelek, ki fogok írni pár pontot, mit javaslok én is.
Illetve magam részéről mindent megteszek, hogy az Igazságra ráébredjenek jelenlegi vezetőink és/vagy utólag is merjék vállalni hibáikat vagy legalább innentől ésszerű intézkedéseket hozzanak.
Igen, ki kell mondjam, hogy az utálat csak sokkal mélyebbre fog vinni mindent, így meg kell próbálni egyszerűen szeretni, kiterjeszteni a szeretetet rá, rájuk is. Mindenki a maga módján. Legalább egy kicsit. Mert lehet, hogy a sok utálkozás, méreg, harag helyett, ami lassan megöli az embereket a maszktéma okán, épp ez hiányzik.
Lehet, hogy épp ez a feladat most, csak nem jöttünk rá. Nem biztos, de lehet.
Mert afelől nincs kétségem, hogy a Szeretet Interdimenzionális Nyelv, amely órási adathordozó és óriási információcsomagokat rejt. A Világról, Isten Álmáról, a Teremtésről, az Igaz Valóságokról.
Az, hogy ez a vezető(k)höz mennyire ér el, attól függ, ki mennyire tudja befogadni a szívébe és nyitni rá. Ez el fog dőlni. De ehhez az is kell, hogy legyen, aki egyáltalán szeretetenergiát küld, akár benne tetszőleges, hasznos információcsomagokat is.
Tudom, el kéne magyaráznom jobban is, meg fogom tenni nemsokára. Bár nagyon egyszerű az egész.
Hiszek az álmokban, a jóságban, a belátásban, mert hinni kell, hinni.
Igazából most SOS lépésként mindenkinek csak annyit tudok javasolni, hogy küldjön Szeretetet- sokaknak bármilyen nehéz- a miniszterelnöknek. A szeretet energiája a Lélekben, ereje azonnal eljut a célszemélyhez és azonnal hat és azonnali világosító, tisztító, a Valóságlátás kialakítását célzó hatással bír! Ezzel kapcsolatban dr. Grabovoi-tól fogok kitenni idézeteket!
Tudom, furcsa kérés lehet, de mi lenne, ha napi 1 percben ezt mindenki megtenné? Biztosan nagyon nagy hatása lenne, hiszen a pszichokinézis, a Keylonta Tudomány és a Fekete lyukak intertérkommunikációja alapján (Hipertérben a fekete lyukakban nincs tér és idő, így azok csillagkapuk) ez az Erő oly hatalmas, hogy hegyeket mozgat.
Először meg kéne próbálni ezt.
Ill. azt is gyorsan le kell írni, hogy egyetlen ember nem dönthet egy egész nép sorsáról, de még 5 vagy 10 sem, így a magyar embereket tájékoztatni kell arról, hogy az Alaptörvénybe is belefoglalt Szent Korona Tan értelmében szabad állampolgárok vagyunk a Szent Korona országában és a nép felhatalmazása nélkül semmilyen egész országra/népre kiterjedő, a nép jóllétét veszélyeztető, a józan ítélőképességet nélkülözni látszó intézkedés nem hozható és ráadásul egy bizonyos létszámú aláírt petíció birtokában NÉPSZAVAZÁST KELL ELRENDELNI egy szabály/jogszabály/törvény bevezetése előtt. Ámbár az Alaptörvényben ott szerepel a Szent Korona Tan egy része, sajnos nem látjuk azt, hogy betartanák. A Történelmi Alkotmány (az eredetiről beszélek) soha nem szűnt meg létezni, ma is benne van az Alaptörvényben egy része, teljes egészében is jogfolytonos ezáltal, így mi mind a Szent Korona Országának tagjai vagyunk és a Legfőbb Közjogi Méltóság a Szent Korona, amely egy műszer, egy eszköz, Isten akaratának Tolmácsa. Ezt gróf Széchenyi István vagy Bethlen Gábor még jól tudta és félték azon német-római császárok és királyok is, akik a magyar nép ellehetetlenítését tűzték ki céluk. Féltek a Szent Korona igazságtételétől. A szokás eltűnt, a viselkedésmód megváltozott, de a Szent Korona ma is él és működik. 2020.09.26-i előadásomban Lurdy Házban beszélni fogok erről !!! Fontos felvilágosítást adni! nem vagyunk bábok, sem rabszolgák.
Pleja ❤
 
 

TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT

http://tegyukszeppeavilagot.hupont.hu/57/fooldal

MESZLÉNYI MARIANN

http://meszli.uw.hu/

ÖNBIZALOMRÓL CSAK NŐKNEK

http://noi-onbizalom.hu/

SZENT KORONA ORSZÁGA MAGYAR KIRÁLYSÁG

https://apostolimagyarkiralysag.info/