2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

MARKÓ UTCAI BESZÉD 2019.03.29.

Kedveseim!

Rendkívüli, történelmi, sorsfordító időket élünk.

Ami miatt most összegyűltetek, messze nem csak a devizahitelezésről szól. Minden, ami jelenség szinten érzékelhető, csak a jéghegy csúcsa, és ez a magyar devizahiteles történet, a magyarság lelkének végső megtöréséről szól. Mondhatjuk úgy is, hogy Trianon befejező fázisa. A magyarság gerincének, összetartozásának, a magyar létezésnek, az utolsó felvonása. Bárki, aki magyarnak érzi magát, de azt gondolja, hogy ez devizahiteles ügy, nem az ő dolga, rá nem tartozik, végletesen téved!

Ugyanis manapság a háborúkat másképp vívják, mint akár 100 évvel ezelőtt! Manapság az ellenség rejtőzködik, hamis zászlós műveleteket visz véghez, a médián és telekommunikáción keresztül vívja meg a harcát. Beszippantja a lelkeket, eltorzítja a gondolkodást, és elveszi a tisztánlátást. Éppen ezért hiszik némelyek, akiknek nincs devizahitele, hogy ők most nyerők, mert nem volt olyan ostoba, mint azok, akik bedőltek a bankok ígéreteinek. Eközben észre sem veszik, hogy ők is csak feláldozható gyalogok a nagy sakktáblán, és a játék folyamán egy időpillanatban nekik is befellegzik.

Vannak ebben a világban olyan emberek, akik elképzelhetetlen vagyonok felett diszponálnak, és csak stratégiákban gondolkodnak, nagyratörő, istentől elrugaszkodott terveik vannak, és a tervbe illeszkedik ez, a magyar devizahiteles tömegmészárlás is.

Az embereik pedig elvégzik a szennyes munkát. A dicsőséges nagyurak, – a helytartók, – bent ülnek a parlamentben, és a bíróságokon. Ezek a helytartók annyira beleélték magukat a szerepükbe, hogy még túl is szárnyalják gazdáik elvárásait, és már látszólag meg is kell őket büntetni.

Ti pedig örültök, hogy Brüsszel a javatokra döntött. Pedig nem a javatokra döntött, ahogy eddig sem, csak már nagyon kilóg a lóláb. Ha annyira az igazság pártján lennének, az eddigi döntéseikben is határozottan foglaltak volna állást. De aki egyszer is olvasta az EUB döntéseit, már a megfogalmazásból rájöhetett, hogy ködösítés folyik. Ugyanis az igazság kimondása veszélyes. Nekik is, hiszen az ő gazdáik is ugyanazok, akik az ittenieké. 

Az egész világot behálózza egy pókszövet, és a pók tendenciózuson kiszívja a népek életerejét.

Az ipari forradalom idején azt ígérték az embereknek, hogy jobb lesz, könnyebb lesz, hiszen majd a gépek elvégzik a nehéz munkát. Aztán eltelt néhány évtized, és egyszer csak kialakult a munkanélküliség fogalma. Egy olyan fogalom, amely soha nem létezett a történelem folyamán. Most pedig jön a robotizáció, megkönnyíteni az életet, ami valójában feleslegessé is teszi az embereket.

Vagyis kedves tüntetők, az emberek kifosztása, elgyengítése, öngyilkosságba küldése, a társadalmak, összeroppantása, egy nagyobb cél érdekében folyik, amely valójában súlyosan élet ellenes. Míg a korábbiakban a technológia valóban könnyítette az életet, addig mostanra fő célterültévé, az élet vált. Klónozás, kíberlények létrehozása, és a többi. Nem sorolom, mert ti, most, az aktuális problémára kerestek gyógyírt, de mégis el kellett ennyit mondanom, hogy világos legyen, hogy a tüneti kezelés ide már nem elég, mert a betegség lényege mélyebb.  

Ugyanis nem a devizahitelezés a probléma, hanem a valóság elfedése, az igazság megcsúfolása. Az a probléma, hogy ez egyáltalán megtörténhet.

Az igazság már nagyon régóta sorsüldözött. Vallásokkal, politikai úton, de mindenképpen megcsúfolják, kijátsszák. Úgyhogy kedves devizahitelesek, nem titeket, hanem az igazságot kell megvédeni minden áron! Bármi áron! Mert ahol igazság van, ott békesség, boldogság és virágzás is van! Ahol nincs igazság, onnan elvándorolnak az emberek, és felelősen gondolkodó nők, nem szülnek gyereket.

Úgyhogy itt, most, és mindig, és mindenhol, ahhoz kell ragaszkodni, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, és mindig az igazságosságot szolgálja. Akik ennek a kívánalomnak nem képesek eleget tenni, azokat a bírákat el kell ítélni. S mivel a bírók saját magukat nem ítélhetik el, ez a szerep a népre hárul. Vagyis népbíróságot kell alakítanotok. Ahhoz viszont olyan alkotmány kell, amely ezt lehetővé teszi. Vagyis a megoldás, az igazságügyi reform, és egy új, szakrális alkotmány létrehozása. Hiszen az élethez való jog, nem embertől származik, az egy felsőbb utasítás. Ennél fogva, minden népnek, nemzetnek joga van eldönteni, miképp szeretne élni. Pontosabban csak a népnek van közösen joga ahhoz, hogy a saját társadalmi életét meghatározó szabályokat alkosson. Ugyanis senki, de senki nem kapott az Istentől több, nagyobb  jogot ahhoz, hogy mások felett uralkodjék, és ráerőltessen másokra jogokat. S mivel az a rejtőzködő hatalom is mindig a jogszerűség álcája mögé bújik, így egyes-egyedül a jogszerűség, és demokrácia útján lehet őket megfogni. Sokan tudják az itt levők közül, hogy már több mint egy éve készül egy új, szakrális alkotmány, amely az abszolút tiszta elvekre épül, és olyan sokszoros biztonságot épít bele, hogy megakadályozza a túlhatalmat, és a hatalommal való visszaélést. Postosan azt, ami miatt most itt összegyűltetek. Mert ha a jogrend alapja, az alkotmány, konkrétan felhatalmazza a népet, akkor nektek itt most nem kell elkeseredett beszédeket mondani, hanem egyszerűen összehívjátok a megfelelő rend szerint kiválasztott népbírókat, és ha ők valakit elítélnek, akkor bárkinek, bárhol joga van letartóztatni a gonosztevőt. Legyen az bíró, ügyész, vagy bárki, aki a nép képviseletével él vissza. Az ország fizikai fogalom. Az állam pedig ti vagytok, ti, az emberek. Ezért az állam nem másoké, hanem a tieteké! S ha megengeditek másoknak, hogy a közjoggal visszaélve, úgy garázdálkodjanak az államotokkal ahogy akarnak, akkor Ti vagytok a hibásak! Van megoldás! Van vértelen megoldás! Nehogy azt higgyétek, hogy ők odabenn, most megijednek attól, hogy itt összegyűltek emberek. De higgyétek el, attól viszont reszketnének, ha lenne népbíróság, ha megalkotnátok egy új alkotmányt. Ugyanis az jó hírem van számotokra, hogy ahhoz ők nem kellenek! Minden népnek, nemzetnek szuverén joga alkotmányozni, és ha az államot olyanok szállják meg, akiknek Magyarország az első, de a magyar nemzet az utolsó, akkor a nemzetnek nemcsak joga, de kötelessége is megvédeni magát, akárhogy. Nekem, mint szakrális vezetőnek mondhatja bárki, hogy neki Magyarország az első, amíg emberek milliói élnek nyomorküszöbön, és százezreket, milliókat lakoltatnak ki, és emellett esztelenül folyik el a pénz, jelen helyzetben szükségtelen dolgokra. Nem mondani kell valamit, hanem cselekedni! S amíg az emberek a hangzatos szónoklatokat várják, addig nem lesz igazság és békesség! A cselekvő típusú emberek nem feltétlen jók a szónoklatokban, de megteszik, amit kell, és soha nem szabad azt figyelni, hogy mit mond egy ember, hanem azt, hogy mit cselekszik, és annak mi az eredménye!

Sokan nem hisznek istenben, nem is tudják mi a valódi szakralitás! Ami nem csoda, hiszen a vallások szimpla liturgiává süllyesztettek. De higgyétek el, már nincsenek szimplán politikai megoldások, anélkül, hogy visszatérnénk a szakrális igazságokhoz, azaz a kályhához! Amikor az igazság már hazugság, és a hazugság válik igazsággá, akkor nem lehet más út, mint visszatérni a forráshoz! Mi azért jöttünk ebbe a világba, hogy az embereket visszavezessük az igazság forrásához, a békességhez és boldogsághoz. Gondolom fáj már annyira, hogy végre felszegjétek a fejeteket!

Itt álltok dühösen, némelyek kiégetten, de hol vannak most a nagy magyarok? Hol vannak azok a díszmagyarok, akik az egész magyarságukat spirituális hókuszpókusszal töltik ki, és látványos jelmezekben járkálnak? Hol vannak a huszárok? Hol vannak a hagyományőrzők? Hol vannak nemzeti megmondók? Vagy azt hiszik, hogy elég a MOGYokon magyarnak lenni? Elég, ha várjátékokon vitézkednek?

Úgyhogy most innen szólítom meg őket: kedves hölgyek, urak, rossz irányban ültök a lovon. Az ellenség itt van, belül van, bitorol, úgy hiszi, azt tehet, amit akar, Ti pedig úgy gondoljátok, magyarok vagytok, csak éppen nem vállaltok sorsközösséget a magyar testvéreitekkel! Pedig ez az összejövetel is MOGY!

Amíg mindenki a maga nótáját fújja, és nem lép egységbe, és nem tér vissza a közösséghez, és az ősi erényekhez, a magyar szakrális létezéshez, addig a fehérgalléros gazembereké lehet ez az ország, és azt tehetnek a néppel, amit csak akarnak.  Majd ne felejtsd elmesélni a meg nem születő, vagy magyarul nem beszélő unokáidnak, hogy amikor meg kellett volna védeni a hazát, akkor mit tettél! Fűzfa furulyát faragtál, vagy hímeztél, és kijelentetted, hogy a te lelki nyugalmad többet ér, minthogy közélettel foglalkozz! Ez lenne az a híres magyaros kiállás? Ehhez kell a bő gatya, a copf és a hímzett mente? Ennyiből, külsőségekből és észosztásból áll a magyarságod, vagy esetleg hajlandó vagy a jelmezedet arra használni, amit mutatsz vele? Mert ha igen, akkor vegyél részt a közéletben! Amíg otthon gyógyítgatsz, elrabolják a lábad alól a talajt!

Most ugyan személyesen nem állok előttetek, –  ha itt lennék sem biztos, hogy tetszene, hiszen kényszerűen, de  csak tetőtöl-talpig takarva jelenhetnék meg – de ha a lényeget akarjátok látni,  az elveket figyelitek, és elkezdtek a szívetekkel látni, akkor  akár rádión, vagy akár így is megnyilvánulhatok.   Ez úton üzenem: Hagyjátok abba egymás furását, és ha magyarnak hiszitek magatokat, ha igazságot akartok, akkor tárjátok ki a szíveteket, adjátok a közösbe a tudásotokat, és higgyétek el, annak meg lesz az eredménye! Most nyitva áll számotokra a pozitív támogató tér. Éljetek vele, és ha közösen akarjátok, elkészülhet az alkotmány is, és megalkothattok mindent úgy, ahogy azt valaha is vágytátok! Vannak itt, akiknél lehet együttműködésre jelentkezni, jelentkezzetek és tömörüljetek egy tömbbe!

Most az az idő érkezett el, amikor teljesen mindegy, hogy eddig milyen szekeret toltál, ha mostantól valóban a magyar nemzet szekerét tolod. Mert az az út, amit most itt a magyaroknak meg kell tenni, járatlan út, viszont garantáltan a normális élethez vezet.

Azokon az utakon, amiket az elmúlt évezredekben fényesre koptattak, látható a célállomás. A kifosztásod, a kizsákmányolásod.

Merj bátor lenni! És légy hálás ezeknek a gazoknak, amiért olyan végső elkeseredettségbe taszítottak, hogy elérkezettnek látod, hogy boríts mindent, ami eddig volt! Nélkülük nem jöhetne el az aranykor! Ők meg fognak bűnhődni, ti pedig ne idegeskedjetek, ne dühöngjetek, hanem énekeljetek és táncoljatok! Attól nem lesznek idegesek, hogyha te dühöngsz, de attól jogosan van tartanivalójuk, ha elkezdesz énekelni, táncolni! Mert az azt jelenti, hogy eldőlt a sorsuk.

Lépjetek közösen az élet útjára, magatokért, és a világért, mert ami itt meg fog történni, az az égész bolygó jövőjére, és egész élővilágára hatással lesz.

A dicsőséges nagyuraknak pedig azt üzenem, hogy jobban teszik, ha önként ismerik fel, hogy nekik a magyar nemzetet kell szolgálniuk, és nem idegen hatalmakat, és ne várják meg, hogy a diadalmenetüket dicstelenül végezzék be! Már 2004-ben előre jeleztem, hogy ez be fog következni, de néhányan még menthetik magukat! Hamarosan több 100 bírónak, ügyésznek, közjegyzőnek kell felelnie a tetteiért!

A magyar nemzet lelke ismét összeolvad, és visszatér a saját útjára, az igaz útra! Mert a magyar az igazság népe, és amint visszatér az igazságszeretetéhez, meggyógyul, elmúlik a rákja, rendbejön a vérnyomása, rendeződik a cukorszintje, stb…Mert ezek a betegségek mind-mind az önmegtagadásról szólnak. Ne tagadd meg magad! Légy az, akivé születtél, légy az igazság fáklyája!..és kezdj el zenélni, dalolni, táncolni! A sakálok ideje lejárt!

Áldásom az igaz úton járókra!

ILARA