2020.09.10.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

AZ ISTENNŐ JELENLÉTE

AZ ISTENNŐ JELENLÉTE – Hevesi István Szeged, 2019. május

Az Istennő jelenlétének ott kell lennie ahhoz, hogy az egész Világ, a Föld, az emberi társadalom fel tudjon
emelkedni. A társadalom erős alapját, annak a stabilitását és harmóniáját az Istennői jelenléttel való élő kapcsolat, a
közvetlenül a Forrástól származó tiszta Istennői archetípus jelenti. Ez az Aranykorban a civilizációnk történetének új
fejezetében ismét jelen lesz az új társadalomban. Az új Aranykort, az új Atlantiszt, az új Mennyország az új Földön
létrehozását az Istennői jelenlét, és az Istennői Misztériumok is segítik. Ez utóbbi a Föld bolygó fizikai síkjára már
lehorgonyzásra került, az alapkőletétel megtörtént, amely megalapozza a fényes jövőt. A vaskorban ez a tudás
hátérbe szorult, időszakosan volt csak jelen a társadalomban, csak egy része ennek a tudásnak, és részben ezért is
volt olyan ez korszak, amilyen. Láttuk a sok szenvedést, a természeti törvények megszegését, a sok lehúzó
minőséget. Az Istennő Misztériumok magasan szentségesek, és ez a tudás csak a beavatottak számára elérhető. E
tudás magas rangú képviselője a Főpapnő. A Főpapnő egy olyan Nő, aki teljes mértékben meg tudja testesíteni az
Istennői Misztériumokat addig a pontig, ahol már tudja befolyásolni a bolygószintű civilizációt. Jelentős harmonizáló
hatása van az egész civilizáció egészére.
A Világ újjátervezése tehát már megtörtént, most az elkövetkezendő időkben, a megvalósításakor a cél egy
Igazságos Társadalom megteremtése, amely az emberiség történetének legnagyobb vállalkozása. Abundantia és
Astraea Istennő archetípus aktiválása el fogja hozni az emberiség számára a spirituális és fizikai bőséget, az új
reneszánszt, a magas szintű kultúra megújulását, a jólétet, a bőséget, a sikert, az igazságosságot, a becsületességet.
Az Aranykort Maat Istennő, a Természet Isteni rendje, a kozmikus rend, az igazság, a törvény Istennője képviseli.
Maat Istennő eljövetele a törvényes igazságszolgáltatás bevezetését is fogja jelenteni, ezzel véget fog vetni a bolygó
népessége és ökoszisztémája ellen folyó durva bánásmódnak. Az Aranykorban az emberek jólétben, békében,
harmóniában, stabilitásban élnek majd hosszú ideig. Az igazság kora lesz ez, ahol az emberek bölcsek, elégedettek, és
semmiben nem szenvednek hiányt, ahol az igazság, az erény, a természetes jog fog uralkodni. Az Aranykorban a
Mennyek Asszonya, Nagyboldogasszony is képviselteti magát. Nagyboldogasszony a Világ győzedelmes Királynője, a
Világ Égi Édesanyja. Nagyboldogasszony Istennő maga a Teljesség. Csakis a Teljesség képes kezelni és Egységbe
rendezni a különböző erőviszonyokat, és megalkotni, kialakítani a természetes Harmóniát köztük. Ő segíti a Földi
térben az Emberiséget, a Világ Felemelkedését, segít a Harmónia megteremtésében. A Világ felismerheti benne az
Isteni rendet elhozó, megváltó, szeretetteljes édesanyjukat. A küldetése, hogy a Világ visszatérjen az Egységbe. Az
Istennő, az Istenanya a természet harmóniáját képviseli, aki az Életet, a Boldogságot, az Örömöt kínálja Mindenki
számára, melynek hatására a szívünk sejtjei csakis azért fognak áhítozni, ami hiteles és őszinte, ami szeretetet és
igazságot tartalmaz. A Mennyek Úrnője, Nagyboldogasszony tudása a TURARA. Az Istenanya a Legfelsőbb Értelem,
Legyőzhetetlen, határtalan szervező ereje van, a határtalan dinamizmus minőségét képviseli, akinek az ölében minden
biztonságban van. Az Egység titka a szeretet. Az élet mindig is a szeretet és a kegyelem csodálatos ajándéka. Az eredeti terv ez volt, egy örömmel és kreativitással teli élet. Most az új Aranykorban visszatérünk ehhez az eredeti mintához, és kialakítjuk a szeretet és az öröm még magasabb kifejeződési lehetőségeit. A Teremtő Női Energiája
tartalmazza a megváltó, feltétel nélküli szeretet frekvenciáját, és meg tudja változtatni az egyensúlyt. A szeretet-tudat magasabb szintű esszenciájának a visszatérése lesz a Földre. Egyetlen dolog sem nagyobb, mint a szeretet, mint ez a magasabb esszenciájú tiszta szeretet. A Rend, az Ősi Rend, és a szeretet helyreállításában az Istennő jelenlétének, és a Nőknek nagyon fontos szerepe van, mert ha a Nő a helyére áll, akkor a Világ is a helyén van. Minden Nő magában hordozza az Istennőt. A Nő az új egyensúly bábája. Amikor a Nő megtalálja önmagát az új Egyensúly új Szövetségében, a Férfi és a Nő újjáteremtik a Földet, az Aranykor új dimenzióját, a Fénykort. Ennek napjait fogjuk élni a jövőben – Veled Együtt.

A Magyar Nő szerepe mindenben kiemelten fontos, mert a magyar, a magh-ari: az Istenanya népének leánya, a Kárpát bölcső szülötte, az aranyasszonyok leszármazottja, ősten tudata van, azaz egység
tudata, a magyar nők máriások, aranoid,- nemes származásúak, az Istenatya és Istenanya szerelmetes szülötte, szerelemből van, az esszenciájában: szerelemből teremtő. A magyar nők kiváló szív értékkel rendelkeznek. Az egész Világ Felemelkedése szempontjából ezért fontos Nagyboldogasszony népe.
Magyarország a Föld szív csakrája, a szív országa, hamsa országa, az Aranykor népe, a tudás népe, a tudás őrzője, a magh-ara a mag, és az Ég népe. Az új Aranykor kapuját a magyarok szíve fogja megnyitni, akik csodálatos Éteri energiát képviselnek most a Földön, amely fénybe fog borítani majd mindent. Egy különleges helyzetben, egy kivételes szerepben vagyunk. A Világ sorsa múlik rajtunk, és a mérleg nyelve itt Magyarországon fog elbilleni. Mi leszünk a nagy változás, a nagy tisztulási folyamatnak az elindítói. Minden, ami a világban csoda lesz, létrejön, az
innen fog kiáradni. Az Istenanya, Nagyboldogasszony Istennő által válik nemzetünk azzá, ami ősidők óta megillet ünk, és szeretetet, bőséget adjunk Mindenki számára. Égi segítséggel
felemeljük az egész Világot a legnagyobb kegyelemmel, az Isten/Istennő szeretettel karöltve a Fény felé. Az Istennő
élete végtelen Méltóság, rangja Mérhetetlen, lehetőségei Korlátlanok, szerepe Isteni. Az Istennői rendbe való igazodás
harmóniát fog hozni az életünkbe.

Az új Valóság, az új Világ, az új Föld, a fenséges jövő megteremtésében, a Felemelkedésben, a harmonikus, az erős
és stabil társadalom biztosításában az Istennő jelenléte, az Istenanya és a Nők tisztelete, megbecsülése fontos, a
szerepe óriási, rendkívüli. – Dicsőség a Forrásnak, Istenanyának és minden Istennőnek. Áldás a mindenségre.