2020.10.31.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

CARLO MARIA VIGANO ÉRSEK NYÍLT LEVELE DONALD TRUMPHOZ

Viganò érsek nyílt levélben figyelmezteti Trumpot az emberiség leigázására, a szabadság elpusztítására irányuló “Nagy Visszaállítás” tervére

 
 
Őexcellenciája, Carlo Maria Viganò érsek újabb nyílt levelet írt Donald J. Trump elnökhöz, melynek fordítása alább olvasható.

Nyílt levél az Amerikai Egyesült Államok elnökének

Donald J. Trump

2020. október 25., vasárnap

 

Krisztus király ünnepén

Elnök úr!

Engedje meg, hogy ebben az órában megszólítsam önt, amikor az egész világ sorsát fenyegeti az Isten és az emberiség elleni globális összeesküvés. Érsekként, mint az apostolok utódjaként írok önnek, mint az Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa. Mind a polgári, mind a vallási hatóságok csendje közepette írok önnek. Fogadja el ezeket a szavaimat, mint “a sivatagban kiáltó ember hangját” (János 1:23).

Ahogy mondtam, amikor júniusban megírtam önnek a levelemet, ez az a történelmi pillanat, amikor a Gonosz erői csatában állnak a Jó erőivel; A Gonosz erői, amelyek erőteljesnek és szervezettnek tűnnek, amikor szembeszállnak a Fény gyermekeivel, akik dezorientáltak és rendezetlenek, akiket ideiglenes és szellemi vezetőik elhagynak.

Naponta érzékeljük a támadások szaporodását azok részéről, akik le akarják rombolni a társadalom alapját: a természetes családot, az emberi élet tiszteletét, a haza szeretetét, az oktatás és az üzleti tevékenység szabadságát. Látjuk a nemzetek vezetőit és a vallási vezetőket, akik a nyugati kultúra és keresztény lélek ezen öngyilkosságában cinkos szerepet játszanak, miközben az állampolgárok és hívők alapvető jogait megtagadják egy olyan egészségügyi vészhelyzet jegyében, amely egyre teljesebben feltárja önmagát, mint eszköz az embertelen arctalan zsarnokság létrehozásához.

A Nagy Visszaállítás elnevezésű globális terv folyamatban van. Építésze egy globális elit, amely az egész emberiséget le akarja gyűrni, kényszerítő intézkedéseket vezet be, amelyekkel drasztikusan korlátozni lehet az egyéni és a teljes népesség szabadságát. Több országban ezt a tervet már jóváhagyták és finanszírozták; másokban még korai stádiumban van. A világvezetők mögött, akik e pokolgép projekt bűntársai és végrehajtói, gátlástalan szereplők állnak, akik finanszírozzák a Világgazdasági Fórumot és a 201-es eseményt, előmozdítva napirendjüket.

A Nagy Visszaállítás célja egy olyan egészségügyi diktatúra létrehozása, amelynek célja a liberticid intézkedések bevezetése, elrejtve az univerzális jövedelem biztosításának és az egyéni adósság eltörlésének csábító ígéretei mögött. A Nemzetközi Valutaalap ezen engedményeinek ára a magántulajdonról való lemondás, valamint a Covid-19 és Covid-21 elleni oltási program betartása lesz, amelyet Bill Gates támogat a fő gyógyszeripari csoportok együttműködésével.

Az óriási gazdasági érdekeken túl, amelyek motiválják a Nagy Visszaállítás hirdetőit, az oltás elrendelését egészségügyi útlevél és digitális személyi igazolvány követelménye kíséri, aminek következménye az egész világ lakosságának kontakt nyomon követése. Azokat, akik nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, fogvatartó táborokba zárják vagy házi őrizetbe veszik, és minden vagyonukat elkobozzák.

Elnök úr, úgy gondolom, hogy ön már tisztában van azzal, hogy egyes országokban ez év vége és 2021 első trimesztere között aktiválódik a Nagy Visszaállítás. Ebből a célból további lezárásokat terveznek, amelyeket hivatalosan egy a járvány feltételezett második és harmadik hullámával igazolnak. Jól ismeri azokat az eszközöket, amelyeket a pánik elterjesztésére és az egyéni szabadságjogok drákói korlátozásának legitimálására alkalmaztak, művészien kiváltva egy világméretű gazdasági válságot.

Építészei szándéka szerint ez a válság arra fog szolgálni, hogy a nemzetek erőforrásai a Nagy Visszaállításhoz visszafordíthatatlanná váljanak, ezáltal megadva a végső csapást egy olyan világnak, amelynek létét és emlékét teljesen meg akarják szüntetni.

De ez a világ, elnök úr, magában foglalja az embereket, a szeretetet, az intézményeket, a hitet, a kultúrát, a hagyományokat és az eszméket: olyan embereket és értékeket, amelyek nem úgy működnek, mint az automaták, akik nem engedelmeskednek, mint a gépek, mert lélekkel és szívvel rendelkeznek, mert egy olyan spirituális kötelék köti össze őket, amely felülről meríti erejét, attól az Istentől, amelyet ellenfeleink ki akarnak hívni, ahogy Lucifer tette az idők kezdetén a “non serviam“-jával.

Sok embert – mint jól tudjuk – idegesít a jó és a gonosz összecsapására való hivatkozás, valamint az “apokaliptikus” felhangok használata, amely szerintük felizgatja a szellemeket és élesebbé teszi a megosztottságot. Nem meglepő, hogy az ellenséget akkor dühíti fel a felfedezés, amikor azt hiszi, hogy elérte azt a fellegvárat, amelyet zavartalanul meg akar hódítani.

Az viszont meglepő, hogy nincs, aki riadót fújjon. A mély állam reakciója azokra, akik elvetik ezt a tervét, megtört és következetlen, de érthető. Éppen akkor, amikor a mainstream média bűnrészességével sikerült szinte fájdalommentesen és észrevétlenül áttérni az Új Világrendre, mindenféle csalások, botrányok és bűncselekmények kerülnek napvilágra.

Néhány hónappal ezelőttig könnyű volt “összeesküvés hívőknek” nevezni azokat, akik elítélték ezeket a szörnyű terveket, amelyeket most a legapróbb részletekig látunk megvalósulni. Tavaly februárig senki sem gondolta volna, hogy valamennyi városunkban letartóztatják az állampolgárokat egyszerűen azért, mert sétálni akarnak az utcán, lélegezni akarnak, az üzletüket nyitva tartani, templomba menni vasárnap.

Mégis, ez az egész világon megtörténik, még a képeslapokról ismert Olaszországban is, amelyet sok amerikai egy kis elvarázsolt országnak tart, ősi műemlékeivel, templomaival, bájos városaival, jellegzetes falvakkal. És míg a politikusok elbarikádozzák magukat palotáikban, és olyan rendeleteket hirdetnek, mint a perzsa satrapák, a vállalkozások tönkremennek, az üzletek bezárnak, és az embereket megakadályozzák, hogy éljenek, utazzanak, dolgozzanak és imádkozzanak.

Ennek a műveletnek a katasztrofális következményei már most láthatók, kezdve a kétségbeesett vállalkozók öngyilkosságától és gyermekeinktől, akiket elkülönítettek barátaiktól és osztálytársaiktól, és azt mondták nekik, hogy kövessék az órákat, miközben otthon ülnek a számítógép előtt.

A Szentírásban Szent Pál hozzánk beszél, aki “ellenzi a gonoszság misztériumának megnyilvánulását,” a kathekónt (2 Tessz 2: 6-7). A vallási szférában a gonoszságnak ez az akadálya maga az egyház, és különösen a pápaság; a politikai szférában pedig éppen azok, akik akadályozzák az Új Világrend felállítását.

Mint mostanra világos, az, aki Péter székét foglalja el, eleve elárulta szerepét annak érdekében, hogy megvédje és elősegítse a globalista ideológiát, támogatva a mély egyház napirendjét, aki őt választotta soraiból.

Elnök úr, ön világosan kijelentette, hogy meg akarja védeni a nemzetet – egy nemzetet Isten alatt, alapvető szabadságokat és nem tárgyalható értékeket, amelyeket ma tagadnak és amelyek ellen küzdenek. Ön, kedves elnök úr, “aki ellenzi” a mély államot, a sötétség gyermekeinek végső támadását.

Ezért szükséges, hogy minden jó ember meg legyen győződve a küszöbön álló választások korszakos jelentőségéről: nem is ennek vagy annak a politikai programnak a kedvéért, hanem azért, mert cselekedeteinek általános inspirációja a legjobban megtestesíti – ebben a sajátos történelmi kontextusban – azt a világot, a mi világunkat, amelyet el akarnak törölni a lezárás révén. Az ön ellenfele egyben a mi ellenfelünk is: az emberi faj ellensége, aki “gyilkos a kezdetektől fogva” (János 8:44).

Ön körül hittel és bátorsággal gyűlnek össze azok, akik a világdiktatúra elleni utolsó helyőrségnek tartják önt. Alternatív megoldásként a mély állam által manipulált, botrányoktól és korrupciótól komolyan kompromittált személyre lehet szavazni, aki azt fogja tenni az Egyesült Államokkal, amit Jorge Mario Bergoglio az egyházzal, Conte miniszterelnök Olaszországgal, Macron elnök Franciaországgal, Sanchez miniszterelnök Spanyolországgal stb. tesz.

Joe Biden zsarolható jellege – csakúgy, mint a Vatikán “varázskörének” elöljárói – kiteszi őt annak, hogy gátlástalanul felhasználják, lehetővé téve az illegitim hatalmaknak a belpolitikába, valamint a nemzetközi egyensúlyba való beavatkozást. Nyilvánvaló, hogy azok, akik manipulálják, már készen állnak egy nála rosszabbal, akivel helyettesíteni fogják, amint alkalom nyílik rá.

És ennek a sivár képnek a közepén megjelenik a “láthatatlan ellenségnek” ez a látszólag megállíthatatlan előrelépése, mint a remény eleme. Az ellenfél nem tudja, hogyan kell szeretni, és nem érti, hogy nem elég az unverzális jövedelem biztosítása vagy a jelzálogkölcsön eltörlése annak érdekében, hogy leigázzák a tömegeket és meggyőzzék őket arról, hogy marhának bélyegezzék őket.

Ez a nép, amely túl sokáig viselte a gyűlöletkeltő és zsarnoki hatalom visszaéléseit, újra felfedezi, hogy lelke van; megérti, hogy nem hajlandó megváltoztatni szabadságát identitásának homogenizálására és eltörlésére; kezdi megérteni a családi és társadalmi kötelékek, a hit és a kultúra kötelékeinek értékét, amelyek összekapcsolják az őszinte embereket.

Ennek a Nagy Visszaállításnak az a kudarca, hogy a tervezők nem értik, hogy még mindig vannak emberek, akik készek utcára menni, hogy megvédjék jogaikat, megvédjék szeretteiket, hogy jövőt adjanak gyermekeiknek és unokáiknak. A globalista projekt embertelensége nyomorúságosan szét fog törni a Fény gyermekeinek határozott és bátor ellenzéke előtt.

Az ellenség oldalán a Sátán van, aki csak gyűlölni tud. De a mi oldalunkon van a Mindenható Úr, a harcokhoz rendezett seregek Istene és a Legszentebb Szűz, aki összetöri az ősi Kígyó fejét. “Ha Isten mellettünk van, ki lehet ellenünk?” (Pál levele a rómaiakhoz 8:31).

Elnök úr, jól tudja, hogy ebben a döntő pillanatban az Amerikai Egyesült Államokat tekintik védőfalnak a globalizmus hívei által bejelentett háború ellen. Bízzon az Úrban, amelyet Pál apostol szavai erősítenek: “Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad.” (Pál apostol levele a filippiekhez 4:13). Az isteni gondviselés eszközének lenni nagy felelősség, amelyért minden bizonnyal megkapja az állam összes kegyelmét, amire szüksége van, mivel sok olyan ember van, akik imádságaikkal támogatják önt.

Ezzel a mennyei reménnyel és az önért való imádságommal, a First Lady-ért és a munkatársaiért, teljes szívemből küldöm önnek áldásomat.

Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!

+ Carlo Maria Viganò

Ulpianai érsek

Az Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa (1)

(1) – https://www.lifesitenews.com/news/abp-vigano


Az utolsó pápát nem csak Malakiás, hanem a fatimai jelenések és Nostradamus is megjósolta

Amikor Ferenc pápát megválasztották Benedek pápa megdöbbentő lemondását követően, a Katolikus Egyház a modernkori botrányok által inspirált belső viták közepette állt. Maga az egyház arra kényszerült, hogy megtalálja a módját annak, hogy elismerje a múltat, miközben megpróbálta biztosítani a jövőjét a világ színpadán.

De mit hoz a jövő – nem csak a katolikusok, hanem mindannyiunk számára?

Amikor Ferenc pápa lett, a próféciák tudósai gyorsan rámutattak arra, hogy egy évszázaddal ezelőtt a Malakiás nevű ír szent látomásai szerint Ferenc lesz az utolsó pápa, és a pápasága során történő események előkészíthetik az utat az Armageddon számára.

 

A korábbi pápákkal kapcsolatos jóslatainak lenyűgöző pontossága miatt, amelyeket titokban tartottak a Vatikánban, az emberek mindenhol azon töprengtek, hogy Malakiás szörnyű próféciája vajon tényleg igaz lehet?

Mint kiderült, az úgynevezett Malakiás próféciák átfedésben vannak más, hasonló előrejelzésekkel az erőszakos utolsó napokkal kapcsolatban, köztük a Szűz Mária által pásztor gyermekek számára átadott üzenetek látványos sorozataival, melyekre Fátimában, Portugáliában került sor csodálatos események során, melyek közül az utolsónak, a napcsodának ezrek voltak szemtanúi. Szintén vannak párhuzamok a világ egyik leghíresebb látnokának, Nostradamusnak a látomásaival. Vajon tényleg Ferenc az utolsó pápa?