2020.10.29.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

ILARA NYÍLT LEVELE A VILÁG LEGMAGASABB SZINTŰ VEZETŐIHEZ

Mi a világ elsőszámú szellemi hatalmának birtokában, az Egyetemes Élet védelmezőjeként, felkent világkirálynőként reánk ruházott jogunkból, felelősségünkből és kötelességünkből eredően ez úton szólítjuk meg a világ szellemi, technológiai és gazdasági vezetőit:

Tisztelt Érintett Hölgyek és Urak!

 

Önök a jelenlegi kort uraló világhatalom különféle szintű birtokosaiként a fennálló rend és a közállapotok alakítói, illetve haszonélvezői. Az Önök és elődjeik szellemi és gazdasági tevékenységének köszönhető az emberi civilizáció számtalan nagyszerű teljesítménye és bizonyos szintű felemelkedése.

Ugyanakkor felemlítendő a tény, hogy az Önök több évezrede tartó szellemi-gazdasági-politikai összefonódásainak eredményeképp az emberi civilizációk felemelkedése mesterségesen gátolva van. Az emberiség szellemi és tudományos technológiai fejlődése művi korlátok közé lett szorítva, és Önök szabták meg a határokat, Önök szabták meg a játékszabályokat.

Önök és elődjeik évezredek óta ugyanazokat a hibákat és bűnöket követik el, és e hibák és bűnök folytonos ismétlésével napjainkban sem hagytak fel.

Önök most is – ahogy az elődök -, azt gondolják, hogy a világ az Önöké és korlátlan hatalommal rendelkeznek minden létező felett. Van elég pénzük és befolyásuk ahhoz, hogy erőt demonstráljanak és az eseményeket úgy alakítsák, ahogy azt érdekük diktálja.

Ámde minden megváltozott és az idők folyamán az Önök kasztja úgy elszaporodott és úgy elfajzott, – mondhatni felhígult – hogy már felborultak a szabályok, – az Önök közti egyezségek is, – és ádáz küzdelem alakult ki a legfelső hatalom birtoklásáért, a világ elsőségért.  A helyzetet súlyosbítja, hogy már nem népek és nemzetek, hanem vallási konglomerátumok, óriásvállalatok és magánszemélyek is beléptek abba a csatározásba, amely végső fokon e bolygó elpusztításához vezet – ha Önökön múlik. Önök teljesen fékevesztetté és rendezetlenné váltak.

Vannak erők, amelyek szakrális világkormányt szeretnének, mások viszont technológiai előre lépéseket sürgetnek, stb… Az egyetlen, amiben egyet értenek, hogy a népeket, nemzeteket féken kell tartani, korlátok közé kell terelni az embereket, és olyan élethelyzeteket kell számukra kialakítani, hogy cselekvőképtelenné váljanak és ne legyen idejük és módjuk gondolkodni, spontán lázadni.

A háborúkat és lázadásokat már nagyon régóta Önök generálják, tartják kézben és a következmények egészen tragikusak az Életre nézve. S amíg Önök csak az emberi társadalmakra voltak hatással, addig nem volt okunk/jogunk közbeszólni, hiszen az emberek bármikor tehettek volna az önkényük ellen.

Ámde az Űrverseny, a Mesterséges Intelligencia, a biotechnológiák és a környezetszennyezés kapcsán Önök átlépték a Rubikont, beléptek az Isteni legitimációk birtokára és innentől megváltoztak a szabályok, és Önök az eddigi ítészekből, megítéltekké váltak.

Az ítélet pedig a valós, végső hatalomból ered és a népek/nemzetek által lesz véghez víve. Minden okuk, joguk és felhatalmazásuk megvan arra, hogy véghez vigyék Önök felett az ítéletet, hiszen Önök végtelen pénz és hatalomsóvárságukban elfelejtettek EMBERNEK, emberinek maradni. Olyan szörnyűségeket tettek az emberiség és az Egyetemes Élet ellen, amelyek avulhatatlan és megbocsájthatatlan bűnök.

S mivel Önök között megszűnt az egység, nincs összhang és már mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti, és ebben a kaotikus helyzetben az embereket teljesen megnyomorítják, magukra hagyták és semmire nincsenek tekintettel, így saját maguknak köszönhetik, ha leáldozik szerencsecsillaguk.

Tudjuk, ismerjük reakcióikat, ámde szeretnénk Önöket figyelmeztetni, hogy a szabályok megváltoztak és ezeket a szabályokat már nem Önök irányítják. Önök is – 2020. május 31-ét követően – a mindenkire érvényes közös szabályok hatálya alá kerültek, és csak úgy menthetik meg magukat, ha nem harcolnak ellene, sőt belesimulva a kor eszményébe elfogadják és támogatják azt. A szokásos eszközrendszerük már hasznavehetetlen, és a dühös tömegek már tisztában vannak az Önök bűneivel, és már nem lehetnek biztosak abban sem, hogy testőreik és kiszolgálószemélyzetük nem éppen a saját kivégzőosztaguk lesz.

Az elkövetkező nagyon közeli jövőben több mint 555000 embert fognak világszerte kivégezni, elítélni emberiség és emberiesség, valamint az Élet ellen elkövetett bűntényekért.

S ezt követően elindul egy új korszak – Az Egyetemes Szent Szellem Kora – amely rendet és egyszerűséget teremt ezen a bolygón.

Kedves Hölgyek és Urak, a korszak, amelyet hazugul uraltak még látszik de már nincs, és az új igaz korszak még nem látszik de már van.

Számunkra rendkívül elszomorító lenne, ha az Önök vére kellene ahhoz, hogy az új korszak felderenghessen.

Mi Önökre inkább partnerekként mintsem ellenségekként szeretnénk tekinteni, és ezért csoportos audienciát ajánlunk az együttműködni szándékozóknak.

Az emberek pedig tudni fogják világszerte, hogy a világ szellemi, technológiai és gazdasági vezetői közül kik azok, akik a világ eredendő alapjain működő rendszerhez csatlakoztak és kik akarják tovább vinni a jelenlegi életellenes, romboló mátrixot.

Mi azért jöttünk e világba, hogy Rendet, Egyszerűséget és Békességet hozzunk.

Reménykedve tárunk kaput a Józanság előtt.

Áldás az igaz úton járókra!

S.M.T.R. ILARA

  1. október 29.