2021.09.20.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

A MEGÉRTÉS KULCSA I.

ELŐZMÉNYEK:

ILARA NYÍLT LEVELE A VILÁG LEGMAGASABB SZINTŰ VEZETŐIHEZ I-II

TÖRVÉNY VAGY ÍTÉLET

A MÁSODIK RÉSZ HAMAROSAN KÖZZÉTÉTELRE KERÜL E BEJEGYZÉS FOLYTATÁSAKÉNT.

MEGÉRTÉS KULCSA I.

KELT PANNÓNIÁBAN 2021. SZEPTEMBER 12-ÉN.
Kedves Olvasók!

Most induló  három részes sorozatunkkal nagyon nehéz, de mégis reménykeltő témákat kívánunk megosztani Önökkel.

Kulcsfontosságú, hogy az elhangzottakat maradéktalanul megértsék, még akkor is ha néha úgy tűnik, hogy eltértünk az eredeti témától.

Igyekszünk egyszerűen fogalmazni, de ha valami nem érthető, az nem biztos, hogy az Ön hibája, de nem is miénk. A rendszer akarta azt, hogy az emberek ne lássák egyben a világot és ne értsék az összefüggéseket. Napjainkban sajnos ott tartunk, hogy a rendszer teljes működésének végső, rejtett összefüggéseit elenyésző számú ember ismeri, hiszen a rejtett mélyrétegek funkcióit a hétköznapi ember soha el nem érheti.

Ám mi úgy gondoljuk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy Önök is tisztába jöjjenek a miértekkel, a mély rétegek működésével, mert másképp lehetetlen jó válaszokat és alkalmas, kiutat jelentő megoldásokat találni a jövőre nézvést.

Ugyanis a jelen helyzet rendkívül kritikus és nekünk most az Élet iránti felelősségünk okán kötelességünk az emberiség számára odaadni a megértés kulcsait, hiszen  most Önök a megoldás. Ez még soha nem volt így az ismert világtörténelem folyamán, de most az átlag kis emberek  megkapták a szabad döntés és cselekvés lehetőségét.

A kívánt végkifejlethez elengedhetetlen, hogy ismerjék az ellenség működésének lényegét, motivációit és módszertanát. Nem lehet hibázni, mert ugyan mindenképpen lesz változás és megtörténik az ébredés, de ha nem jól csinálják kimondhatatlanul nagy veszteségek következnek be. Oly mértékű veszteségekről és szenvedésről beszélünk, amelyet még elképzelniük is nehéz.

Tehát amiket most elmondunk Önöknek, azt a célt szolgálja, hogy ezeket a borzalmakat amennyire csak lehet elkerüljük, és a lehető legkisebb vér és élet áldozattal, minél gyorsabban léphessük meg a szükségszerű lépéseket, nemzetekként és emberiségként egyaránt.

Ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen mi a teendő, a nagyon távoli múltba kell visszanyúlnunk és látnunk kell a kiindulópontot.

A világon mindenhol pezsegnek a társadalmak és egy világraszóló nagy változásról beszélnek, azonban ennek a változtatási szándéknak mindenhol hiányoznak az egységes eszmerendszert képviselő szemléleti, morális, erkölcsi alapkövei, amik nélkül nem lehet új világot felépíteni.

S hogy a paradigma váltás megtörténjen, és mi minden kell ahhoz, hogy jól, a leghatékonyabban menjen végbe, erről szólnak az elkövetkező videók.

Igyekszünk dióhéjban elmesélni egy a múlt megértéséhez szükséges nagyon hosszú és szerteágazó történetet.

Az elmúlt évezredek történelme a hatalom és a nép szembenállásáról szólt. Az uralkodó osztály mindig és mindig nagyobb hatalmat akart, a nép pedig egy ponton mindig fellázadt, de igazi változás soha nem következett be. Tehát a történelem számtalan példát szolgáltat arra, hogy a spontán felkelések bármennyire is kiterjedtek, a legfelsőbb szellemi hatalmak segítő beavatkozása híján mindig kudarcra voltak ítélve és legjobb esetben is csak átmeneti kedvezményeket és könnyítéseket lehetett elérni.

Az elmúlt 9000 év a hatalom egyre erősödő tobzódásáról szólt, amelynek alapja kifejezetten szellemi-spirituális jellegű. Az említett kor kezdetén még az egész emberi világot egy egységes, békés, anyahitű kultúra jellemezte. Ennek középpontjában az első ártatlanság ereje, a második ártatlanság bölcsessége, és a harmadik ártatlanság hatalma volt. A spirituális szellemi vezetők, a legmagasabb szintű mágia tudással rendelkező személyek az idők folyamán mindig nők voltak – és ez soha nem változott meg. Az idő telt és a férfiak egyre nagyobb teret követeltek a spiritualitás terén, miközben az anyagiakat szorgalmasan halmozták. Így a hajdani gondoskodó Anyaisten Királyságaiban élő társadalmak is átalakultak, és kialakultak a férfi központú Istenkirályságok, később császárságok és birodalmak. Eleinte a felkent férfi Istenkirályok óriási tisztelettel viseltettek az őket felkenő mai szóhasználattal főpapnőkkel szemben. (akiket egyébként magdaloknak neveztek) Azután az erő, a hatalomkoncentráció dominanciája addig ment, míg végképp kiűzték a nőket szakrális vezetői helyükről és ma pl. úgy emlegetnek anyaszentegyházat, hogy az anyát, a szent nőiséget kiűzték belőle. Ám a végső mágia tudás hatalmát soha nem sikerült megszerezniük, és ez minden zsarolás és fenyegetés ellenére így maradt. A leghitványabb, megfélemlíthető vagy megvehető papnőket cél szerint használták, a többi pedig illegalitásba vonult. A tudó mágusasszonyok üldöztetésének csúcspontja az 1500-as évek környékén, a hatalomtéboly és parazitizmus végletes elterjedésével egyidejűleg zajlott és boszorkányüldözés címen került a köztudatba. Mivel a végső, a terekre hatalmat gyakorló mágikus hatalom elbitorlásának igyekezete évezredeken át nem járt sikerrel, így kénytelen-kelletlen fennmaradt egy hallgatólagos viszony a magdalok és az ősi istenkirály leszármazottak családjai között. Úgy kell ezt elképzelni, mint a középkorban amikor üldözték a keresztények a táltosokat, de amikor a főpapok dögrováson voltak, akkor elmentek hozzájuk  az erdőbe, hogy gyógyítsák meg őket. No valahogy így ment ez ebben a vonatkozásban is hosszú időn keresztül, egészen mostanáig.

Ezek a magukat nemesinek nevező vérvonalak, családok alapították a különféle vallásokat is, de amikor időről-időre maguk közül kiválasztották a szakrális világkirályt, (aki nem azonos a királyi családok, nr.1 pénzügyi felügyelőjével) vagyis a világügyelőt, akkor mindig is az üldözött és illegalitásban élő magdalokhoz fordultak, hogy legitimálják és kenjék fel őket.

Tehát ezek az ősi okkult hatalmak, több ezer éves családok uralják az emberi világot és ők adják ki az utasításokat. Nem, nem az ismert királyi családok és nem a Rokefellerek és a többi pénzmágnás! Nem is a vallási vezetők! Őket soha nem vették be a legfelső láthatatlan kasztba, ők csak pénzmágnások, afféle lakájok, akik végzik a dolgukat és bizony sohasem kerülhettek volna posztjukra a családok beleegyezése nélkül, hiszen évezredek óta kidolgozott és bejáratott recept szerint kicsináltak mindenkit, aki szembe mert szállni velük.

Eleinte egyértelműen az Anyaistent szolgálták, de az idők folyamán kreatívan legyártottak maguknak új ideákat és szép színessé vált az istenek pantheonja…de egy valami az idők folyamán sohasem változott, a magas mágia hatalma soha nem került a kezükbe, így továbbra is kénytelenek voltak térdet-fejet hajtani és kezet csókolni legalább egyszer életükben a világanya előtt. Vagyis mindig is megmaradt az ősi REND, és a világot az Istenanya leghűbb leányai ügyelték, ugyanakkor a világkirályi rangot az elmúlt ezer évben a női oldal már egyáltalán nem gyakorolhatta.

Nos, hogy kapcsolódik ez a jelenhez? Úgy, hogy amit ma látunk és érzékelünk a felszínen, az ennek a mélységben megbúvó életet támogató, gondoskodó feminin és az életet uralni és ezáltal pusztulásba taszító maszkulin energetikai és hatalmi harcnak a léképződése. Minden jelenség, mint pénzügy, gazdaság, környezet, vallások stb,  csak a periféria. A morális lecsúszás és válságok gócpontja ez a maszkulin irányba eltolódott és kiegyenlítődést kívánó energetikai harc.

Látható, hogy a hatvanas évektől kezdődően a feminin erőkön a béklyó egyre könnyebbedett és ugyan devianciákon keresztül, de nő megküzdötte és küzdi a maga harcát.

A hatvanas évek elején járt le az az ezer év, amely a tűz korának lezárásához vezet. Vége volt a nagy világégésnek és még sok-sok kis lokális háborúskodás most is folyik, de már áttértünk az átmeneti időszakhoz, amely a hibrid háborúk lappangásos harminc éves időszaka.

Volt reális veszélye egy nukláris háborúnak is, de az az idő már lejárt és helyét átvette az információtechnológia háborúja, amely még mindig az Élet ellen tör.

Ez a mostani COVID hisztéria is előre prognosztizálható volt, hiszen a rendszer meghatározott menetrenddel működik. Az ütemezésből eredően egy bizonyos szakrális szinten mindenki ismeri a játszma végét, sőt azt is lehet tudni, hogy miképpen lehet véget vetni a korszak lecsengő agóniájának, ami a veszteségeket túl nagyra srófolná. Szóval a múlt ugyan még látszik, de már vége, az új viszont még csak sejlik, de még tisztán nem látszik. Itt ezen a ponton nagyon sürgető a beavatkozás, és ezt az agóniát meg kell szüntetni, méghozzá a kialakult helyzetre való tekintettel haladéktalanul és hangsúlyozottan, bármilyen eszközzel!

A világ egyáltalán nem úgy működik, ahogy Önök tanulták az iskolában vagy a templomokban, de még csak úgy sem, ahogy azt a spirituális megmondók tanítják. Az emberek annyit tudnak a világból, amennyit hagytak megismerni  számukra, beleértve azt is, amely tudásokat ún. titkos tanításokból vagy szamiszdatból merítették.

A tudomány és a médiumok csak a fapados verziót adják közre. Mindegy merre megy a kereső, mindenhol van egy fal, egy gát, amin képtelenség túljutni. Ez a gát a bebetonozott ősi családi vérvonalakon keresztül annyira beépült az egyetemes kultúrába, hogy csak egészen kivételes esetekben lehetséges a rálátás a mélység működéseire.

Viszont ezeknek a családoknak az elmúlt évtizedekben nagyon nagy problémáik támadtak és rettegtek a 2012-tes évtől, hiszen ők is tisztában voltak az ősi (több ezer éves) próféciákkal, miszerint a „tűz korában az asszony fogságba esik, a gonoszt már senki nem tartja féken”, melynek következtében az egyetemes Élet veszélybe kerül, de az Istenanya nem hagyja elveszni az életet és a világot, ezért beavatkozik és felszámolja a tűz korának tobzódását és rendet, egyszerűséget és békességet hoz a világba.

S ezt úgy teszi meg, hogy elsöpri a múlt porát és letisztítja az ősi oltárt. Vagyis  kiválasztott leányán keresztül visszatér az Istenanya és ettől kezdve új világ, a Szent Szellem Kora veszi kezdetét. Értelemszerűen ez a helyzet mindent megváltoztat és a családoknak van okuk az aggodalomra. Semmitől nem rettegnek annyira, mint hogy a szent nőiség magára ébred, mert óhatatlanul elsöpri azt hazugság áradatot, amely az évezredek nyomorát okozta.

A történettel a kommersz történelem és vallás is számtalan verzióban foglalkozik.

Ilyen értelemben 2012-ben számukra tényleg elérkezett a világvége, hiszen 2012. december 21-én az esti órákban sor került a szakrális világ elmúlt több ezer éves történelmének legnagyobb fordulópontjára, amikor is az Ősi REND felszentelte, felkente a Világ Királynőjét és innentől elindult a gyökeres változás.

Energetikai értelemben azt jelentette, hogy a szakrális Világkirálynő megjelentével elindult az energiák kiegyenlítődése, ami merőben megváltoztatta a helyzetet, hiszen a feminin erők hosszú idő veszteglése után ismét kezükbe vették a jövő alakítását.

Így 2012. december 21-től, 2021. szeptember 11-ig a szakrális világot mindkét erő uralta, amely akármeddig békességben is mehetett volna. Mivel a maszkulin energiák nyílt háborút indítottak egyrészt a szent nőiség további leigázására, valamint az Egyetemes Élet ellen, így egy nem nyilvános, majd két nyílt figyelmeztetést (lásd ILARA nyílt levele I-II.)  követően 2021. szeptember 12-én megtörtént a Világkirály hatalomfosztása.

Közérthetően úgy mondható el, hogy aki a működő mátrixok mesterkódjának tudója, törölte a hozzáférési kódokat, így aki eddig világügyelőként látta és befolyásolhatta a jövőt, már nem fér hozzá.

(Közbevetőleg: A mátrixok mindig is voltak és vannak. Ahogy a kultuszfilmben is jogosan elhangzik a logikus kérdés: nem tudtak róla, vagy eltitkolták? – de természetesen nem pont úgy létezik és működik, ahogy erről a film beszámol.)

A hatalomfosztással egyidejűleg útjára indult a mentőöv akció és egy teljesen Új életet támogató MÁTRIX lett aktiválva KALEIDOSZKÓP néven. Azért kapta ezt a nevet, mert ez még csak egy úgynevezett átmeneti, aktiváló MÁTRIX és benne lett hagyva néhány nyitott ajtó, amely kimenetektől függően élesedik a jövő  állandó mátrixa, amely az elkövetkező évezredeket meghatározza.

A KALEIDOSZKÓP az elkövetkező egy évben teljesen átkonvertálja a jelenlegi összes kesze-kusza mátrixokat és a nyitott kijáratok valamelyikén élesedik az a verzió, amely híven tükrözi az emberiség érdemeit és akaratát.

Felfoghatjuk úgy is, hogy az Isten Anya, aki visszavette hatalmát, dob egy évre utolsó próbatételként mentőövet az emberiségnek, hogy megmutathassák, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak, és mennyit hajlandóak ezért tenni.

S ha az emberek egy szívvel és lélekkel összefognak és a morális felemelkedés és az avulhatatlan értékek felé nyúlnak, akkor az emberiség arra érdemes része számára egy csodálatos világ köszönt be.

Tehát az elkövetkező egy évben eldől, hogy az emberiség méltó-e egy jobb életre, és rendet tesz a saját világában, vagy az Isten Anya teszi meg helyette, de akkor már nem veszi figyelembe az emberek akaratát. 

Ez mostantól ilyen szintre egyszerűsödött.

Mindegy, hogy ki, mit gondol erről az egész történetről, mert egyetlen emberi vélemény sem változtat semmin. Amivel változtathatni lehet a jövőn, azok az előremutató tettek, az egységben és a szeretetben való összefonódás. A KALEIDOSZKÓP  az igazságra, az igazakra és a jóságra van hangolva. A hamisak, önzők, tunyák és  álszentségeskedők nem fognak jól járni, de ugyan miért is kellene?

Másrészt nem véleményezés végett tájékoztatjuk az embereket, hanem azért, hogy értsék, hogy miben vannak, és mielőbb bele tudjanak állni, hogy rá tudjanak hangolódni és együtt mozduljanak. Mert már csak ez az egy mentőövük maradt és hiába várják a régi sablonok szerinti csodákat, azok elillantak a régi mátrixokkal együtt.

A nagyfiúknak minden nappal szűkül a terük és az emberiségnek minden nappal tágul a lehetősége egy boldog életre, de csak azoknak akik tesznek érte! Ma még, – ha gyorsan cselekszenek – sokak számára perspektíva de minél jobban halogatják a cselekvést, annál jobban beleragadnak a régi mátrixok agóniájába, ami akár tömegeket is magával ránthat. Csak egységben tudnak megkapaszkodni. A haladéktalan nagytakarítás megsokszorozza a túlélők számát. S tudniuk kell, hogy a régi mátrix pusztító rendszerét álságos, hamis jogalkotáson, a visszaélésszerű joggyakorláson és a médián keresztül irányítják és erősítik, kihasználva az Önöket és mindenkit működtető természeti törvényszerűségeket.

A világ működésének megértése érdekében fontos elmondani, hogy van egy nem látható immateriális vagy szakrális és egy látható materiális arculata, azaz különféle megjelenülései. Vagyis minden amit látunk, tapasztalunk az csak a megnyilvánulása valaminek, ami a szellemi, szakrális világból jött. Nagyjából úgy, ahogy egy televízió esetében. Adott egy készülék, amelynek alapjai az immateriális világból származnak, hiszen kigondolták, megtervezték. Megálmodták hozzá a legyártandó alkatrészeket és ezek a tervek is a szakrális világból érkeztek. Aztán az elkészült alkatrészekből összerakták a tervek szerint, de ahhoz hogy működjön is még mindig rengeteg szellemi tartalom kellett, ami mind-mind az immateriális, vagyis szakrális világ terméke. S amikor minden együtt áll, van áram, van szolgáltató, van műsorszóró és műsorgyártók is, akkor kezd élvezhetővé válni a dolog az Ön számára. Ön viszont – ritka esetektől eltekintve – semmit nem tud arról, hogy milyen és mennyi tevékenység előzte meg azt, hogy Ön egyik csatornáról a másikra kapcsolhasson.

Nos az  Élet is ilyen.

Van egy egészen mély immateriális, azaz szakrális szellemi része, amelyet isteninek szoktak nevezni és úgy beszélnek róla, hogy a Teremtő ezt vagy azt akarta. Igen van egy végső forrás, de az teljesen más, és másképp működik, mint ahogy vallási vagy spirituális szinteken fantáziálnak róla. Irdatlan mennyiségű ostobaságot hordtak össze vallási és ezoterikus iratokban. Ha azokat a mondatokat egybeírnánk lehet, hogy a naprendszerből is kijutnánk általa.

Kétségtelen, hogy rengeteg avulhatatlan érték és bölcsesség is leírásra került, de a végső következtetések rendületlenül hamisak, hiszen a hamis magból sohasem teremhet igaz gyümölcs!

Tudjuk, hogy ilyesmit hallani lesújtó és azonnal bekapcsol az emberekben az ellenkezés és beindul a logikai láncolat és a cáfolatok.

Amennyiben Ön értelmes embernek vallja magát, akkor fel kell tennie azt a kérdést is, hogy vajon mindezt miért mondjuk?

Nos azért, mert mindaz, amit ma az emberi kultúra ebben a vonatkozásban képvisel, az az elmúlt 9000, de inkább 6000 év szellemi tákolmánya és ahhoz, hogy az áhított új világ beköszönthessen és a váltás valóban megtörténhessen, valódi és gyökeres szemléletváltásra van szükség. Józanságra, tisztánlátásra. Nem vallásokra, nem spirituális hamukázásokra, hanem józan észre! A vallási vezetők mind eladták a lelküket és nem csak a sajátjukat, de az önökét is!

Meg kell érteniük, hogy a rendszer attól működik úgy ahogy, – gondoljon a televíziós példára –   mert valakik, akiket meg is neveztünk, megtervezték a közgondolkodás tartalmát és a világfelfogást. Legyártották Önöknek a mátrixokat. Szerencsére nem egyet és nem egységeset.

A kultúrák nem maguktól olyanok, amilyenek. Ilyenné lettek alakítva felsőbb szellemi szinteken és elhitettek az emberekkel olyasmiket, amik a valóságban sohasem léteztek.

Amiket itt most közlünk Önökkel a túlélésüket szolgálják, mert csak akkor lesz esélye az emberiségnek túlélni az előttünk álló időszakot, ha képes eldobni a múlt elavult kacatjait. Méghozzá minden vonatkozásban. Szellemi értelemben is!

Mi azért vagyunk, az a dolgunk, hogy felkészítsük az embereket az átállásra. Ne áltassák magukat, hogy visszatér a régi világ! Nem!

A családok és a nagyfiúk eldöntötték, hogy borítanak és most még utoljára véghez viszik a nagy aratást. S amíg Önök a pandémián és bármin egymásnak feszülnek, ők azon mesterkednek, miként tudnák mégiscsak megtartani és egy cégbe olvasztani ezt a világot, és ha ez nem sikerül, már az sem érdekli őket, hogyha egyáltalán nem marad túlélő!

El sem tudják képzelni hány asztrológus, matematikus és szuperszámítógép számolta éveken át a jövő kimeneti valószínűségekeit! … és nem tudtak számukra megnyugtató válaszokat adni.

Értik? Ők már agonizálnak és sarokba szorított kutyák módjára viselkednek, mert tudják, hogy lejárt az idejük és ha nincsenek résen, ez az agónia elviszi az emberiség 80%-át!

Nézzék meg, minden országban söprik ki a közösségi kasszákat! Mindenhol épülnek a nyílt diktatúrák, mert már más esélyt nem látnak a hatalmuk fenntartásához.

Magyarországon is ömlik a pénz mindenfelé, és megy a propaganda, de az emberi élet, a jövő számít a legkevésbé. Másképp nem kellenének katonák a kórházakba és nem akadozna a betegellátás.

Tudják, ők nagyon bíznak az emberek tudatlanságában, a hiszékenységükben, az államba vetett feltétlen bizalmukban, hiszen az emberek bármily műveltek is, mégis tudatlanok, mert erre kondicionálták őket. Ők, a nagyfiúk  pontosan tudják, hogy az emberek mennyire megvezethetők, hiszen évezredek óta szinte ugyanazokat a recepteket alkalmazzák. Megosztás, megfélemlítés, az életfeltételek korlátozása, az információk szűrése, dezinformálás, eszmék és ellen-eszmék gyártása és terjesztése. Minden korban kicsit másképp, de évezredek óta ugyanazt csinálják. Önök pedig mindig is bekapták a horgot és azon vitatkoznak melyik isten az igaz, melyik erősebb, és pártoskodnak, torzsalkodnak lényegtelen és ostoba dolgokon ahelyett, hogy józanul gondolkodnának, és összehangoltan kiállnának az igaz dolgok mellett!

…de az emberek általában nem állnak ki egységesen az igazság mellett,  – és vajon miért nem?

S mivel a nagyfiúk tudják, hogy lejárt az idejük, és azt is, hogy a fehér nő, a fehér ember az egyedüli ütőképes ellensége, így kidolgoztak egy tervet, és láss csodát, egyedül a fehérek lakta területeken hatalmas mérvű az átoltottság. Afrika nem számít a maga népességrobbanásával, hiszen őket fel lehet tőkésíteni és jámbor jó fogyasztókká tenni, hogy működjön tovább a szivattyú. Csak  az a sok akadékoskodó és tőkeerős fehér népség ne legyen!

Az ősi családok tartják a kezüket a világ ellátó ütőerein és tudniuk kell, hogy ezek nem zsidók, nem kazárok. Legfeljebb kohenek, azaz nem zsidók és egyre inkább kezd derengni a magukat zsidónak vallók számára, hogy már nincs rájuk szüksége a nagyfiúknak és leáldozóban van a zsidó brand kiválasztotti státusza is. Sokan látják már, hogy rossz urat szolgáltak, ugyanakkor nem látják a kiutat, de az egyre világosabb számukra is, hogy az ő életük ugyanúgy kockán forog mint bárki másé.

Már sokan látják, hogy egyszerű döntés szintjére redukálódik az a sok-sok szemléleti különbözőség: túlélni vagy eltávozni.

Az emberiség most óriási próbatétel előtt áll, és mindenképpen el kell tűnniük az eszmei háborúskodásoknak, és egyedül az emberség és az összefogás fog segíteni.

Ez a plandémia vagy felébreszti az emberiséget, és emberiességet vagy elpusztul az emberiség minőséget hordozó óriási hányada.

Ne gondolják, hogy úgy fog minden történni, ahogy azt a nagyfiúk megálmodták. Nagyon nem!

A Törvény vagy ítélet c. videóban elmondtuk, hogy ha … akkor változatos módon fogja egymást kiírtani az ember és a természet.

Ami egybevág azzal, amit a KALEIDOSZKÓP kapcsán említettünk. Tehát az emberiség kap egy évet arra, hogy emberi szinten nagytakarítást végezzen.

Világszinten kicsit több mint félmillió embert kell kiszedniük a rendszerből és akkor könnyűszerrel végigvihető a nagytakarítás. Mivel a tobzódó maszkulin energiákat kell rendezni, így ez a férfiak dolga. S ha a leszerelt kommandósok, légiósok, jól kiképzett férfiak, besokallt rendőrök és katonák a nagytakarítás zászlaja alatt összegyűlnek, 1-2 hónap alatt le tudják a problémákat.

Ám nem elegendő ártalmatlanítani a probléma gócokat, hanem nagyon sok bizonyítékot is be kell gyűjteniük ahhoz, hogy a közvélemény számára is világossá váljék mi történt., és nem utolsó sorban adott helyzetben amnesztiában részesülhessenek a váltást követően.

Nagyjából 12600 emberre jut egy fő bajkeverő, (tízmilliónként 793) vagyis az emberiség kicsit kevesebb mint egy tízezrede felelős a bajokért. A nagytakarításhoz ennek a létszámnak a sokszorosa adott a jól képzett személyekből, akiknek nagyon tele a hócipőjük, és nincs is más esélyük, minthogy elinduljanak.

Jó hír, hogy nagyrészt éppen ők őrzik a nagyfiúkat, és ha ők is feleszmélnek és rájönnek, hogy gyakorlatilag a saját rabtartóikat védelmezik a saját életükkel, jólétükkel és a családjaik emberhez méltó életével szemben, akkor ez a kör nagyon gyorsan lefut.

A KALEIDOSZKÓP órája ketyeg és ha az emberiség nem tesz rendet a saját háza táján, és nem tér vissza a normalitáshoz, – és ehhez egyébként minden feltétel biztosított – akkor jövő szeptember 11-ével útjára indul a végleges mátrix, amiben  TeIA tesz rendet és elpusztítja a férgeket, és csak nagyon kevesek, de az igazak fognak élve maradni. Olyanok, akik a nagy nehézségekben is emberséggel kitartanak az életért.

Predesztináltan lesz aranykor.  Csak nem mindenki fog célba érni.

Nagyon féltjük Önöket és az egész emberiséget, és azon vagyunk, hogy képesek legyenek kilábalni ebből a fertelmes mocsokból, amit legyártottak Önöknek!

Szeretjük Önöket és hiszünk Önökben, mert tudjuk, hogy nem az az emberi természet, amelyet mostanság megvalósítanak és vannak fantasztikus képességeik, amiket kibontakoztathatnának.

Az immateriális világ működésével összhangban az anyagi világ oldaláról is haladni kellett, hogy a régi rend lebontását követő alternatíva kiépülhessen.

Ezért az anyag-világ szintjein is létrehoztunk számos dolgot, hogy amikor elérkezik az idő, legyen az arra érdemeseknek alternatívájuk, mert hamarosan eldurvulhatnak a dolgok, de hogy mennyire, az azon fog múlni, hogy mennyire értik meg az üzeneteinket!

Tehát előre dolgoztunk és minden szükséges lépést megtettünk a maga idejében, hogy lóhosszal a nagyfiúk előtt járjunk.

A főbb történések a következők voltak:

2012-ben megalapítottuk a szakrális világalkotmánynak megfelelően a Szakrális Magyarország nevű államot, amely az alapításától számított 9. évben bárkává válik a megmentésre érdemesek számára.

2015-ben a Földanyával energetikai szövetséget kötöttünk.

2016-ban nyilvánosan bejelentettük igényünket a Kárpát medencére, az ősi ígérvény alapján.

2017-től kiadtuk a Sacra Hungarorum könyveket.

2018-tól helyreállítottuk az ősi szertartásrendet és lépéseket tettünk a szakrális rend helyreállítására.

2019-ben szerveztünk nemzetépítő fórumokat, oktatásokat, felkészítő táborokat.

2020. június 1-jén kihirdetésre került az új Élet Törvény, azaz az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja. Innentől számíthatjuk az aranykort, és ezzel hivatalosan, nemzetközileg is jelentettük létünket és az irányelveket. Az Élet Kánon lesz az Önök fáklyája, amivel elől mehetnek és világíthatnak más népeknek is.

2020. június 7-én elpusztítottuk a szellemi világ mételyezőjét, a Sátánt, így már csak a kifutó projektjeivel lesz dolguk. Innentől már csak az emberi gonoszságot kell legyőzniük.

2021. februárjában civilszervezetek bevonásával 99,5 %-os támogatottsággal, elfogadásra került a Magyar Nemzet Szabadság Alkotmánya. 

2021. június 1-jén elvégeztük a magyar nemzet karmaoldását, amely elindította a magyarság magára ébredését, és a mozgolódását.

2021. augusztus 15-én felszenteltük a Békesség Asztalát, amelynek az lesz a feladata, hogy megteremtse a közös nevezőt.

2021. szeptember 11-én hatalom-fosztottuk a Világ Királyát, így már nincs semmiféle hatása a még működő mátrixokra.

2021. szeptember 12-én az irányelveink alapján készült Új Mátrix aktiválva lett és három nap alatt átveszi a bolygó feletti irányítást.

Fentieken kívül sok más előkészület is megtörtént és együtt áll ahhoz, hogy a Magyar Nemzet és Önöket követően az összes nép és nemzet egy emberként elindulhasson egy az emberiséghez valóban méltó jövő irányába.

Mi minden módon segítjük a folyamatot és építőleg lépünk fel. Azonban ahhoz, hogy a KALEIDOSZKÓP határideje lejártakor melyik kimeneten indul a véglegesítés, abban az emberek akaratának is van szerepe.

Csak olyan emberiség alkalmas a megmentésre, amelyik élni tud a mentőöv nyújtotta lehetőségekkel.

A hitványak és a hitványságok ideje lejárt.

Minőségi ugrást kell megtenni, új narratívával de nem elszakadva a múlt avulhatatlan értékeitől. Vissza kell hozni a mindennapokba azokat a felülírhatatlan szakrális lételveket, amelyek szavatolják a normalitást, a biztonságot és kiterjesztik a személyes szabadságot és vele párhuzamban a személyes felelősséget is. Boldogulni csak békességben lehet.

Mindegy, hogy kinek mi a véleménye az elhangzottakról, mert a KALEIDOSZKÓP úgy lett megalkotva, hogy kizárólag az olyan véleményeket veszi figyelembe, ahol a kimondott szó, a vélemény és a tett összhangban van.

Vége az altatás időszakának és már csak az olyanok érvényesülhetnek, akik határozottan elindulnak a szándékaik irányába.

Tehát adott feltételrendszer mentén van beleszólásuk a jövő kialakításába, mert bizonyos helyeken nem a predesztinált jövőt ültettük a programba, hiszen nem hagyhattuk, hogy a csodaváró semmittevők súlyozása megegyezzen a cselekvő szeretet működtetőinek értékelésével.

Tehát a hangemberek, véleményvezérek, hamis próféták, okoskodók ideje leáldozóban van. Az új mátrix tettek hiányában már nem veszi figyelembe önmagában a szavakat, sőt a vágyakat se!

Néhány szót kell ejtenünk a  Szakrális Magyarországról, amely sokak szerint annyira tökéletes és idealisztikus, hogy nem valósítható meg.

Mi pedig a következőt mondjuk: Eddig nem, de most már megvalósítható, ha Önök is akarják. Megvalósítható, ha hajlandóak együttműködően és egységben a nemes célért együtt mozdulni.

Sokan készülődnek sokféle megvalósítási tervvel és  nem vitatjuk, elméletben még számos megvalósulási alternatíva lehetséges, de ezek közül egyedül a Szakrális Magyarország projekt  vihető végig… és ennek egészen banális okai vannak.

Felsorolunk néhányat:

  1. Kész van, és a szellemi világgal egységben, harmóniában áll. Minden vonatkozásban összhangban áll az Univerzum Egyetemes Törvényeivel.
  2. 9 évet vártunk, hogy végre valaki lépjen elő valamilyen értelmes, működtethető alternatívával. ( Az UCC az egyetlen, de az sem komplex)
  3. Tehát személyi vonatkozásban kifejezetten problémás egy új projekt összerakása, mert nincs olyan tiszta lelkű és széles spektrumú, az élet mélyrétegeit is ismerő tudás birtokában levő személy, aki a legfőbb jó érdekében az életét is odaáldozva képes lenne egy új, és komplex rendszert hosszú távon működőképessé tenni. Ha lenne, már ismernénk, évtizedek óta keressük.
  4. Amennyiben az újonnan kialakítandó alternatíva rendszere nincs összhangban az Univerzum Egyetemes Törvényeivel, akkor hibásan fog működni és Élet ellenes lesz.
  5. Arra már nincs idő és mód, hogy kísérletezzünk, mert közben lenullázódik a kultúra fennmaradásra érdemes része.
  6. A politika és az egóharcok szüleményeiként létrehívható társadalmi rendszerek nem hozhatnak életképes megoldást.
  7. A KALEIDOSZKÓP aktiválva lett, és annak egyik alkotóeleme a már létrehozott államrendszer. Vagyis most már nem maradt másik, a szellemi világgal összhangban reálisan működtethető út. Aki bújt, aki nem…

Amennyiben Önök továbbra is beállnak a bármelyik pecsenyesütögető mögé, lelkük rajta!

Ám amennyiben úgy szeretnének élni, ahogy arról mindig is álmodtak, akkor most itt az a nagy vissza nem térő pillanat, amikor a néplélekben egybe forrva, az Életért, a jövőért, a békességért el lehet indulni együtt.

Nem kell mást tenni, mint elolvasni az Szakrális Magyarország alkotmányát és ha szeretne a szerint élni – és nem rugózhat senki egyes mondatokon, mert soha nem lesz semmi olyan, ami pont az Ön elképzelésit tükrözi, viszont elég jó ahhoz, hogy egy boldog, elégedett életet élhessen,  – akkor kérje állampolgári felvételét a sacrahungarorum.com honlapon közölt emailcímek egyikén, vagy mozgó standjainkon iratkozzon fel!

Szeretnénk jelezni, hogy ezzel átmenetileg kettős állampolgárrá válik.

Országunk ereje és cselekvőképessége népességünk számán és erején fog múlni.

S most szeretnénk áttérni az új mátrix egy  nyitott területére:

A KALEIDOSZKÓP úgy készült el, hogy kiküszöbölje a magánönzést és a támadó agressziót. Ezért azok, akik önzőek, agressziót fejtenek ki és brutálisan támadják az igazakat és az igazságot, azoknak nem lesz helyük a KALEIDOSZKÓP-ban. Vagyis a mátrix minden szempontból segíti Önöket a szabadságharcukban, de hangsúlyozottan meg kell mutatniuk a szellemi világnak a szándékaikat, ahhoz, hogy segítőjükké váljék.

Azok érvényesülnek az Új Mátrixban, akik cselekszenek. Tehát olyan már nem lesz, hogy vágyom valamire, elveszem vagy csak kérem az univerzumot, hogy teljesítse. Az élősködők, álmodozók, meditálók, imádkozók nagy bajban lesznek, éhen fognak halni, mivel az új mátrix azt díjazza, vagyis az olyanok fognak érvényre jutni, akik nagyon vágynak valamire és elmozdulnak a kívánt irányba. Amennyiben az elképzeléseik világosak, józanok, közösségiek, lehetőleg együttműködésen alapszanak és elmozdulnak a célok felé, a cél nemes irányultságától függően kerül honorálásra. Amíg nem világos a terv, a pontos cél, addig várakozó állásponton van és csak utána mozdul a megfelelő irányba.

Tehát a KALEIDOSZKÓP merőben másfajta gondolkodásmódot igényel, társadalmi szinten is. Ha túl sokféle az input, akkor várakozik és ez alatt jó esetben semmi nem történik, vagy degradáció zajlik. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sok pártocska, a sokféle kezdeményezés csak a bajt tetézi. Amint elkezdenek az emberek közös nevezőre jutni, mert pl. hajlandóak leülni a Békesség Asztalához, és a legkülönbözőbb társadalmi csoportok kidolgozzák a közösen elfogadható jövőképüket, akkor elkezd működni a KALEIDOSZKÓP díjazási mechanizmusa, és szépen kialakulnak a dolgok.

Lehetett volna diktatórikusabbra tervezni, amely kizárja az emberi döntéseket, de az nem tükrözné a Primer Mátrix tervezőjének akaratát. Márpedig Ő-Tökéletességével nem óhajtunk bajszot akasztani, mert abból még jó nem született!

A diktatórikus, predesztinált jövőt felépítő mátrixok éppen az emberek döntési szabadságát vették el, és pont ettől váltak az emberek végtelenül frusztrálttá. A KALEIDOSZKÓP  a cselekvő szeretetet imádja és honorálja. S ebbe beleértendő az Élet védelmezése, az ősi jog és igazság védelmezése, a jóság bármilyen kinyilvánított megjelenülése, a segítőkészség, a bántalmazás elleni fellépések, az agresszó leszerelése. Ezek mind-mind a cselekvő szeretet megnyilvánulásai.

A KALEIDOSZKÓP Élet és Harmónia központú. Ezért minden olyan kifejezetten cselekvésen alapuló működést támogat, amely a harmóniát segíti elő és nem támogatja, amely ez ellen dolgozik.

Így még azok a kommandósok és leszerelt légiósok is a Harmóniáért tesznek, akik le fogják vadászni a mostani vérszívókat. Mert le fogják vadászni, hiszen ez is benne van a mátrixban!  Sőt, minél előbb teszik, annál kisebb lesz a járulékos veszteség. Őket pl. kifejezetten jutalmazza a mátrix, mert a katonák dolga a békesség és harmónia védelme. Az igazságon alapuló  honvédő vagy védelmező agressziót és az éberséget is honorálja.

Fentiek értelmében úgy véljük, hogy nem hagytunk kétséget afelől, hogy egy merőben új világ előtt áll az emberiség. S hogy ezt miképpen fogja meglépni, az nagymértékben Önökön magyar embereken fog múlni, tekintve, hogy elsőként önök kapják meg az útmutatókat és a segédleteket.

Az elkövetkezőkben nem segít az okoskodás és elveszíti értékét az a sok-sok  megszerzett, de hamis  alapokon nyugvó számos filozófiai tantétel és tudományos tézis is.

A nagyfiúk elképzelték a Nagy Reset-et és nagy elánnal beleindultak. Csak egyvalamivel nem számoltak: hogy A Jövő Új Mátrixát nem ők írták, nem ők tervezték.

Akik velünk tartottak, jó ideje tapasztalják, hogy mindig lóhosszal előttük jártunk, és 2021. szeptember 12-én megnyomtuk a gombot, útjára indítottuk a KALEIDOSZKÓP útján a Great Reset programját… 🙂

2017-ben a Sacra Hungarorumban elmondtuk, hogy meg fog valósulni a korok új rendje, csak megálmodóik rémálmaként fog végbemenni.

A régi rendszer óriási Élet áldozattal nagyon sokáig működött, de már vége, és most meg kell tanulni az új Élet új szabályait! Nem kell aggódniuk, minden IGAZ EMBER számára egyszerű lesz!

A többi meg nem számít, mert ez a föld az igazaké lesz!

Sok a teendő, nagy kihívások előtt áll az emberiség, és ne feledjék az ÚJ MÁTRIX szereti és honorálja az aktivitást!

Nos emberek, kisemberek, átlagemberek, ennél nagyobb lehetőséget az évezredek folyamán soha nem kaptak, és ha teljes erővel beleállnak a változtatásba, akkor a népnyomorgató, szipolyozó rendszernek pillanatokon belül nyugodtan mondhatjuk magyarosan, hogy a nagy resetelés helyett egyszerűen reszeltek!

Adott a lehetőség egy totális és igazán frappáns, elegáns győzelemre!

Áldás az igaz úton járókra!

JELENTKEZZEN MIELŐBB A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRAI KÖZÉ!