2021.01.01.

ILARA 2021. ÉVI ÚJÉVI BESZÉDE

ELNÉZÉST KÉRÜNK A HANGHIBÁKÉRT!

ÚJÉVI BESZÉD 2021 – ILARA

  1. január 1.

Kedves Világ Polgárai! Kedves Magyar Emberek!

Az eddigiekben megszokottól eltérően sokkal nyíltabban tárjuk Önök elé az elkövetkező időszak várható történéseit, mivel minden igyekezetünk ellenére az elmúlt években nem hallgattak a jó szóra, a figyelmeztetésekre, így nem is tudtak szellemileg-lelkileg-gazdaságilag felkészülni a beköszöntő időszakra. Ezért szükségszerű, hogy legalább most az év elejétől kezdődően legyen annyi idejük és érkezésük, hogy amiben csak lehet készülődjenek a felébredő új világra.

Az elkövetkező időszak akármennyire is mást vártak, bizony nem a megbocsájtás periódusa lesz. Véget ért a következménymentesség időszaka, és ez a társadalmak minden rétegére és szereplőjére vonatkozik. A kisembertől a mágnásokig mindenkinek szembesülnie kell az új helyzettel. Szeretnénk, ha nem érnék önöket sokként a felmerülő körülmények, ezért igyekszünk kendőzetlenül Önök elé tárni a bekövetkező eseményeket.

Bizonyára Önök is érzik, hogy a 2020-as esztendővel lezárult egy világkorszak, véget ért az emberiség történelmének egy nagyon sötét és ártalmas periódusa. A jelenben és a közeljövőben megmutatkozó jelenségek már csak a múltból átnyúló tehetetlenségi erőnek és a jövő születési vajúdásának jeleiként mutatkoznak.

Ma még a legtöbb ember borúlátóan néz a jövőbe és úgy gondolja, hogy a regnáló rendszer annyira stabil, annyira bebetonozta magát, hogy nincs kiút és a korábbiakban nagyon optimista harcosok is már-már feladták, mert úgy érzik, hogy nincs mód, nincs eszköz az emberek kezében a változtatáshoz.

2020 jelentős, történelmi év volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy a várakozás és a vihar előtti csend éve, és jelentékeny történései megváltoztatták, de egyben meg is alapozták az előttünk álló időszak metamorfózisát. 

  1. első félévének végén hatalmas, egyszersmind igazságos kegyelemben részesült az emberiség. Megmutatta magát az Isteni Terv, amelyből világossá vált, hogy Isten magasztosabb, magasabb rendű életre szánta az embereket, de hangsúlyozottan, csakis az EMBEREKET.

Ezért a szétválogatás folyamatban van, hiszen a jó magnak külön kell válnia az ocsútól.

S hogy mit értünk ez alatt? A jó mag az emberség a tisztesség, a rend és a békesség. Az ocsú az erőszak, a hatalomvágy, és a féktelen mohó élősködés.

A 2021-es év e két tábor végleges elválásához és a jó mag minőség felemelkedéséhez és uralomra jutásához vezet. Az előttünk álló esztendő a végelszámolásról szól.

Akik eddig eladták a lelküket és azonosultak az előző világkorszak uralkodó hitványságával, meg fogják fizetni az árát.

Akiknek pedig megmaradtak embernek, minden viszontagság ellenére megtartották józanságukat és istenbe vetett hitüket, áldásban részesülnek és megadatik számukra a nagy kegyelem. Erőt, hitet, bátorságot kapnak, a rabigából kiszakadnak, kiegyenesedik a gerincük és lesz elég erejük, hitük és bátorságuk kilépni a fennálló rendszerből.

Most ebben az évben megadatik a mód és lehetőség a radikális változásra. Az átalakulás úgy fog megjelenni, mint a hajnali mély sötétségből a nap aranyló korongja, amely megállíthatatlanul halad a zenit felé. 2021. eleje még a mély sötétségé, ugyanakkor már a hajnal ígérete. Az első hónapok még nagyon borúlátóak lesznek, de már az első negyedév végétől elindul és immáron meg is mutatja magát a beköszöntő új világ.

2020-ban nagyon sokak számára világos, hogy a politika, de a vallások is öncélúvá váltak és már réges-régen nem arról szólnak, amiről szólniuk kellene. A világgazdaság is teljesen tébolyulttá vált. Mivel az emberiség kollektíven és minden egyes ember is szellemileg-lelkileg-gazdaságilag magára maradt ezért kénytelen felnőni és belépni a felnőtt korába. Hamarosan megszűnik a gyámkodó függelem korszaka és az emberek visszanyerik Istentől származó jogaikat, valamint az ősbizalom kegyelmét. Ettől megnövekszik az én és önbizalmuk. A felnőtté érés folyamata komoly felelősséggel jár és bizony cseppet sem lesz zökkenőmentes, sőt bizonyos értelemben kifejezetten sokkoló élményeket von magával.

2021 második fele a viharos események, katartikus élményének következtében visszavonhatatlanul és megállíthatatlanul a széleskörű és teljes felébredés periódusa lesz.

A világosságban minden értelmes ember számára nyilvánvalóvá válik, hogy hol vannak a problémák, és mi a kiút. Beindul a tisztító gépezet. Elsődleges célpontja mindenfelé az igazságszolgáltatás és a pénzvilág lesz. Bírák, ügyészek, végrehajtók, tőzsdeguruk, wallstreeti nagykutyák, politikai és gazdasági felelősök, hazaárulók, a köz kirablói, mind-mind sorra kerülnek. Erőteljes villongásokra lehet számítani világszerte és senki sehova nem tud menekülni, mert mindenhol bajok és problémák lesznek. Sőt, idegenként, külföldiként kifejezetten nagy veszélyek leselkednek mindenkire.

A tombolást viszonylag gyorsan felváltja a rend iránti vágy, és ezen a ponton dől el, hogy milyenné válik az új korszak. A várva-várt aranykor az emberek igaz szívében-lelkében és vágyaik irányultsága útján fog eldőlni.

Amikor egy rendszer amorf, kaotikus és letisztulásra vágyik, akkor van leginkább szüksége az igazodási pontokra. Ahhoz, hogy kikristályosodjék a helyzet, magas szintű erkölcsi-szellemi mintákra van szükség.

Tudván az idők szükségszerűségét, 2020-ban, a legnagyobb mély sötétségben minden hivalkodástól mentesen elvetésre került a tiszta mag. A mag az a Törvény, amely arra hivatott, hogy az emberi világ hibáit és hiányosságait kiküszöbölje és helyükbe avulhatatlan erényeket helyezzen. E törvény a magyar népre bízatott, mert a magyarság feladata lesz, hogy elsőként éljen a belőle fakadó legitimációkkal és megmutassa a világnak, hogy a galádság ugyan ideig-óráig hegemóniára juthat, de az isteni tervvel nem szállhat szembe

Mindegy, hogy ki-mit tesz és gondol, mindegy, hogy mennyire hiszi magát hatalmasnak, valójában mindenki a Mindenható tervét hajtja végre, hiszen nem is tehet mást!

Még az ateisták is, hiszen az ő többnyire racionális megnyilvánulásaiknak köszönhető, hogy az emberiség egy jelentős része hajlik a józanságra. Higgyék el, az ateisták sokkal inkább Isten kegyeltjei, mint az álságos és álnok vallásosok!

  1. május 31-én lett kihirdetve a Törvény, és ettől kezdődően hatályban van. A törvény értelmében megszűnt minden ember kreálta isteni legitimáció, megszűnt mindenféle segítő és ártó szellemi entitás hatalma. Már nem segítenek az angyalok és nem ártanak a démonok, és elpusztult a maga a Sátán is.

Mivel az ember által mesterségesen létrehozott összes szellemi kreatúra, nevezhetjük mátrixnak, vírusfertőzötté vált, ezért az egyetlen igazságos, és ennek megfelelően jó megoldás az volt, hogy mindent töröltessék. Ez megtörtént és 2020 második felétől a világ minden részéről extraszenzek, látók magukban keresték a hibát, sokan attól tartottak, hogy valami olyasmit követtek el, ami miatt megvonattatott tőlük eddigi képességük. Nagyon sokan számoltak be arról, hogy a gyógyításokhoz hívott szellemi lények sem jelentkeznek. Akik még mindig úgy hiszik, hogy kommunikálnak velük, azok bizony a saját elméjük játékszerei. Bizton mondhatjuk, hogy már egyetlen embernek sincs valós, élő kapcsolata az eddigi szellemlényekkel. Még rövid ideig pszeudo-entitások vibrálnak, hamarosan  véglegesen eltűnnek.

Vagyis az emberiség szellemi-lelki mankók nélkül maradt. Elvétetett minden eddigi megszokott sablon, és a magára maradt ember végső próbatétel elé állíttatott: Ugyanakkor igazodási pontot is kapott ahhoz, hogy a fejetetejére állított világot ismét a talpára állíthassa. Most, mint egy utolsó próbatételként megmutathatja az emberiség, hogy egyénenként és társadalmakként mennyit érnek, mire hajlanak, és mire képesek? S azok a népek, nemzetek, amelyek konzekvensen igaz utat követnek, ezúttal a gondviselés segedelmével egészen könnyedén célt érhetnek. Következményképpen, akik eddig az élet önjelölt császáraiként felül voltak, az elkövetkezőkben visszakerülnek a helyükre, és a többre érdemesek, akik méltatlan módon elnyomott és alárendelt helyzetben voltak, most felülre kerülnek.

A 2021-et követő közel 6000 éves világkorszak a Szent Szellemé lesz, és az emberiség visszatér a gyökereihez, és normális működéséhez. Az eddigi munkamegosztás az volt, hogy sokak kikaparták a gesztenyét, míg mások, a kevesek, mohón behabzsolták. 2021-ben és az elkövetkező években már azoké marad a gesztenye, akik tettek azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak. A kisemberek, akik pedig várják a sült galambot, jobb ha tudomásul veszik, hogy bezárt a sültgalamb futárszolgálat is! Az elkövetkező igazságos világban mindenki érdeme szerinti elbírálásban részesül. Ami azt is jelenti, hogy a „csendes többség” a kivárásra játszók, az opportunisták sem fognak jól járni. Az elkövetkező időszak a bátraknak és a cselekvőknek kedvez. Az elkövetkező kor értékeli a jóságot, tisztességet, a bátorságot, az igazságosságot és a leleményességet, de megveti a langyos biztonságra törekvő álságosságot. Akik a fotelból drukkolnak továbbra is, ne csodálkozzanak azon, ha a bekövetkező újrafelosztás nem kedvez számukra, mert a kikapart gesztenye nem egyenlően, hanem igazságosan kerül felosztásra.

Nagyon sokat megérzik a cselekvés fontosságát és 2021-ben akik eddig hallgattak azok is kinyitják a szájukat és feltárják a hamisságokat. 2021 a Snowden és  Assange félék dömpingje lesz! A felívelő nap reggeli éles fényei rávilágítanak a szenny halmazokra és egyre nagyobb tömegek előtt válik világossá, hogy ilyen mennyiségű fertőt a végső Nagy Jó érdekében nem lehet és nem is szabad tisztára mosni, már csak elégetni lehet.

2021-22-ben a világ minden részén szó szerint fejek fognak hullani és máglyák fognak égni.

Míg a középkorban a szellemileg fejlettebb, tisztább, igaz emberek sokasága került máglyára, ez úttal a szellemi métely kulcsfigurái, valamint a sarlatán tudósok lesznek azok, akik a tisztító tűz martalékává lesznek. Az emberiség megújulásra vágyik, és ez a katarzis szükségszerűen végbe is fog menni!

A bűnösöknek van reszketnivalójuk, és mivel hatalmukban áll – pillanatnyilag még – ezért még csavarnak egyet a srófon, és a világon mindenfelé a katonai diktatúrák irányába tolódik a politikai helyzet.   

Mivel az emberi világot jelenleg uraló elit érzi a vesztét, rettegnek, és még többet még arcátlanabbul hazudnak, és egyre erőteljesebben nyomják a mi meg akarunk óvni titeket a csúnya járványoktól, a migránsoktól, az ufóktól és bármitől akármilyen áron is. Nagy erőkkel folyik a tudatmanipulálás, a félelemkelés, a megvesztegetések. Vannak rétegek, amelyeket kifejezetten megvásárolnak, vannak és lesznek, akiket megfenyegetnek és vannak, akiket megszorongatnak vagy elpusztítanak. Mivel az Ő hatóerejüket tápláló Sátán is elpusztult, ezért már csak a túlélésükért küzdhetnek, és sarokba szorított kutya módjára fognak viselkedni. Ám mindez csak előre lendíti az ellenállást és gyorsítja a helyreállítás szükségszerűségét. Így bármit is tesz a világ bármely országának hatalmi elitje, a nap hamarosan felkel és kíméletlen büntetésük nem marad el! Ez Isteni rendelés, így nincs és nem is lehet ellene apelláta!

2021-ben a demokrácia mítosz végleg megbukik és a föld legtöbb állama önreformon megy keresztül. Nagyjából háromféle államtípus lesz az elkövetkezőkben: A Kína, É Korea típusú kommunizmus, a puccsista liberálfanatikus fasisztoid diktatúrák és az újonnan kialakuló pánarchiák. A pánarchia nem más, mint az ősrend uralma, vagyis egy magas erkölcsiségű és kifejezetten szellemi, érték alapú társadalom, amely visszatér az ősi természeti hierarchiához.

A népek megtisztulásra várnak, igazságra vágynak és mindent meg is fognak tenni azért, hogy lerázzák magukról az élősködők fojtogató béklyóját. Az igaz ember, a jó ember is felébred az eddigi kábultságából, ráébred arra, hogy lemarad az életről, ha kimarad a folyamatból, ezért fogakat és körmöket(karmokat) növeszt és többé nem hagyja magát megalázni és kizsigerelni!

2021-ben végleg eldől, hogy ki az ember és ki a humanoid. Az EMBER küzdeni fog az emberségéért, a humanoid pedig az ember ellen embertelen dolgokat fog művelni.

Ugyan a EMBER békésen és valóban EMBER módjára szeretne véget vetni az elmúlt közel 6000 év sanyargatásának, mégsem teheti ahogy szeretné, mert a humanoidok minden módon akadályozni fogják a békés átalakulást… és éppen ez lesz a vesztük, … éppen ezért fognak fellobbanni a máglyák.

Az EMBER, az igaz ember győzni, de még meghalni is szépen akar. Ám 2021-ben arra is ráébred, hogy az irgalom a gonosz iránt nem más, mint az igazság és az igazak elárulása. Ezért a későbbi Nagy Jó érdekében morális bilincseitől átmenetileg megszabadul, és példát statuál, hogy soha többé senki ne gondolhassa, hogy a bűnök megbocsáthatóak, hogy a gonosz mindig számíthat a jó ember irgalmára.

Bizony a felkelő nap fényénél világossá válik az emberek számára, hogy halálos veszélyben van az EMBER, a magas kultúra és valójában az ÉLET maga. Következésképp az elkövetkező 2021-es év meglehetősen mozgalmas, tanulságos lesz és ki-ki azt kapja, amit érdemel.

  1. tavasz végén – nyár elején, világszerte határozottan kiéleződik a zsidó-zsidó belső konfliktus is, hiszen a különféle szekciók eddig sem szívlelték egymást, de mégis együttműködtek. Nos ez meg fog szűnni, és ráébrednek, hogy valójában mi volt a rendeltetésük, hogy rossz urat szolgáltak és továbbiakban már ők sem akarnak eszköz lenni a hatalmi elit számára. S mivel ők adják a magukat zsidónak nevezők tömegbázisát, így tömeges vallási kiábrándulásuk földindulást idéz elő a zsidóságon belül. Izrael visszavonhatatlan felbomlása is megkezdődik, ugyanúgy ahogy az EU-é is.

2023-ra az EU teljesen elveszíti központi szerepét és még formális léte is pár év alatt elolvad. Az USA rövid időn belül nagyjából 10 részre szakad, mert csak így tudja elkerülni a III. Vh-t, ami kifejezetten az USA polgárainak és infrastruktúrájának elpusztítására irányul.

A világelit már vagy 20 éve bebiztosította magát Kínában. Azonban Kínával sem fognak jól járni, mert rövidesen nem fognak az ő kottájuk szerint játszani.

2021-22-ben a világ sok országában újra írják a társadalmi egyezségeket, és nagyon sok ország magyar mintára szakrális alkotmányt fogad el. A társadalmi átalakulásokat gazdasági és technológiai átalakulások kísérik. Az emberiség a haszonelvűség és a technológia tévútjairól visszatér a természet tiszteletéhez és hosszú élettartamú természet analóg technológiák fejlesztésébe kezd. Megszűnik a tékozlás, megszűnnek iparágak és teljesen átalakul az élet. A plázák valódi közösségi terekké, oktatási és sport központokká válnak. A világ minden részén átalakul a magántulajdonról alkotott vélemény, és többnyire a közbirtokosi és szövetkezeti rendszerek nyernek teret. A gazdaság, pénzpiacok és a média feletti uralom visszaszerzésével, valamint a magas rendű eszmények követése folytán az emberiség szellemi-lelki állapota rövid időn belül örvendetesen feljavul. Nem lesz szükség pszichológusok tömegeire, és az orvoslás is teljesen átalakul. Az elkövetkező 2-4 évben komplett iparágak épülnek le. Elsők között lesz: a bankipar, gyógyszeripar, egészségipar, vegyipar, olajipar, légiközlekedés, autóipar és a kozmetikai ipar. Helyette fejlődni fognak a könnyűipari manufaktúrák és kézműipar, a mezőgazdaság és feldolgozóipar, a zöld ágazatok és a megújuló energiaszektor, és az összes közjót érintő ágazat, mint pl. a készségközpontú oktatás, preventív egészségügy és a szociális ágazatok. Az elkövetkező évek a szakrális hierarchia visszaépülésével telnek, vagyis egy rend uralta szebb biztonságosabb, igazságosabb világ alapkőletétele fog megtörténni. A mostani nemzedék eleget tesz történelmi küldetésének: kijavítja hibáit és felszabadítja önmagát, annak érdekében, hogy az elkövetkező generációk egy élhető gyönyörű bolygót örököljenek és az ember felmagasztalódhassék.

Ezért 2021. elkerülhetetlenül harcos év lesz. A nagytakarítás éve – de minél nagyobb az eltökéltség és összefogás, annál kisebb lesz a veszteség, rövidebb ideig fog tartani.

Ezért a bűnösöknek azt javalljuk, akiknek még van rá esélyük, mielőbb tegyék jóvá bűneiket! Akik pedig ma még úgy hiszik esélytelenek, nekik üzenjük: az isteni terv az EMBER kiemelése a fertőből. El kell dönteni, ki, hova akar tartozni, és abban az irányban kell hatni!

Felkészülni következőképpen lehet: Élelmiszertartalékokat, meleg ruházatot, alternatív fűtéslehetőséget és családok, kisebb közösségek összeköltözését és önvédelmét meg kell oldani. Lakótelepeken alternatív ivóvíz ellátást, közlatrinákat és a hulladék helybeni újra felhasználását kell megoldani. A balkontermesztést meg kell tanulni, és a mindenféle használati cikkeket maximálisan ki kell használni. Tudomásul kell venni, hogy meg fog szűnni az árubőség, sőt helyenként élelmiszerhiány lesz és néhol a közszolgáltatásokkal is bajok lehetnek. A problémákat egyénileg nem lehet leküzdeni, és az emberek ráébrednek a közösségek fontosságára. Az izoláltan élők nagy veszélyeknek lesznek kitéve. Ez az időszak sehol nem fog két évnél tovább tartani, de pontosan elegendő idő lesz arra, hogy az emberiség újraértékelje az életben a fontossági sorrendeket és akarja a rendet és a békességet.

Nagyjából 2025-re áll be a kívánt állapot és attól kezdve a föld teljes lakossága elindul egy magasabb szellemi-lelki nívó irányába.

Az első lépést a magyarok fogják megtenni, ezért éppen Magyarországon fog ez a folyamat viharos gyorsasággal végigsöpörni.

Nem kell aggódni, el kell indulni, a segítség meglesz és a nap felkel! Segíts magadon és az Isten is megsegít!

Összegzésül: 2021-ben valóban elindul a Great reset, a nagy újraindítás, de megálmodóik rémálmaként fog megvalósulni. Hiszen: aki másnak vermet ás….

és végül Dániel próféta végidőket elbeszélő könyvének néhány sorával búcsúzunk:

„…. hallám ezt, de nem értem és mondám, Uram mi lesz ennek a vége?

És mondá. Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.

Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik.

És sokan azok közül akik alusznak a föld porában felserkennek, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.

Az értelmesek pedig fénylenek mint az égnek fényessége és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.”

 

Az igaz emberek bízzanak magukban, egymásban, megfontoltan cselekedjenek, és a nehézségek idején is bízzanak a gondviselésben!      A segítség Önökkel van!

Isten Önökkel, mi tudjuk, hogy rá fognak találni az igaz útra!

 

ÁLDÁS az IGAZ ÚTON JÁRÓKRA