2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

GELLÉRT HEGYI BESZÉD

Beszéd –  Gellért hegy – engesztelés napja

Szeretettel köszöntelek benneteket, és boldog a szívem, hogy ilyen sokan vagytok jelen.

Azért jöttünk ma itt össze, mert nagy bejelentéseink vannak a magyar nép, és a világ népei számára.

Mindenki érzi, hogy a világ fordulópont előtt áll, és a változás szele szinte süvít. Ugyanakkor ez a jelenlegi időszak rendkívül kényes is, mert az egész földi világ sorsa a senki földjén, egy átmeneti időszakban, a penge élén billeg.  2018. augusztus 4-én az emberiség egyidejűleg lépte át a visszafordíthatatlan ökológiai katasztrófahatárt, és a szakrális változás határát is.

Sokan gondolják, hogy már lezárult a vaskor, és már az aranykorba lépett az emberiség. Sajnos nem igaz, mert ez a sokkjátszma, még nincs lejátszva, és az erők még mindig egymásnak feszülnek. S ez a fázis a legveszélyesebb, mert csak nüanszokon múlik, hogy merre billen az egyensúly.

Rossz hírem az, hogy a mérleg nyelve Magyarország. A jó hírem pedig az, hogy a mérleg nyelve az a Magyarország, amelyet minden energiánkkal segítünk.

Többször elmondtuk, hogy miért vagyunk élő emberként jelen, és azt is, hogy a terek, és a helyzetek működtetésével hogyan segítjük a magyar népet.

Ma 2018. október 13-án még minden reménytelennek látszik, és úgy hiszitek, hogy vége, mert az emberek mindenhol az összefogásról beszélnek, de nem képesek az összefogásra.  Nem hajlandóak egymással kulturált diskurzusokat folytatni, és mindenki a saját szája íze szerint képzeli el az ország jövőjét, és ebbéli igyekezetükben folyvást szapulják egymást, és hitvitákba bocsátkoznak. A helyzet valóban aggasztó, de van egy jó hírem számotokra: Holnaptól beindul a változás, az emberek szívét megtöltjük szeretettel, és beindul a gyakorlati  egyesülés a mi szeretetünkben.

Eddig csak dobálgattuk a hógolyókat, de ez a sok kis hógolyó, holnaptól lavinát indít be, és ez a lavina el fogja söpörni, ezt a borzalmas, életellenes, irgalmatlan, parazitafertőzött szennyes kort….és itt Magyarországon már nem a rendszerváltás következik be, hanem bizony korszakváltás. Mert ezt a romlott rendszert már nem lehet megjavítani, ezért ki kell dobni! Az új tisztább szellemibb kort viszont csak együtt, közösen, összefogással lehet létrehozni.

Igen lesz egy tubula rasa, mert elkerülhetetlen, de ettől nem kell félni, mert nélküle, nem épülhet fel egy új, igazságos és élhető világ.  Mi azt mondjuk, hogy egy szakrális rend alapján működő világ.

Mert bizony mondom nektek, minden hitvánnyá válik, ami nem követi a mindenség egyetemes rendjét. S akik a MAAT rendjét követik, nagyon szigorúak, és nem engednek a romlásnak.

101 évvel ezelőtt a három gyermekkel tudatva lett, hogy eljön az idő, amikor testbe eljövünk, és megszabadítjuk a világot a bűnösöktől. Igen, eljött az az idő, amikor a bűnösök meglakolnak és megszabadul a világ, az őket fojtogató alattomos kisebbségtől. A gyermekeknek azt is el kellett volna mondaniuk, hogy vissza kell térnie az emberiségnek természet istenanya tiszteletéhez, és a nő tiszteletéhez. Mert az emberiség csak akkor menekülhet meg az egyébként reá váró kataklizmáktól, hogyha változtat hamis nőgyűlölő, nőket kirekesztő és megalázó vallási, hitbeli gyakorlatán. Akik ezen nem fognak változtatni, mind elpusztulnak, mert mi az életet támogatjuk, és a nő az emberi élet továbbadója. A hajdani kultúrák kivétel nélkül anyahitű matriarchális alapokon szerveződtek, de az utóbbi évezredek felülírták a nők történelmét.

Mindaz, amit ma történelemként ismer az emberiség, 99%-ban a férfiak históriája, amely többnyire a háborúk történelme.

Pedig bizony mondom, minden nép annyira erős, annyira életképes, amennyire tiszteli, szereti és megbecsüli az asszonyokat, anyákat. Az okos, szabad, életerős anyáknak étererős utódaik vannak, és a nőnek természettől rendelt kötelessége, hogy a lehető legjobb minőségben adja tovább az életet. Az emberi társadalmak akkor működnek Istennek tetszően, ha a nők és anyák köré szerveződik a világuk.

Fatima már a múlté, de akiknek kötelességük lett volna szavaimat ismertetni a világgal, elhallgatták, és létrejött a Szovjetunió, és lett Trianon, bekövetkezett a vérengző II. VH.

Akkor eldőlt, hogy a világ, e válságos időszakában már nem lehet másokra hagyatkozni, és testbe le kell születnünk, hogy hús-vér emberként minden követ megmozgatva, figyelmeztethessük az emberiséget az elkövetkező borzalmakra…és erről tudott az egyház!

Most is hasonló időpillanatban vagyunk, de most itt vagyok élő emberként, és elmondhatom, nem kellenek közvetítők, nem kellenek titkosítások, mert ha azok, amiket mondok, ismét el lesznek hallgatva, csak maroknyi ember marad élve, és ők is kőbaltával folytathatják az életüket. Ám ha hallgattok rám, nagy tisztelet vár a magyar népre, és nagy boldogság a világra.

Mi szeretnénk segíteni benneteket, de csak azt lehet segíteni, aki hagyja. Az önfejű tesztoszterongőz csak romlásba viszi a világot. A józan higgadtság és a tisztes jó értelembe vett alázat viszont nagy boldogságot von maga után.

Ígérjük, hogy segítjük az erők egyesítését, a szívek meglágyítását, és ígérjük, hogy adunk nektek törvényt, egy olyan alkotmányt, amely visszahozza az életetekbe a hitet a legmagasabb eszményekben és az igazságban. Mert bizony-bizony, ahogy tapasztalhatjátok, bizalom és igazság nélkül, pokollá válik az élet. S ha elfogadjátok tőlünk azt az alkotmányt, megváltozik minden, véget ér a kizsákmányolás, a fosztogatás megszűnik, és elkezdetek egy élhető, fenntartható jövőt építeni, és  mellesleg, lesz bőséges népszaporulat is.

Nagyon rövid az idő arra, hogy a változást végbe vigyétek!

Nektek, akik ma itt vagytok, óriási a felelősségetek. Mi igyekszünk a lehető legtöbb embert figyelmeztetni, ám nektek, ahogy innen kimentek, kutya kötelességetek minden nap, minden lehetséges módon és fórumon továbbadni a hallottakat.

Üzenem a világ népeinek, hogy közel az az apokalipszis, amelyet próféciák vizionáltak.  S ha jót akartok magatoknak és a világ lakosságának, akkor a világ minden részéről támogassátok a magyarokat, az elkövetkező korszakváltó időszakban. Mert ha a magyarok képesek lesznek önmagukat meghaladni, akkor megmenekül a világ is a leselkedő végső megsemmisüléstől.

1917-ben Oroszország volt a világra nézve veszélyzóna, és őket kértük, hogy térjenek vissza az anyaisten tiszteletéhez, de most Az USA az az ország, amelynek jó útra kell térnie, és bűnbánatot gyakorolnia. Ha tovább folytatja ezt az esztelen gazdasági, politikai, katonai, hatalmi gyakorlatát, akkor bizony két évtizeden belül, 10 részre szakad az USA, és bizony sok évtizeden keresztül háborús jóvátételeket kell fizetnie. Mert bizony minden diadalmenetnek vége szakad!

Drágáim!

Ez a világ nagyon közel áll ahhoz, hogy tűz által pusztuljon el, és egyedül az anyaisten, azaz természet isten anya tisztelete által van esélye tovább élni.

Ezért kérem a világ vallási vezetőit, hogy jöjjenek el ide Budára, járuljanak elénk a legfelső beavatásért, az emberiség fennmaradása érdekében.

Tudjátok, hogyne tudnátok, hogy ez az ország az én országom, és igen eljöttem a jussomért. És mi az én jussom? Az emberek lelke, és a szívükben lakó szeretet, és a szemükben csillogó boldogság. De hol van ma az én jussom? Elvitte az ördög!? Felzabálta a mammon?!

Valóban, ideges és türelmetlen embereket látok többnyire, de ugyanakkor látom, hogy nagyon vágynak a boldogságra, és a megnyugvásra.

De drágáim, nem szabad elfelejtenünk, hogy még mindig a penge élén táncolunk, és meg kell nyerni a partit. …és meg is fogjuk nyerni, mert segítelek titeket, és mert mindig az élet győzedelmeskedik!

És tudjátok hogy kik fogják megnyerni ezt a meccset? Azok az emberek, akik többé nem hajtanak fejet, nem lesznek aljas dolgokban cinkosok, és azok az Edward Snowden, és Julian Assange  félék, akik nem hajlandók tovább hallgatni az égbekiáltó disznóságokról, és nyilvánosságra hozzák az eltitkolt szennyes ügyleteket. Azok a heckerek, akik mindenhova betörnek, és megakadályozzák, hogy atomháború törjön ki, és azok a hétköznapi emberek, akik tovább nem hajtanak fejet és nem hagyják magukat kisemmizni!

Igen, ahogy mondtam elkezdődött a változás, és a régi rendszernek már vége, de most fel kell majd építeni ez újat. Egy olyan régi új világot, amely nagyobb személyi egyenlőségen, fenntartható fejlődésen alapszik, ésszerűsíti a fogyasztást, nem utaztatja az árukat, szolgáltatásokat, és a mennyiségi szemléletét felváltja a minőség óhajtása.

Ennek az új világnak meg kell teremteni az alapjait! Úgyhogy kérek mindenkit, hogy ne az ősök emlékezetével foglakozzon! Cselekednetek kell! Az ősök a saját korukban voltak hősök, nektek most kell azzá válnotok!

Mi biztosítjuk számotokra a megfelelő pozitív teret, de tartalommal nektek kell megtölteni!

Ahogy májusban mondtam, az augusztus a lázongás hónapja lesz, a szeptember a forrongásé, és az október a robbanásé. A hógolyók lavinává robbannak, és el fogják söpörni ezt a jelenlegi fosztogató, irgalmatlan, élhetetlen világot! Magyarországon, és világszerte, elsőként az igazságszolgáltatás és jogi környezet reformját követelitek, majd a politikusok kerülnek sorra! Rendet fogtok teremteni! Ma Magyarország ragadós, nyúlós, lélekromboló közeg, ahol nem jó élni, de máshol sem sokkal jobb. Ezért menekülnek a fiatalok, és nem szülnek a nők…és ma el sem hiszitek, hogy milyen gyorsan megváltozhat minden! Ez a mai nap sorsfordító.

Holnap indul a lavina, és ne aggódjatok, mert minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb lesz a lavina pusztítása. Mi mindig az igazakat segítjük! Légy igaz, légy igaz magyar, és óvd a másik magyart! Minden magyar felelős a másik magyarért, és ennek szellemében zúduljon a lavina!

Tudjátok, amikor a penge élén kell táncolni, egyedül az emelkedés ment meg a biztos pusztulástól. Ilyenkor szárnyakat kell növeszteni, könnyűvé, angyalokká kell válni!

Karoljátok, öleljétek át egymást, és némán, de elszántan meneteljetek, és énekeljetek! Nincs félelmetesebb, mint egy összetartó, éneklő tömeg, akiknek egy ritmusra dobban a szíve!

És amikor egy ritmusra dobban, akkor tudjátok, hogy az én szívem dobban bennetek!

Áldásom a magyar népre, áldásom a világ népeire, áldásom az igaz úton járókra!

Buda, Gellért hegy, 2018. október 13.