2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

TÉRJETEK MÁR ÉSZRE!

Mindenkit szeretettel köszöntök! Gyertek közelebb! Örülök, hogy Orosházi Feri is jelen van, dacára annak, hogy voltak különféle érzései. Mi már korábban találkoztunk Ferivel, 2017. december elsején. Ugy-e jól emlékszem?

Akkor volt az első alkalom, amikor szervezett nagyobb nyilvánosság elé léptem. Akkor is elmondtam, hogy közel ötven évet vártam inkognitóban, és természetesen ez idő alatt is tettem a dolgomat, minden olyan irányban, ahol nem kellett beszélnem…és ez úton is elnézéseteket kell kérnem, de én nem vagyok gyakorlott szónok, Feri ezerszer jobb szónok,  és lehet hogy a jelenlevők között többen is sokkal jobbak nálam e téren.

De elérkezett az a pillanat, amikor már nem lehet hallgatni, és el kell mondani az emberiségnek, hogy milyen lehetőségek, és körülmények várnak az emberiségre.

A jelenlevők bizonyára már sokat hallottak a magyarság szerepéről, a magyarság küldetéséről, és a származásáról… és nagyon sokat beszélnek manapság arról, hogy milyen is az élet.

Elmondják a keserveiket, a problémáikat, de nem látszik a megoldás. Nem látszik a körvonala sem annak, hogy milyen megoldásokat szeretnének.

Mostanában néhány helyen feltettem kérdéseket arról, hogy mit képzelnek az életükről, hogy szeretnék berendezni az életüket? Mindenkitől csak azt kértem, hogy egy-egy mondatban mondja el, hogy milyen törvényeket szeretne? Milyen törvényeket és milyen feltételek között szeretne élni? Sajnos azt láttam, hogy csak odáig jutott el az ember, ….  a magyar ember is, hogy elbeszélje a hiányérzetét, de nem tudja meghatározni a pontos jövőképét.

Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a jövőképet segítsük elő. És az a feladatunk, hogy a magyarságnak egyfajta kovásza legyünk.

Ezen a helyen, mint tudjátok, hosszú időn keresztül engesztelő kápolnát szerettek volna építeni, de megakadályozták, majd 2013-ban döntés született, ugyanakkor, még mindig nincs kápolna…és ezúton szeretném elmondani nektek, hogy már nincs is szükség a kápolnára. Az elmúlt évek, évtizedek várakozásai, eredményeként az energiák és terek már átalakultak, és ezekben az átalakult terekben, létrejöttek azok a megoldások is, amelyek előrébb tudják vinni az életet.

2015-ben léptem ki először, és voltak megnyilvánulásaim, de az a 2017-es januári volt, amikor először léptem nagyobb nyilvánosság elé, akkor 17-en voltunk.

  1. óta folyamatosan próbáltam az embereket rávenni arra, hogy egyesüljenek, de azt tapasztalom, hogy nem képesek rá, mert nincs olyan erő, nincs olyan szeretetközpont, ami mentén képesek lennének egy helyre gyűlni.

Az ok leginkább az, hogy amíg egóból indulnak az elképzelések, addig nem születhet semmiféle közös megoldás. 2015-ben még lett volna arra idő, hogy tanuljunk, és összerendeződjünk, hogy megtanuljuk, hogyan lehet együtt, közösen cselekedni, de most már kifutottunk az időből. Most 2018. szeptemberében, ott tartunk, hogy pengeélen táncolunk. 2015. volt a fény éve, az volt az az időszak, amikor elindultunk a senki földje felé. 2017. végére beértünk arra a bizonyos senki földjére, és most ott tartózkodunk. Ez alatt a senki földje alatt azt értem, hogy a régi világnak már vége. Vége az úgynevezett vaskornak, de hogy innen merre haladunk tovább, csak rajtunk múlik. Még azt sem mondhatnám, hogy az emberiségen, hanem a magyarokon. 2017-ben kimasíroztunk az előző világkorszakból, és 2018- augusztus 4-én elértünk egy olyan határt, ahonnan már nincs visszaút.  Most már annyira élessé vált a helyzet, hogy nincs más lehetőség, mint gyorsan cselekedni. Ezért vállaltam, hogy nyilvánosan, egy ilyen helyre kiállok elétek, holott távol áll a lényemtől a magamutogatás, és a beszéd is, hiszen egészen más jellegű dolgokkal kell foglalkoznom. Ám most fel kell építenünk egy új társadalmat, fel kell építenünk egy új rendet, amely felszámolja ezt az pusztító világot. Kegyetlen és irgalmatlan az az egész gazdasági, emberi és környezeti közeg, amelyben élünk. A Föld haldoklik, és az emberek nem látják, a haldoklását, és azt még kevésbé, hogy milyen teendőink vannak. Nem látják, hogy ha mi nem teszünk, akkor elvesztünk, egyenként is, és mint emberiség is.

3-4 évünk van hátra, és ezt a legkomolyabban mondom. Az idei év volt az első, amely megmutatta, hogy a veszélyeket, és hogy mi felé haladunk. A méh állomány fele elpusztult, és már Einstein is nagyon jól meglátta, hogy amikor a méhek kipusztulnak, onnantól az emberiségnek 3-4 éve van hátra, de én nem arra alapozva mondtam a 3-4 évet, hanem arra a tudásra, hogy mi, akik az emberiség tudását és bölcsességét őrizzük, – Közbevetőleg, a boszorkányokat is azért üldözték, mert hiszen az őstudást, szakralitást, bölcsességet, női vonalon vitték tovább. – mi pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy az elemek és terek hogyan működnek, és mi tudjuk, hogy a föld és a földi ökoszisztéma már az utolsó puffereit veti be. Ez egyben azt is jelenti, hogy hamarosan hatalmas, ma elképzelhetetlen mérvű katasztrófákkal, kataklizmákkal kell számolni az elkövetkező években, amely az élelmiszer termelést meghiúsítja. Vagyis drasztikusan vissza fog esni a megtermelt élelmiszerek mennyisége. Nyugat Európában egyéb problémákkal is kell szembesülni, nálunk, ahogy az őcsényi beszédemben tételesen felsoroltam….Van itt valaki, aki az őcsényi beszédemet hallotta? Mert Őcsényben, huszonvalahány pontban felsoroltam, hogy mi mindent kell megtenni ahhoz, hogy a magyarság túléljen. A magyarságnak, a magyar nyelvnek túl kell élnie, mert a magyarság a mag népe, és hogy ez alatt mit is értek, arra most nem alkalmas a hely és az idő, de máshol, máskor kifejtem. De nem tudom láttátok e azt a videót, amelyen egyik kezemben egy tekercset tartok a törvénnyel, a másikban pedig az ítélet kardját?  Azzal azt kívántam láttatni, hogy vagy elfogadunk egy új társadalmi megállapodást, szerződést, vagy bekövetkezik az apokalipszis, és a törvény hiányát majd az ítélet fogja felváltani. Tehát vagy egy önkéntes hátraarc és váltás, vagy természet benyújtja a számlát, és akkor még a háborús veszélyekről nem is beszéltünk.

A pártok és az emberek, még mindig a régi sémákban gondolkodnak, még mindig a GDP-ről szól a történetük, és még mindig a növekedés irányába haladnak, és hiába kongatjuk a vészharangokat…. és senki nem gondol arra, hogy ami ma van, az már holnap nincs. Pedig láthatják, hogy az egész világon számtalan kataklizma tapasztalható. Olyanok, amik eddig évszázadokon keresztül nem fordultak elő. Spanyolországban most éppen településeket mosott el az áradás, és bizony arra lehet számítani, hogy rapszodikussá válik az esőzés. Egyszerre leesik fél méter víz, aztán utána, hónapokig semmi. Ez a jövő, erre kell felkészülni!

A mag népének azért kell fennmaradnia, mert az őstudást, az ősműveltséget és az ősnyelvet, egyedül a magyarok tudják. Azt a racionalistást, amit ezen nyelven keresztül meg lehet szerezni, és át lehet adni az emberiségnek, csak mi tudjuk, mert csak magyar nyelven elérhető, és hát végülis itt vagyok veletek, segítelek benneteket.

Hoztam, – nem tudom nálad ott van-e,- egy az EU csatlakozás napján írt 3 oldalas szösszenetet. Abban leírtam, hogy az elkövetkező időszakokban mi fog történni. Sokan nem hittek nekem, de volt olyan valaki, aki tegnapelőtt esett a nyakamba, miután a Sargentini jelentést megszavazták.

És azt mondta, hogy innentől, feltehetően igaz lesz minden, a jövőben is.

Igen, megszavazták a Sargentini jelentést, és megvonják Magyarország szavazati jogát, és megindult a bomlás, de ettől nem kell félni, mert ez a bomlás egyben épülés is lehet, és csakis rajtunk múlik, hogy épüléssé fejlődik, avagy káosszá.

Nagyon sok csoport, szekértábor próbál egyezséget kötni egymással, de nem megy, és azért nem sikerül, mert nincs egy egységes elképzelésük, nincs egy egységes gondolatuk, hiányzik a szívükből a szeretet. Mindenki valahol szellemi szinten, kognitív úton próbálja megfogni ezt a feladatot, de szeretném jelezni, hogy vége ennek az időszaknak. Át kell lépnünk abba a korszakba, amelyet az elme-szív összhangja, és a szakralitás ural, ugyanis már nincsenek politikai megoldások. Sokan még latolgatják, hogyha ilyen párt nyer, vagy olyan párt lesz, vagy ha Putyin helyett, vagy Trump helyett más lesz, akkor más lesz a világ. Semmi nem lesz más! Innen már csak lefele vezet az út, hogyha ezen az úton haladunk tovább. De mint már mondtam, augusztus 4-én beléptünk a senki földjére, és egy ilyen ingoványoson vagyunk, és ezen a labilis pozícióban dől el, hogy lecsusszanunk-e a mélybe, avagy sikerül-e arra keskeny ösvényre rátalálni, amelyen tudunk együtt felfelé menni. De ahhoz az kell, hogy az a sok-sok szekértábor, amelyeknek egy része most ott van a Bem téren, vagy nem is tudom hogy hívják azt a teret,… valaki mondta, ….te voltál? Szóval igen, a Bem téren, másik részük a Kossuth téren, és az emberek még mindig azt gondolják, hogy úgy tudják megoldani a problémákat, ha kimennek az utcára, és hangoskodnak. Nos kedveseim, ezen az úton, csak a polgárháborúig lehet eljutni, a vérontásig, és akkor be fog teljesedni a Nyirkai Jóslat ezen része,..és most azért állok itt, hogy megelőzzük, megakadályozzuk. Azért, hogy ne legyen vérontás. Mert van más megoldás is!!! Összehívtam embereket, hogy készítsünk egy új alkotmányt. Készítsünk elő egy olyan új társadalmi szerződést, amely nem a kivételezett társadalmi osztályoké, kasztoké és oligarcháké, hanem a magyar népé!…és nem csak a magyar népé, hanem az univerzumé!

Ez az alkotmány lesz, – ha elkészül, – az első olyan világalkotmány, amelyben az univerzum, a föld, a földön élő összes élőlény, szomszédaink, valamint a saját belső viszonyaikat rendezzük. Hatalmas munka, hatalmas szellemi teljesítmény….és érdekes módon, hogy akiket eddig felkértem erre a munkára, és kértem, hogy vegyenek részt ebben a munkában, rendre kihátrálnak belőle. Az a probléma, amit az elején mondtam, hogy nem tudják megfogalmazni, hogy mit szeretnének. Ennek ellenére nem adtuk fel és csináljuk, és eldöntöttük, hogy mivel nincs más lehetőség, szeptember 30-ig készen kell lennünk. Amikor készen van, az emberek elé bocsátjuk,  különféle csoportok elé, mert kritikában nagyon jó a magyar…

Egyébként egy zseniális nép, és én szeretnék ennek a zseniális népnek igazán jó édesanyja lenni! Higgyétek el, bennem semmi sanda szándék nincs amit egyesek feltételeznek, egyes-egyedül a szeretet, és a jószándék, és elsősorban az a gondolat vezérel, hogy megússzuk ….emberként, népként, emberiségként, az előttünk álló apokalipszist.

Az elmúlt 40-50 évem arról szólt, hogy energetikailag mozdítottam előre a világot. Természetesen voltak néha hátralépések is, de általában azt lehet elmondani, hogy előrelépések történetek, hiszen ma már el lehet magyarázni energetikailag azt a korábban, mondjuk 20 évvel ezelőtt elmagyarázhatatlan kvantummechanikai, fraktálokkal terekkel, és a velük kapcsolatos tudnivalókat, és ma már az emberek vevők rá, értik amiről beszélek. Tehát most már a valódi szakralitást is meg, és el lehet magyarázni.

Tudjátok…hát hogy is mondjam, …lealacsonyították, félremagyarázták a szakralitást, és rárakódott egy nagyon vastag réteg guano…és nekünk a tiszta, ősi  szakralitást kell visszahoznunk,…. mert hiszen a magyarság élete is akkor volt utoljára jó, amikor még élt Taksony felesége, Künde, aki egyébként egy alán-varsány származású asszony volt. Ő volt a magyarság utolsó máriása. Tudom, hogy nem ismeretes, mi az hogy máriás…mert hiszen a máriás huncutról ugyan beszélnek, mintha az a máriás pénzérméről szólna, de nem erről szól ez a mondás! Hanem arról szól, hogy a máriás asszony, mindenki anyja, mindenki édesanyja, aki a szívére ölel mindenkit, a népét… A régi korokban a nőket nem táltosoknak nevezték, táltosnak csak férfiakat neveztek. A nőket vagy mágusoknak, vagy liliknek, vagy kündéknek. Vagy a magyarok köreiken belül, leginkább máriásoknak nevezték az ilyen szakrális szeretettel, és őstudással megáldott asszonyokat. Sajnos Künde elkövetett egy óriási hibát. Minden szakrális vezetőnek, –  mert hát ő volt a legmagasabb szintű szakrális vezető, – az a feladata, hogy rendet tartson energetikailag szakrálisan, és az emberek között is.

Létezik egy játéknak ismert szimbolika rendszer, amelyet sakként ismerünk.  A sakkban adott a királynő és a királynőnek hét bábuja, illetve a király, és neki is van hét bábuja, és ez az egységfront áll szemben az ellenséggel. A sakkról azt mondják, hogy indiai eredetű, de valójában nem az. Aranoid eredetű, és ez az aranoid eredet, a magyar önelnevezésben is visszaköszön.  A mag-ara elnevezésből, vagyis, az ara rend leszármazóitól származnak a magyarok, és az ő élet stratégiáikat írja le a sakk.

…és ha már itt tartunk, tudjuk, hogy a magyar történelmet, ősiséget, nagyon-nagyon elhallgatják. Van egy úgynevezett prehistorikus történelem, amelynél még a kifejezés is vérlázító…mert mi az hogy prehistorikus!? Hiszen vagy van história, és visszamegyünk, ameddig tudunk, vagy nincs!… Dehát tudjuk, hogy miért van a választóvonal, és mikortól válik titkossá a történelem!

Voltak olyanok, akik úgy döntöttek, hogy velük kezdődött a világ,…ami természetesen nem igaz….de jól elhitették… és ebből kifolyólag, most egy szakrális harc folyik a világban. Sokan azt gondolják, hogy az energiahordozókért, meg a pénzért….a felszínen, valóban, igen, de valójában egy szellemi harc folyik. Tekinthetjük a jók és rosszak kűzdelmének, de a valóságban a feminin energiák, és a maszkulin energiák harca folyik, és az erőszakos maszkulin energiák, iszonyatos erővel nyomják el a feminin energiákat. A feminin energiák adják az élet savát-borsát, hiszen istenanyánk a nőre bizta az életet, hogy testén a lelkén keresztül továbbadja az őserőt, amit az ősöktől hozott. A férfire viszont az élet óvását, védelmét bízta. És ma mit látunk? Ott, és úgy használják ki a nőket, ahogy csak tudják. És most nem rólatok beszélek, akik itt vagytok, hiszen feltehetőleg nem ehhez a kaszthoz tartoztok. Tudjuk mindannyian, hogy a földön élő, nem tudom hány milliárd nőből egy nagyon nagyon vékony réteg az, akikről elmondhatjuk, hogy a női méltóságnak megfelelő életet élhet.  Mindenhol máshol, szinte haszonállatként kezelik, és a jelenlegi romlott életnek, ez a legnagyobb rákfenéje, legnagyobb problémája. A magyar történelem azért tabu, mert az a történelem, amit ma ismerünk, a férfiak történelme. A magyarság történelme viszont a nők történelme, és amíg a nők történelmét a magyarok, maguk a magyarok nem rehabilitálják, nem várhatják azt sem, hogy az egész magyarság történelme rehabilitálva lesz. A kettő nagyon szorosan összefügg. Mindannyian tudjátok, hogy a szkíta örökség, matriarchalis vonal. A szkítáknál a nők tanítottak, a kultúrát átadták, és többnyire ők gyógyítottak…. és persze átadták az életet, nevelték az új generációkat. A férfiak pedig tették a saját dolgaikat, feladataikat.

Most jutottunk el arra a pontra, hogy azok a vallások, amelyek miatt el kellett tagadni a nők szerepét és a magyarság származását, kezdenek dugukba dőlni. Nem tudom hogy tapasztaljátok, de a zsidó berkeken belül óriási a széthúzás és az ellentét, a kerszténységen belül legalább úgy, annál is inkább mert 54000 keresztény szekta van, és hát az ezekből keletkező mohamedán valláson belül is nagy a feszültség, óriási felfogásbeli különbségek léteznek, és most már a vahabiták is beléptek ebbe a körbe…   Talán a buddhisták, sintoisták és bizonyos értelemben a hinduk azok, akik kevésbé ártalmasak a világra, de összességében elmondható, hogy szinte az egész világ, valláskárosult. Azért kellett a magyarok történelmét elhazudni, mert az a régi, aranoid világ egyenlőségen alapult, nem voltak szuper gazdagok és szegények. Természetesen volt vagyoni különbség, de nem ez a most tapasztalható őrült szakadék, hanem a szakrális törvényekkel egybevágó hétszeres jövedelemkülönbség lehetett a legszegényebb, és a leggazdagabb között, és legfeljebb hetvenszeres lehetett a vagyoni különbség. Több nem. Ma hol tartunk? Emberek százmilliói vannak az utcákon nincstelenül, holott az istentől mindenki mindent megkapott,  azonos létjogokat kapott…de vannak egyesek, akik úgy gondolják, hogy nekik minden jár, nekik több jár…

Ezt a magánönzésre alapuló világot kell felszámolni!…de nagyon gyorsan, méghozzá oly sebesen, hogy már csak hónapjaink vannak. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy már csak ez az év áll rendelkezésre, hogy a mélyreható változások megtörténjenek Magyarországon. Mert ha ez nem fog megtörténni, akkor elindulunk a mélységes lecsúszás irányába, és beköszönt a föld kora. A szólásainkban is benne van, hogy lusta mint a föld, buta mint a föld, és hihetetlen mértékű elbutulás, hihetetlen mértékű nihil, és nélkülözés várható, hogyha abba az irányba megyünk. De arra szeretnénk mindenkit biztatni, hogy inkább menjünk az előrevezető irányba! Menjünk a pozitív irányba és fogjuk meg egymás kezét!..és az a sok kicsi szekértábor álljon be egyirányba. Ha már mellém, mögém se tudnak felsorakozni, akkor hova, ki mögé? Mit gondolnak, hogy fog kialakulni az egység? Bennem, bennünk semmilyen önös szándék nincs. Nem azért jöttem, nem azért csináltam végig az elmúlt évtizedeket, hogy most ártsak! Az egész emberiség jövője azon múlik, hogy most Ti megtudjátok-e csinálni a korszakváltást! Akik itt vannak, nekik mondom – igaz kevesen vagyunk, de videóra felvesszük, és feltehetőleg sok emberhez fog eljutni, amit itt mondok, – hogy továbbra is áll a meghívás, hogy a csoportok vezetői jelentkezzenek és segítsenek az új társadalmi szerződés létrehívásában. Ma 16-a van. Mondhatjuk, hogy még csak a hónap derekánál tartunk, még van 14 napunk, azaz két hetünk, és elkészülhet az a bizonyos új alkotmány. Nem túl sok jelentőséget tulajdonítottak akik eddig eljöttek, mert nem látták át, hogy új társadalmi szerződés nélkül, nem indulhatunk bele egy új korszakba.

Tudjátok, nekünk előre kell a medret megásni, hogy majd amikor jön az áradat, egy olyan zivatarból, amely még nincs itt, …és azt mederbe kell terelni. Mert pontosan meg kell határozni, hogy hogyan szeretnénk a jövőben együtt élni. Nemcsak a magyarok egymással, hanem nemzetközileg, a szomszédjainkkal, és egyáltalán ebben a világban. Nem mellesleg a növényekkel, az állatokkal, és ki kell gondolnunk hogy miképpen helyezzük el magunkat, mint élőlények, ebben a világban. Nagyon szomorú az az útvonal, a melyen a bolygó odáig jutott, ahol most tart. Az ember eltúlozva saját jelentőségét, középpontba helyezte magát, mindent leuralva, így ennek szükségszerű következménye  a bekövetkezett degradáció…….és most már minden szempontból látható, hogy beindult a bomlás folyamata.

Szomorú dolgok történtek az elmúlt napokban és szomorú a szívem miatta, de bennem van a reménység – és tudjátok, én nem adom fel- annak ellenére, hogy sokan mondják, mit akarsz ezzel a sok széthúzó, a jelzőket nem is akarom mondani, hogy milyen népséggel? Ezek nem tudnak egymással kijönni, … és ezt látom, ugyanakkor bízom abban is, hogy nem annyira ostoba a magyar, és ha 24. óra utolsó percében is, de vissza fog fordulni, és olyan tempóra kapcsol, hogy módunkban lesz helyére tenni a dolgainkat. Nemcsak a magyarságét, hanem a világét is. Most már Magyarországon nem rendszert kell váltani, mert most már a korszakváltás ideje érkezett el.

Tudom, sokan azt gondolják, vagy azt várnák el tőlem, hogy prédikáljak, tanítsak, de én e helyett inkább megkísérlem a veszélyekre felhívni a figyelmet. Hiszen akik tudja, hogy mi áll előttünk, annak súlyos, óriási felelőssége van….és nem szeretnék továbbra is Kasszandraként élni! Mint ahogy korábban nagyon sok-sok esetben előre szóltam, és nagyon sok embert eltemettem, nagyon sok helyzetet és szervezetet meg lehetett volna menteni, de az emberek telve voltak, vannak, önzéssel, gőggel, hiúsággal, és azt mondták, ugyan már!….Nem hallgattak rám… Tudom, hogy ezúttal másképp fog történni, és észhez tér a magyar nemzet! Nem tudom, hogy még mi kell hozzá, de remélem, nem lesz szükség véráldozatra! Rengeteg erőfeszítést teszek szemben az összes hiúsággal, gőggel….Hiszen ma ez az egyedüli, igazi, óriási ellenség. Ismeritek a bizonyos csoportok vezetőit. Egyszerűen nem állnak szóba egymással. Mindenféle társadalmi csoportból meghívtunk embereket ebbe a csoportba, ahol az új társadalmi szerződés előkészítése folyik, …. Mert hiszen akkor lesz a magyar népé, a társadalomé, ha minden csoport képviselteti magát, a diákok, a fiatalok, a liberálisok, a demokraták, a kommunisták, a jobboldaliak, a nacionalisták, a szakrális beavatottak, és a különféle pártok…. Mert hiszen ebből a nagy-nagy színes felhozatalból, biztosan össze tudjuk gyúrni a közös jövőképet. Hát ez naivitás volt, mert vannak, akik még egy helyiségbe sem ülnek egymással!  Ez a tény azonban nem gátol meg minket abban, hogy elkészüljön! Tudjátok, ha van valamink a hűtőszekrényben, akkor abból kell főzni valamit, és ha kövünk van, akkor kőlevest főzünk, de megfőzzük!…és lesz étel, és túl fogunk élni!

Csak arra szeretnélek benneteket kérni, hogy adjátok hírét, hogy nagyon fontos, amit csinálunk. És már tényleg ismétlésekbe bocsátkozok, és ahogy már elmondtam, nem vagyok egy szónok típus, nem ez a dolgom, de helyzet annyira komoly és kritikus, hogy  kénytelen vagyok ismételgetni dolgokat… és az emberek talán hamarosan eljutnak arra a pontra, hogy félre teszik a hiúságukat, és a gőgüket, mert csak egy magyar nemzet van. Nem az én vagy az én nemzetem, meg az övé, meg a másiké, hanem egy magyar nemzet van! Tessenek tudomásul venni, hogy mindenkinek kompromisszumot kell kötnie! Senkinek a saját véleménye, elképzelése, úgy ahogy van, 100 %-ban nem érvényesülhet! Még a mienk se, az enyém se. Hiszen ha én megírnék egy alkotmányt, feltehetően kiverné a biztosítékot, az embereknél, mert én olyan archaikus modelleket hoznék vissza, amelyek a mai korban szinte emészthetetlenek. No de hát nem csak az archaikus és szakrális beavatottaké ez az ország, hanem azoké a fiataloké is, akik egész nap püttyögnek, a különféle kütyüiken. Őket is figyelembe kell venni, és mindenkit bele kell vonni, és nagyon úgy tűnik, hogy egyedül bennem, bennünk van meg a hajlandóság, hogy mindenkit a keblünkre öleljünk. Mert hiszen az is magyar, aki lehet, hogy eltévelyedett, lehet, hogy buta, ……na de hát nem az a dolgunk, nem az az én dolgom, hogy a keblemre öleljem és bíztassam?! És valahogy, mint egy jó anya megpróbáljam a helyes útra, az élet útjára terelni? Hiszen amikor az ember felneveli a gyerekeit, a gyerekek is csinálnak rengeteg hülyeséget, és számtalan tévutat járnak be, és mégis túllépünk valahogy,… és szeretettel, jó szándékkal, eljutunk oda, hogy felnő a gyerek, és harminc éves korában kiderül, hogy mi lett a munkánk és kínlódásunk eredménye!

Nekünk most már nincs harminc évünk, hanem ahogy mondtam, a nagy strukturális változtatásra ez az év,  és a következő év áll rendelkezésre…és utána el is felejthetjük. Utána csak azt tudom javasolni, hogy mindenkinek legyen kertje, készítsen jó vízelvezetést, hogy ne ússzon el mindene, és építsen fóliasátrat, hogy valamelyest meg tudja magának termelni az élelmiszerét, feltéve, ha a viharok nem viszik el a fóliasátrakat is, mert ezt is bele kell kalkulálni, hiszen hihetetlen viharokra kell számítani. Azt tudom mondani, hogy azok a viharok, amik eddig voltak, csak demo változatai annak, amikre számítani lehet. Tessenek erre készülni…és Magyarország még egy rendkívül védett helyen, mint egy anyaméhben  van a Kárpát medencében. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon nagy a vízgyűjtő területe, és az összefolyhat a mélyebb területekre, ezért árvizekre, nagyon sok árvízre lehet számítani.

És azért mondom ezt, mert hogyha nem sikerül az összefogás, akkor nyugodtan tessenek azzal a tudattal élni, hogy most már úgyis mindegy, majd lesz valahogy és legalább addig élvezzük az életünket, amíg lehet.

Mehetünk a káosz és feladás irányába, de mehetünk egy szebb, jobb, aranykori jövő, közös felépítése irányába is…..és én ezt az utóbbit támogatom….és szeretném, ha velem tartanátok az Aranykorba!

ILARA

2018.09.16.