2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

ŐCSÉNYI BESZÉD 2018.08.04.

Kedveseim!

Itt az idő! A rendezvény mottója is ez, és valóban, itt az idő, elérkezett a korszakváltás időszaka. Az utolsó homokszemek folynak le ebben a rendszerben. Minden, ami az elmúlt nagyjából másfél évtizedben történt, átvezetés volt az Aranykorba. Sokan 2012-ben várták a világvégét, míg mások az aranykor beköszöntét.  Valójában még nem dőlt el, a hogyan tovább, és e pillanatban még mindkét változatnak van létjogosultsága. A helyzet pengeélen táncol, és bizony azon múlik a világ sora, hogy a mai kor magyarjai képesek-e a csodára, képesek lesznek-e önmagukat meghaladva sarkukra állni?

Ti, akik most itt vagytok, szinte mindannyian, a zsigereitekben érzitek, hogy robbanás előtti a helyzet. Valóban így van, és ezt csak megerősíteni tudjuk.

Ám ahhoz, hogy a változások jó irányba menjenek, már nem elég értekezni, tanácskozni, jól megmondani, és passzívan várni, hogy majd a változás bekopog az ajtón, hogy na helloka, én vagyok a változás, és itt hozom nektek arany tálcán az Aranykort.  Viccesnek hangzik, de sajnos nem az, mert nagyon sokan képzelődnek a változásokról így.

Nem elég, ha akarjuk a változást, pontosan meg kell határozni a célt, és azt is tudni kell, hogy milyen lehetséges utak vezetnek a célhoz.  Az új élethez jó stratégia kell, és megfelelő túlélési taktikák. A mai világ bonyolult, és 10 milliós nemzetként nem kicsit, hanem nagyon kell tudni, hogy mi a cél.

Sokan azt mondják, hogy az 1990-ben elmaradt rendszerváltást be kell pótolni. Nos, ennek az elgondolásnak április 8-a előtt még volt helye, és Csíksomlyón arra bíztattam mindenkit, hogy aki csak él és mozog, menjen el választani, mert akkor még a demokratikus keretek között lehetett volna, sorozatos reformok útján, két lépcsőben eljutni a végcélhoz. Nem sikerült. Hogy miért nem, annak oka a magyar néplélekben, és természetesen az ebből fakadó körülményekben rejlik.

Attól, hogy a választások úgy alakultak, ahogy, nem állt meg a világ, csak változtak a körülmények, változott az energetikai konstelláció. Veszélyesebbé, és kiszámíthatatlanabbá vált az út.  Gyakorlatilag a magyar nép önmagát sodorta és sodorja, egy olyan belső társadalmi forrongásba, amely, még inkább pengeélre állítja a helyzetet.

A hatalomhoz jutott társaságot figyelmeztettem, hogy eljött az idő az erkölcsi emelkedésre, de az eddigi intézkedésekből ítélve, nagyon nem úgy tűnik, hogy komolyan vették.

A társadalomban ma már tapintható belső felszültségek gyülemlettek fel, és ennek az a reális veszélye, hogy elszabadulnak az indulatok. Mi pedig azon dolgoztunk eddig is, hogy vér nélkül lehessen átlépni az aranykorba, de a hatalmon levők arroganciája, az emberek elkeseredettsége, és a helyzet tarthatatlansága, jó eséllyel kitermeli az erőszakot.

Minden kornak, korszaknak megvan a maga sajátossága, és akik képesek az adott időszak elvárásaihoz igazodva jól felmérni a helyzetet, meghatározni céljaikat, olyan nyertes pozíció előnyt szereznek, amelynek évtizedekre, vagy akár évszázadokra kiható következményei lehetnek, Akik pedig idejétmúlt módszerekkel próbálkoznak, ne csodálkozzanak, ha sikertelenek, és egyik pofont a másik után kapják.

Az ólálkodó veszélyek végett itt, most, megragadom az alkalmat, és óva intem a szembenálló feleket, hogy erőszakhoz nyúljanak, mert az első erőszakos megnyilvánulást követően, olyan vérfürdő lesz, amihez képest 56 csak demo változat volt. ….és a helyzet sajnos még ennél is súlyosabb. Ugyanis ha Magyarország polgárháborúba sodródik, annak az egész világra nézve súlyos következményei lesznek.

Nem szabad a szellemet kiengedni a palackból! Tudom, hogy elkerülhetetlen a leszámolás, és a rendrakás, de semmiképpen nem szabad megengedni, hogy a helyzet uralja az embereket, holott ennek fordított a rendje.

Világos célkitűzések mentén, tendenciózus lépésekkel kell elérni a kívánt élethelyzetet! Tudok sok szerveződésről, de szinte mindenhol látható, hogy dohogva várják a leszámolás katarzisát.

A cél csakis olyan megoldás létrehívása lehet, amely felszámolja a mai világ álságosságait, és megszünteti az álszentséget, álhumánumot, áldemokrácát, álszabadságot, és helyébe valódi szabadságot, és egy értelmes, életet támogató jogrendet hoz.

A mostani korszak, velejéig romlott, megreformálni már nem lehet, nem érdemes, és nem is szabad.

Ahogy egy romlott gyümölcsöt is ki kell dobni, ugyanúgy kell kidobni, ezt az esztelen, szentségtelen, irgalmatlan világrendet, oda, ahova való.

Nem kevesebbről beszélek, mint hogy fel kell hagyni a globalista kapitalista kizsákmányolásra, embert, és természetet kifosztó társadalmi rendszer gyakorlásával, és visszatérni az avulhatatlan értékrendhez!

Az idő szava, már a korszakváltás, és az aranykor a kapuban nem kopog, hanem döngeti az ajtót. Már csak az a kérdés, hogy saját gondolataitok zavarában, vagy a nagy viták zsivajában, és a megszokások béklyójában meghalljátok e-e? Kitárjátok-e a kapukat előtte?

Néha azt érzem, teljes a fogadókészség, máskor azt érzékelem, hogy olyan magas egófalak épültek, amelyek esélytelenné teszik a sima váltást. A változás, és változtatás egyetlen útja, az egó lebontásán, és mások meghallgatásán alapszik. Az emberek áhítják a változást, de vajon hajlandóak –e változni?? Hajlandóak vagytok változni? Ennek örülök,

Mert ne gondolja senki, hogy a világnak kell változni, ahhoz, hogy ti változzatok! Éppen ellenkezőleg! Ha ti változtok, változik a világ is.

Az aranykor mindenkinél személyesen kopogtat, és vagy elkezdtek annak megfelelően élni, gondolkodni, és viselkedni, vagy minden megy tovább a megszokott mederben, aminek végén szakadék tátong.

A jelenlegi miniszterelnök is csak olyan távlatokat lát be, amit politikus beláthat, és azon belül, nagy ívű képeket fest. Ám ezek a képek csak a fantáziájában élnek, és sohasem kerülhetnek vászonra, ha minden marad a régiben. Becsülöm bizonyos képességei és tehetsége miatt, de az idő eljárt az általa képviselt rendszer fölött. Ő még abban a világképben projektál, amelyet úgy ahogy van, ki kell hajítani. Ma már nem GDP-ben, stadionokban, és összeszerelő üzemekben kell gondolkozni, hanem élelmiszer termelésben, és méghozzá a kisbirtokban, önálló kisgazdaságokban, bio gazdálkodásban. Mert bármi is legyen, egy ország kormányának elsősorban arra kell törekednie, hogy lakosai biztonságban legyenek, és ne pusztuljanak éhen, és hogy minőségi élelmiszerhez jussanak. Az előttünk álló korban, el kell felejteni a növekedés mítoszát! Nem kell növekedni, és nem kell gazdagságra sem törekedni! A kor követelménye a józanság, és mértékletesség! Tessenek erre hangolódni!

Elmondtam már, hogy nincs más lehetőség, mint a törvény, vagy az ítélet. Mert az út, amin az emberiség öntudatától, józanságától megfosztott része eltökélten masírozik, tovább nem követhető, a megsemmisülésbe vezet. A globalizmus esztelenség, a mai pénzrendszer, és a ráépülő bankrendszer kész őrület. A pszichopaták szabadon garázdálkodnak, és még a törvényeket is ők írják. A politika pedig kiszolgáltatott koldusként kuncsorog az elmeháborodott kegyelmeseknél.

Az nem kérdés, hiszen mindenki tudja és egyetért, hogy ez így tovább nem mehet! A kérdés sokkal inkább az, hogy miképpen lehet megvalósítani az aranykort… és a következőkben ezt taglalom.

A tekercs, amit a kezemben tartok, olyan egyetemes lételveket fogalmaz meg, amely minden korban, minden körülmények között igazak, és biztos morális, valamint szakrális kiindulópontot nyújtanak egy egyetemes, kozmikus alkotmány megalkotásához. Nektek adjuk, a Ti kezeitekbe ajánljuk, hogy használjátok bölcsen, a magyar nép, a világ népeinek szabadsága, és felemelkedése érdekében, és nem utolsó sorban, a föld bolygó megmentése érdekében!

Minden népnek, istentől kapott szent joga, hogy saját életkörülményeit, saját szabályrendszerét meghatározza, és a szerint élje tovább az életét. Ebben senki emberfia meg nem akadályozhatja, és senki nem kritizálhatja érte.

Ti magyarok, most egy olyan felhatalmazást kaptatok, amely a világtörténelemben példanélküli, korszakalkotó, és ha éltek a lehetőséggel, az idők szavát megértve, jó, és megfontolt döntéseket hozhattok. Ha létrehoztok egy olyan új szakrális alkotmányt, amely összhangban van az Egyetemes Szent Szellem lételveivel, akkor kialakul az az aranykori jövő, amelyről ma még csak legszebb álmaitokban álmodoztok. Igaz, nem lesz benne kevesek számára fényűző luxus, viszont lesz helyette általános jólét, és tisztes kényelem. Megszűnnek az igazságtalan, és esztelen különbségek, és közfeladatot is csak alkalmassági vizsgálatnak alávetett személyek láthatnak el. Minden megváltozhat, úgy, hogy közben nem öntitek ki gyerekestül a fürdővizet.

Az alkotmány alapvető fontosságú, minden nép számára. A történelem folyamán mindig is volt egy közös szabályrendszer, ami alapján szerveződtek a társadalmak, és azt isteni rendnek, vagy MAAT-nak nevezték. Ám az emberi ambíciók, az önzés és erőszak, kitakarította a világból a szentségek tiszteletét. A fanatikus iszlámhívők, többek között ezért gyűlölik a nyugati civilizációt…..

A MAAT felborításával meghonosodott egy erőszakos, irgalmatlan, és brutális világrend. Amit ma civilizációnak nevezünk, bizony a gátlástalan magánönzéstől siralomvölggyé vált, és sok-sok milliónyi embernek még tiszta ivóvíz se jut.

Mi nem ilyen világot adtunk nektek. A világ, amelyet kaptatok, erőtől duzzadó, és olyan tiszta, hogy bármelyik folyóból nyugodtan lehetett inni. Ehhez képest hol tart a bolygó? Lassan már tiszta levegőt is konzervben lehet kapni, és az űr is tele van szeméttel.

Az emberiség soha nem kapott legitim felhatalmazást arra, amit már régóta művel, és a következmények soha nem maradtak el. Birodalmak, kultúrák nőttek ki a semmiből, majd tűntek el a semmibe. Ma már emlékük sincs a hajdani harácsolóknak. S a mostani harácsolóknak mi lesz a sorsa? Ugyanaz. Ők is kapnak a végén jó esetben egy gödröt, amiben a testük elporlad.

Ám az élet sokkal több egyszerű molekuláknál! Az élet egyszerre anyagi és nem anyagi jelenség, és a végén, minden visszakerül a helyére. Az anyag a földé lesz, az anyagtalan pedig a visszatér az egységbe.

Azok a népek, és kultúrák maradhatnak fenn hosszan, és akár végtelenségig, amelyek életrendjüket alárendelik a MAAT-nak, és az anyagi, és anyagtalan létezők tulajdonságai közötti különbségeket ismerik, és életük, mindennapjaik részér képezi. A magyar ilyen ősnép, és fennmaradását annak köszönhette, hogy híven követte az eredet törvényeit, ameddig el nem felejtette.

De a magyarság minden nehézség dacára megőrizte nyelvét és kultúráját, ennek okán, és mivel végveszélyben az élet, visszahoztuk a világba, és a magyarok kezébe tettük, és tesszük, azt az elfeledett őstudást, amelyért az elmúlt évezredben óriási hajsza folyt, és folyik. A történelem minden diktátora szerette volna tudni a hatalom nagy titkát, és mivel ezt mindig is női vonalon őrizték, ezért a nőkre egyre fokozódó nyomást helyeztek. A középkori boszorkányüldözések hátterében is az őstudástól, és az igazság fényre kerülésétől féltek, ezért minden valamire való nőnek, és az ősi elveket követő szórványközösségnek pusztulniuk kellett.  A mai világ szakrális harcában is, a női és férfi princípiumok harca folyik. A női princípium adja, és óvja az életet, a férfi pedig teljesen elfajzott módon, pusztítja. A világ legtöbb vallása, nyíltan nőgyűlölő, és a nők világszerte elképesztően kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Átírták a történelmet, és van egy olyan úgynevezett prehistorikus korszak, amiről ez az érdekek, és vallások irányította, masszív összeesküvők szövedéke, hallani sem akar, hiszen attól kezdve, összedől a mesevár. Nos, jelentem ez a korszak már küszöbön van, és ahogy Nostradamus is megjósolta, Ferenc pápa lesz az utolsó pápa, és a keresztény és zsidó vallási üzlethálózatnak leáldozik. Teljesen mindegy, hogy mennyire akarják fenntartani. Ma már keresztény kultúráról és értékrendről beszélni, nagyon nem helyénvaló, elkésett kísérlet. Az előttünk álló korszak, már csak a mindenféle ceremoniális hókuszpókuszoktól mentes, legmagasabb szintű, szakrális elvekre lesz vevő. És a spiritualitás legmagasabb szintje, nem más, mint az éberség, és a józan ész. 

A mai emberek, és a fiatalok is, már csak a valóságot akarják magukévá tenni, és hisznek egy mindent irányító univerzális fölső hatalomban, de nem befogadóak a vallási körülírásokra. Vagyis a képlet kezd le, és visszatisztulni az eredethez. Sokan, akik elfordultak a klerikális vallásoktól, elmentek az ezotéria irányába, és annak végtelen útvesztőibe fájdalmasan belegabalyodtak.

Az őstudás, amelyet visszahoztunk a világba, egyszer s mindenkorra rendet tesz a fejekben, és a lelkekben. Hozzáteszem, mi senkit nem akarunk megtéríteni, átnevelni, meggyőzni, hiszen az szemben állna tanításainkkal. Viszont azok a spirituális tanítók, akik szeretnének végre tisztán látni, és hajlandóak arra, hogy közösen kigyomláljuk a vadhajtásokat, és hajlandóak újraértelmezni az általuk eddig tudottakat, őket szívesen tanítom, hogy ők továbbtaníthassák..

Mi nem prédikálni jöttünk, hanem azért, hogy aktuális gyakorlatias tanácsokkal, a magyar népet, és a világot, átsegítsük az aranykorba, és megmentsük ezt a bolygót. Ám azt is tudjuk, hogy a tanításoknak el kell jutniuk azokhoz, akik várják, ezért a spirituális tanítókra bízzuk mindazt a rendezett tudást, amelyből ésszerűen összerakható a világ. Az az őstudás amelyről beszélek, szinte magától értetődő, mégis a vallások, több száz kilométernyi ún, szent szövegegekben írtak arról, amit valójában nem értettek, illetve nem pontosan tudtak. S amikor a mozaikok nem állnak össze, bizony ki kell tölteni valamivel! S ez nem csak emberi gyarlóság, hanem természeti törvény is, amire van egy latin szólás is, blasphemare absent fides, azaz a természet nem tűri az űrt. Így aztán nem is lehet haragudni az ókori írástudókra, hisz csak megpróbálták valahogy magyarázni a meglevő mozaikokból, az egészet.

A magyar nép, és a magyar tanítók tiszta, sallangmentes eredeti képet kapnak, amelytől első hallásra aha élményeik lesznek.

No de visszatérve a mai veszélyesen őrültté vált világunkhoz, sajnos, nem tudok nektek vidám dolgokat mondani, mert igen viharos időszak előtt áll a világ, hacsak nem képes és hajlandó, önkéntes lépésváltásra. De hát ahogy a kormányunk, nem hallgatott a jó szóra, vajon várható-e, hogy a nagyhatalmú nagyurak menten eldobják őrült és veszélyes játékszereiket? Vagy egyáltalán Ti, akik most itt meghallgattok, komolyan veszitek-e, amiket mondunk? Mert hát ki ez a nőszemély, aki itt függöny mögül osztja nekünk az észt, és pörögnek a találgatások….

Mivel a józanság, és a tiszta érzések időszaka még nem jött el, ezért megértjük, ha így gondolkodtok, de megnyugtathatom a kedélyeket, hogy talán először az életetekben érdemes előítéletektől mentesen figyelni, és megszívlelni a hallottakat, mert az életetek múlhat rajta!

Szeretnénk felkészíteni benneteket az előttetek álló kihívásokra, és nehézségekre.

Victoria, amat curam, azaz a szerencse a felkészülteknél van.

Mikre kell számítani?

Nos, ha megcsináljátok is a korszakváltást, akkor is számolni kell azzal, hogy a természet mostanság már az utolsó puffereit használja, és a globális változtatások még váratnak magukra. Mivel a levegő tele van zavaró frekvenciahulladékkal, óriási viharok, és özönvízszerű áradások várhatóak, amiket sok helyen földcsuszamlások kísérnek.

Akik manapság a világot irányítják, még abban bíznak, hogy a folyamatokba mesterségesen be lehet avatkozni, és meg lehet állítani. Nos, ez úton üzenem nekik, hogy nem lehet leállítani, sőt, minden olyan próbálkozás, amely még több természetidegen energiát visz a rendszerbe, és a MAAT-tal ellentétes dolgokat tesznek, csak erősítik a folyamatokat. Azok, akik manapság a politikai vagy gazdasági döntéseket hozzák, alig-alig rendelkeznek mélyreható létbölcseleti, és természettudományos ismeretekkel. S ha rendelkeznek is, semmiképpen nem interdiszclipnáris gondolkodásmóddal bírnak, így aztán a föld bolygó teljes élővilága, az emberek számára felfoghatatlan veszélyben van. Az emberiségnek félre kellene tennie végre a kisszerű önző, gazdasági, és nemzeti érdekekben való gondolkodását! A természet, egyetlen egységes rendszer, amelynek kisajátítására senki, egyetlen nép, nemzet vagy csoport sem kapott jogot, ám kellő mennyiségű pénz birtokában, sokan istennek képzelik magukat. A problémák sokrétűek, globálisak, és a megoldásoknak is ilyeneknek kell lenniük! De semmiképpen nem olyannak, mint ahogy azt a mai elit elképzelte. Az általuk elképzelt Novus ordo sacretum annyit jelent, hogy kimondják, fujj, a gulyásleves rossz, az nem kell, de csak gulyáslevest tudnak főzni, ezért legfeljebb kevesebb paprikát tesznek bele, és átnevezik wellness ragunak, és mire a világ rájönne, hogy ismét átverték, addigra annyira kizsigerelt és kivéreztetett lesz, hogy mindenbe beletörődnek. Ez a cél.

Tudom, nehéz elhinni, hogy ez a kezemben tartott tekercs a gyógyír… de valahol el kell kezdeni a radikális változtatást, és itt Magyarországon, minden szempontból megérett a helyzet. És már nem egyszerűen rendszert, hanem egyetlen lépcsőben korszakot is kell váltani!

Tudom, hogy az emberek szeretnek a csodákra, vagy messiásokra várni, de a megoldás most Ti vagytok. Az aranykor, a magyar emberek lelkében végbemenő alkímiai folyamatként jelenik meg, és nem egy egyszeri nagy aktusról van szó, hanem a mindennapok gyakorlatáról. Arról, hogy a magyar ember mit gondol magáról, hogy viselkedik másokkal, és miképp valósítjátok meg közös dolgaitokat. Vannak remek kezdeményezések, amilyen ez a rendezvény is, és reménykedjünk hogy mielőbb eltűnik el az egymásra találást  gátló, és mindent szétforgácsoló önzés, és okoskodás az élet minden területéről!

Magyarországon rendkívül sok az okos, és tehetséges ember, és van egy óriási közkincsetek: a magyar nyelv. A lelketek is kezd felhangolódni, és mindezek mellé, most kaptatok egy különleges lehetőséget.

Már csak az kell, hogy a sok-sok különféle nagyon kiváló kezdeményezés, azaz a kis kamarazenekarok egy nagy filharmonikussá álljanak össze, ahol mindenki összehangoltan teszi a dolgát. 

Van rajtam kívül bárki, akit nem érdekelnek a csoportérdekek? 

Vagy van a csoportoknak hajlandóságuk arra, hogy tudomásul vegyék, hogy az ötletük, vagy hozzáadott értékük legjavát kell a közösbe beadni, és a saját elképzelésük nem érvényesülhet maradéktalanul? Tudom, vita tárgya lehet az is, hogy ki legyen a karmester? Mert mindenki karmester akar lenni, csak az alkalmassága kérdéses. Ezért javaslok egy megoldási képletet, amit remélem, elfogadhatónak tartotok.

Javaslatom a következő: Hoztam magammal 12 eredeti példányt az egyetemes szent szellem törvényeiből. Ezt megkaphatják azok a csoportok, akik hajlandóak részt venni a végső nagy filharmonikus összeállításában. Minket nem érdekelnek a párt, vagy vallási hovatartozások, csak az, hogy igaz emberként, igaz magyarként, az igaz ügyért, hajlandóak legyetek egymással együttműködni. A pártok, és vallások, mesterségesen megosztják az embereket, és elvonja a figyelmet a lényegről… és ebből a zavarosban halászók profitálnak. Úgyhogy azt javaslom mindenki dobja el a zászlót, amit eddig lengetett, mert itt Magyarországon, csak két fő jellemzője van egy embernek. Az első, és legtágabb kategória, hogy ember, és ebből fakad minden emberi joga, és lehetősége. A második már leszűkített jellemzője az, hogy az államalkotó nemzet tagja, azaz közös lelki, szellemi, történelmi és kulturális hagyományokat magáénak valló magyar ember. Hogy azon belül milyen jellemzői vannak, most lényegtelen.

Ezért ha a magyar nemzet élni akar, és a világnak is jót akar, akkor elkezd magyar nemzetben gondolkodni, és felhagy a klikkesedéssel! Már önmagában ez az aktus is rendeződést idéz elő, és rengeteg kreatív energiát szabadít fel.

A következő lépés az, hogy ezeknek a csoportoknak az arra alkalmas vezetői, szakértői, üljenek le egy nagy kerek asztal mellé, és addig onnan el ne menjenek, amíg el nem készítenek egy új szakrális alkotmányt. Tudomásom van róla, hogy van közkézen legalább 10 féle alkotmánytervezet. Akik ezeket írták, létrehozták jó lenne, ha egy helységbe leülnének egymással. Mi adunk egy nyers, formába öntendő 11-iket, amely a szakrális lételvekkel van összhangban. A már meglevő 10 tervezetből, a kezemben levő tartalomhoz illeszkedően, gyúrjatok egyet! Egy olyat, amelyről elmondhatjátok, hogy igen, ez most így jó. Így képzeljük el a jövőnket, és így szeretnénk élni ebben az országban, és világban. 

Ezt mutassátok meg a csoportjaitoknak, és beszéljétek át! Ha van olyan javaslat, ami még az előkészítések folyamán nem merült fel, azt jegyezzétek fel, és a készítők újra üljenek össze, és véglegesítsék az alkotmányt.

Amikor ez megtörtént, készüljenek népszavazási aláíróívek, hirdessék ki az alkotmányt nagy nyilvánosságok előtt, és országszerte népgyűléseken, közfelkiáltással, majd aláírásukkal hitelesítve, fogadják el.

Ezzel egyidejűleg, létre kell hozni egy Népbíróságot is, 77 nő és 77 férfi képviseletével. A népbíróság tagjainak korban, családi állapotban, gazdasági helyzetben, és iskolázottságban heterogénnek kell lenni. 200 embert kell kiválasztani, hogy a megfelelő összetételű létszám biztosítható legyen.

A népbíróság mellett, ki kell választani a legalkalmasabbak közül, 8 nőt, és nyolc férfit. A nyolc nő feladata a harmónia, és a szakrális megfelelőség biztosítása, a 8 férfié pedig az, hogy a világi dolgokat, és az aktuális kormányzási teendőket intézze. Közösen alakítják ki a stratégiát, és taktikákat, a nők felügyelik, hogy rendben menjen, a férfiak pedig végrehajtják. Ez a felállás felel meg a szakrális rendnek. Közbevetőleg: Nem ok nélkül említik az ősi bölcsességek, hogy Nagyboldogasszonynak hét kisasszonya, és a Királynak hét vezére van. Már többször mondtam, hogy a sakk egy ősi ARA, vagy később szkítának nevezett  találmány. A sakkban a királynő, és a király mellett további 7-7 figura van. A sakk hajdani értelme, az életstratégiákról szólt….. no de folytatnám….

Amint összeálltak ezek a testületek, és feladataik meghatározásra került, valamint kiválasztásra kerültek egy szakértői kormányzáshoz a megfelelő személyek, és ha összegyűlt a megfelelő számú aláírás az alkotmány elfogadására, akkor fel kell szólítani a köztársasági elnököt, hogy oszlassa fel a parlamentet. Innentől, a többi már viszonylag egyszerű.

Ha nem a javasolt utat követitek, mindkét oldalról sok lesz az áldozat. Ezért előbb, egyesíteni kell a különféle, ma még akár szembenálló energiákat, elő kell készíteni a változást, javulni kell emberileg!!!, a szakrális harmóniát meg kell teremteni, meg kell építeni a köreveteket, amelyeknek helyei már ki vannak jelölve, és a teremtő szertartásokat is intenzíven kell folytatni. Egyik összetevő sem életképes külön-külön, de együtt, rendszerbe foglalva, megállíthatatlan lesz az átalakulás.!!!

S ha azt gondoljátok, hogy ez hosszú időt vesz igénybe, tévedtek. Nem, nagyon, de nagyon rövid idő alatt, 4-6 hét alatt, robbanásszerűen mehet végbe az említett folyamat. Csak az összetevőknek meg kell lenniük, megfelelő sorrendben, és harmóniában.

Mi abban tudjuk segíteni az átalakulást, hogy adjuk ezt a bullát, adjuk a szakrális nyers alkotmányt, valamint adjuk a partitúrát, de nekünk nem dolgunk a megvalósítás. Mi csak egy eszmény vagyunk, egy létező, nemlétezés.

Az a világ, amelyet képviselünk, egyetlen felséget szolgál, és az az Egyetemes Szent Szellem harmóniája, azaz a MAAT.  Ezért itt most, remélem választ is adtam arra, hogy miért vagyok fátyol alatt, és miért vonulok a háttérbe. Nem kívánok se karmester, se megmondó lenni, de eljöttünk, megtettük, amit tehettünk, és igyekszünk felkészíteni benneteket a jövőre. Mert fejetlenül, felkészületlenül, konkrét útvonalterv nélkül, csak eltévedni lehet, és az bizony akár végzetessé is válhat.

Kezetekbe tettük az itinert, alátok tettünk egy paripát, most már csak azon múlik, hogy képesek vagytok-e lebontani az egymás közötti, hiúságból, gőgből és félelemből épített falakat.

Még egy segítséget ajánlunk.

Akik úgy érzik, hogy hajlandóak levedleni a múlt kinőtt, immáron szorongatóvá vált béklyóit, azokat néhány alkalommal, de mindenkit csak egyszer, beavatunk. Mai magyar nyelven úgy nevezhetjük, a lélek középpontja beavatás.

Ez egy olyan egészen magasrendű beavatás, amelyért az ajna csakra beavatói is hozzánk fordulnak, és úgy adják tovább. A beavatás következménye brutális. Nagyon rövid idő alatt kitisztulnak az emberekben az energiák, és fizikai következményként, elválnak egymástól az össze nem illő energiák. Azaz aki emelkedni akar, és változást akar, de eddig nem tudta hogyan, az most egyszeriben eldobja a régi koloncait, és mindent, ami visszahúzza. Nagyon nem ajánlom olyan emberek számára, akik valamilyen karmikus kötelesség, vagy egyéb fennálló felelősség alól akarnak szabadulni, mert ők nagyon rosszul járhatnak, akár bele is pusztulhatnak.

A kételkedőknek, vagy ateistáknak mondom, hogy az emberek azt mondják, hogy hiszik, amit látnak. Az igazság az, hogy azok a dolgok a legfontosabbak, amelyek láthatatlanok. Látjátok a hangot, gondolatokat, az érzéseket, az illatot, vagy a gravitációt? Na ugye! Szóval nyugodtan elhihetitek, hogy a láthatatlan világban működő energiák, sokkal erősebbek és hatékonyabbak, mint azt bárki is gondolná!

A beavatás alkalmával nem lehetnek jelen elektronikus eszközök. Ha van rá igény, jelezzétek a szervezőknél, akik feltehetően biztosítanak hozzá alkalmat e rendezvényt követően, valahol, valamilyen általunk is alkalmasnak ítélt helyen. Ha legalább 100 ember összegyűlik, elvégezzük a beavatást jövő héttől kezdődően, akár több alkalommal is.

No de ismét valahol megszakítottam a gondolatmenetet ott, hogy fel kell készülni. A már elmondott átrendeződés után, a következő intézkedéseket kell megtenni:

 • óriási viharok, és áradások várhatóak, ezért hatalmas árterületeket kell elárasztani, és hatalmas víztározókat és gátakat kell létrehozni
 • A földekhez vízvezető csatornákat kell építeni, mert a szárazság, és az áradás periódusai egymást követik, de hol sok, hol kevés víz lesz
 • meg kell szüntetni az egybefüggő hatalmas földterülteken folyó monokultúrás gazdálkodást
 • a földeket,         ültetvényeket,           különösen      folyásirányra             merőlegesen, erdősávok telepítésével kell rögzíteni
 • el kell hagyni a vegyszeres termelést, a méhek miatt, és hogy elszaporodjanak a rovarirtó madarak, – a madarak a növények egészségére is előnyösen hatnak.
 • városok környékén ki kell alakítani kiskertes zónákat, ahol minden család megtermelheti az saját élelmiszerét.
 • minden településre, annak nagyságától függő számban, ki kell alakítani mechanikus közkutakat
 • el kell kezdeni a miniatűr növénytermelés módszerének tanítását – lásd kubai minta
 • a városokban ki kell alakítani közlatrinákat
 • az embereket meg kell tanítani a keletkező hulladék egyedi hasznosítására
 • városi komposztálókat kell kialakítani
 • a lakosságot polgári védelmi oktatásban kell részesíteni
 • meg kell szervezni, minden közösség evakuálását, és alternatív elhelyezését
 • minden, bármire használható embert, 16 év felett be kell vonni a honvédelmi oktatásba
 • aki vidéken új házakat épít, jó szigeteléssel és vízelvezetéssel, földbe vájja, vagy vastag, 2-3 m-es földréteggel vegye körbe, és legyen önellátó
 • legyen felkészítve a lakosság a közszolgáltatások átmeneti, vagy hosszú időn keresztül tartó megszűnésére
 • kritikus, lejtős területeket azonnal el kell kezdeni befásítani
 • általában, ahova csak lehetséges, nagyon sok fát kell ültetni, és a 30 évnél idősebb fákat nem szabad kivágni!!!
 • széleskörű egészségügyi, elsősegély       felkészítő        oktatást          kell             tartani            minden településen
 • minden településnek gondoskodnia kell biztonságos élelmiszerraktárakról, és azok védelméről
 • néhány családonként kell fóliasátrakat készíteni
 • az esővíz felfogására, és a földműveléshez alkalmas eszközöket be kell szerezni
 • jó minőségű vetőmagokat tartalékolni kell
 • mindenki szerelkezzen fel önvédelmi eszközökkel
 • az embereket arra kell felkészíteni, hogy bármilyen körülmények között se veszítsék el a fejüket
 • és végül már holnaptól kezdjétek kivenni a pénzeteket a bankokból, és aki idegen valutában akar tartalékolni, az jüanban, vagy rubelben tegye!

Gondolom a felsoroltak rémisztőleg hatnak, de mint mondtam, szerencse a felkészültek mellett van, és nektek túl kell élnetek a társadalmi átalakulást, valamint azt az időszakot, amíg az időjárás stabilizálódik.

Ha mától nem repülne egyetlen repülőgép, és egyetlen hajó sem közlekedne, és kikapcsolnák az összes wifit, rádiótelefont, abbahagynák a vegyszerek használatát, akkor is nagyjából 5 év kellene ahhoz, hogy a természet regenerálja magát.

Mivel ennek nulla az esélye, és azok a módszerek, amiket a nagyokosok kitaláltak, csak ront a helyzeten, és a tömeges emberi pusztulás is ökológiai katasztrófát idézne elő, ugyanúgy ahogy egy globális háború, így az egyetlen járható út, az önkéntes lépésváltás, és ennek példáját a magyarság tudja szolgáltatni.

Nem akarom dramatizálni, de remélem a hallgatók érzik az elhangzottak súlyát, és elég érdemes a cél ahhoz, hogy végre képesek legyenek az önkéntes összefogásra, és együttműködésre egymással.  !!!

Nagyon sok a teendő, nagyon sok a feladat, amit egyébként játszva meg tud oldani a magyar nép. Nem kell elhinni azt a sok károgást, hogy bénák, buták, lusták, gonoszok, és okoskodók a magyarok…. Nem igaz! A magyar nép, ha van igaz, és jó irány, egy emberként teszi a dolgát. Még olyanok is, akikről nem is feltételezték volna! A magyar nép ki van éhezve az igazságra, és ha ráébred, hogy mennyire kivételezett helyzeti előnyt kapott, úgy rákapcsol, hogy senki emberfia nem jut a nyomába! Amikor a nép megérti, hogy az alkotmány az ő alkotmánya, és érte van, akkor jaj mindenkinek, aki az útjába áll. 

És higgyétek el, vannak, akik abban érdekeltek, hogy maradjatok megvert béna kacsák, és nem fegyverrel, hanem rémhírterjesztéssel, belső bomlasztással és karaktergyilkosságokkal fognak operálni. A személyemet illetően jó eséllyel, és erre most figyelmeztetek, hogy soha életemben nem voltam a jelenlegi rendszer kiszolgálója. Következésképp ott kerültem ki, és meg, ezeket az elmebajos törvényeket, amennyire a határmezsgyéken csak lehetett, de mindig az egyetemes törvények szerint éltem. Soha, semmilyen áron nem voltam megvehető, és soha nem tettem olyasmit, amiért büntethető lennék. Ezt jól jegyezzétek meg, mert ők a túloldalon sokkal jobban tudják, hogy kell szétverni egy felépülő rendszert, és kiiktatni a rendszer lelkét, mintsem ti azt gondolnátok.

Éppen ezért, sokszereplősnek kell lennie a rendszerépítésnek, hogy ne legyen kiiktatható központi agy. A lélekcsíra, és a szellemi mag már el lett vetve, már csak fel kell nevelni, és abban nagyon jók vagytok. Ez úttal arra ügyeljetek, hogy az aratás joga, és a termés is a tiétek legyen!

A kezemben tartott tekercs, mint láthatjátok, le van zárva, és majd akkor lesz felbontva, ha a magyar nép szakrális alkotmánya hozzáfűzhető lesz. Amikor ez a két dokumentum egybe kerül, akkor bizonyosak lehettek benne, hogy ez az irat lesz az emberiség történetének egyetlen olyan dokumentuma, amely új korszakot indít. Merjétek elhinni, hogy a magyar nép képes világtörténelmet írni!

Lehet, hogy az egész, lehetetlennek tűnik, de a Mission impossible, kifejezetten magyarnak való kihívás!

Aki győzni akar, annak először a saját pusztító, önsorsrontó szokásai felett kell diadalmaskodnia! – mint pl. az egóharc….. 

Mi töretlenül bízunk abban, hogy a magyar nép, ebben a kritikus pillanatban meghaladja önmagát, a sarkára áll, és a fejetetejére állított világot, végre talpára állítja!!!

Áldás az igaz úton járókra!

ILARA                                                                                                                                     Őcsény, 2018.08.04.