2023.08.16.

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA 2023. 08.15.

2023,0815,

A 2023. augusztus 15-i események margójára:

Tegnap ellátogattunk az esztergomi fő-anyaszékesegyházba, az ünnepi szentmisére.
Jeleztük érkezésünk célját, de Isten elhívott gyermekei csak saját szavukat hallották meg, így fogadtatásunk sajátságos volt, de a bazilika személyzet női tagjai érezhető jó lelkének köszönhetően a helyzet nagyon gyorsan kisimult. Köszönjük kiváló közreműködésüket!
A szentmisét követően kinyilvánítottuk az emberek felé céljainkat, meglepően sok, a mi köreinken kívüli hívő és érdeklődő jelenlétében. Elmondtuk ahogy mindig: Félre kell tennünk minden vallási-ideológiai nézetkülönbséget, egyrészt azért, mert a szentlélek egy, másrészt azért mert Isten teremtett világa egy és oszthatatlan!
Mi emberek nem tehetjük meg, hogy önkényes elképzelések alapján egymást elítéljük és ezek okán harcoljunk egymással! Mindannyian Isten teremtett világának gyermekei vagyunk, és Természet Isten Anyánk soha senkinek nem adott külön jogokat. Az Ő szabályai millió évekkel ezelőtt, és millió évek múlva is ugyanazok lesznek. A szakralitás terén nincs és nem is lehet innováció!
Vészterhes időket élünk, amikor az elfecsérelt energiák emberek millióinak életébe kerülhetnek. Akik ma 100 évesek vagy idősebbek, megéltek Trianont, 1-2 világháborút, az a közötti kormányzói királyságot, ’56-ot és a Rákosi kommunista diktatúrát, majd a rendszerváltást és a rablókapitalizmust. Soha nem volt átmenet, felkészítés, csak sokkok és traumák sorozata, amikből még csak felépülésre sem volt lehetősége a népnek! Most szintén egy sokkoló eseménysorozatban vagyunk, de csak kevesen látják, hogy mi felé haladunk. Azonban nekünk szellemi, szakrális vezetőknek feladatunk a világbéke hirdetése, ez irányú cselekvő szeretetünk megnyilvánulása, az emberek megvédése, felvilágosítása
valamint az összefogásra buzdítás.
Kötelességünk arra irányítani a figyelmet, hogy mindannyian elsősorban emberek, biológiai és érző lények vagyunk, függetlenül attól, hogy mivel foglalkozunk. Az elkövetkező időszak arról szól, hogy ide, ehhez az eredendő sallangmentes állapotunkhoz így vagy úgy, de vissza fogunk térni! Ezért, és ennek érdekében mi magunk mindent megteszünk, hogy egyéni és közösségi szinteken is az emberek figyelme a morálisan magas rendű, normális, emberi, viselkedésre irányuljon. Szeretnénk megóvni az embereket az elbutításból és a félrevezettetésből fakadó tévutaktól, amelyeken nagyon nagy valószínűséggel nagyon sokan elveszhetnek, ha nem jutnak vissza a józanság és egyszerűség mércéjéhez. Az ember túlbonyolította a saját világát és most ebben a káoszban fuldoklik. Az átlagember pedig nem látja a kiutat, mert az egyén szintjén valóban nincs is megoldása ennek az őrült képletnek. Azonban ez nem azt jelenti, hogy valóban nincs is megoldás, csak annyit jelent, hogy újféleképpen kell a problémát megközelíteni! Azt is láthatjuk, hogy világunk jelenbéli domináns szereplői részesei ennek a képletnek, így nem elvárható tőlük, hogy önmagukat revidiálják, hiszen egyetlen kusza rendszer sem képes önmaga megjavítására. Ezért a rendezőelvnek kívülről, más forrásból, más alapokon kell jönnie, hogy hatékonyan és jótékonyan fejthesse ki hatását!

S ha Önök emberek nyitottak lesznek a józanságra, a tisztességre, az együttműködő szeretetre, a megoldás tálcán kínálja magát.

Mi a tegnapi napon is azért mentünk el a Nagyboldogasszony napi szentmisére, hogy egy kis lépést tegyünk a fent említett irányba, de mint tapasztalhattuk, az emberi elme bonyadalmai és az abból fakadó elkülönültség tudat ott is jelen volt.

Mi úgy véljük, hogy a lelkek őrzőinek, pásztorainak nem a pásztorbotra és a magas pulpitusra van jogosítása Istentől, hanem sokkal inkább a közvetlen kapcsolatok elősegítésére és a szeretet, józanság minden formában történő megnyilvánítására, és annak elvárására. Mi a magunk részéről nagyon reméljük, hogy soha nem ragadunk bele a dogmatizmusba és nem merevedünk le annyira, hogy félelmek gyötörhessenek bármilyen új jelenség láttán! Mi az elejétől azt hirdettük, hogy rendet, egyszerűséget és békességet hoztunk e világba. A rend alatt a teremtett világ természetes rendjét-, az egyszerűség alatt a természetanalóg emberi világot és technológiákat-, a békesség alatt pedig az ideológiai és gazdasági háborúzások felszámolását értjük.

Kedves emberek, ebben a világban belátható időn belül rend lesz, egyszerűség lesz, és békesség lesz! A kérdés pusztán az, hogy milyen létkörülmények között, és hányan fogják ezt megélni?

Mi minden lehetőséget megragadunk és mindent megteszünk azért, hogy ez a bolygó jó állapotban, az élővilág számára megfelelő életkörülményeket biztosítva, a kölcsönös tisztelet elvét követve, minél több ember számára nyújthasson boldog életre lehetőséget. Azonban ennek elérése nem egyéni teendő, nem egyéni út, rendkívül összetett feladat és tömegek együttes akaratának, egységes rendezőelvének és összehangolt cselekvésének eredményeként valósulhat meg.

Ezen az úton a magyarságnak kiemelt szerepe és fontossága van, és ezért hívunk, várunk minden olyan embert – vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül – akik e közös, az egész bolygóra kiterjedő megbékéltetési törekvésbe hajlandóak szívüket-lelküket beletenni!

Arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy ássa el a csatabárdot, és tekintsen mindenkire – honfitársaira és más nemzetek tagjaira is – a sorsközösség tudatával, a az emberiesség és normalitás fontosságának érzetével, mert ez a közös nevező! Az elkövetkező időszakokban csak ez lesz fontos. Vészterhes időkben az egyedüli mentsvár a józanság és a szeretet.

Kedves keresztény és más felekezetek hívei! A világ nem megállítható erőteljes változásban van és ezek a körülmények tőlünk is változtatást igényelnek. A vallási és egyéb dogmák, embertől, szívtől elidegenedett rendszerek rövidesen le fognak bomlani. No de mi lesz helyette? Technokrácia, falanszter, neokommunizmus? Nem lesz semmid és boldog leszel?

Megítélésünk és az emberiség jószándékú hányadának akarata alapján sem ez a megfelelő megoldás!

A jó megoldás a korlátlan gazdasági és hatalmi magánönzés megszüntetése, – hisz ez okozza a legnagyobb bajt –, az államok közötti versengés kiküszöbölése, a korpokrácia és oligarchizmus felszámolása, a médiahatalom átstrukturálása és mint legfontosabb; az igazságszolgáltatás igazság alapra történő visszahelyezése.

Minden állami hatalom az igazságszolgáltatáson nyugszik, ezért minden államban, minden közösségben az a legfontosabb, hogy milyenek a működést rendező jogszabályok. Ezért az igazságszolgáltatás anomáliáinak felszámolása a világ legtöbb államában, az emberiség jólléte érdekében rendkívül sürgető feladat.

Ugyanakkor a felsoroltak közül semmi-de semmi nem elérhető vallási és ideológiai csatározások közepette!

Akik ezt teszik, azok a megosztók terveit támogatják, hiszen az „oszd meg és uralkodj” elve nagyon régóta dívik.

Önök mindannyian érző emberi lények. Joguk van a normális élethez és a boldogsághoz, de ezt arra fel nem hatalmazottak elvitatják Önöktől, és ha rajtuk múlna technohibrid engedelmes jószágokként végezhetnék.

Tudniuk kell, hogy az elkövetkező időszak az emberi lélek és a gépek harcává válik, és ezt a harcot most még megnyerheti az EMBER, de hangsúlyozottan csakis a nagybetűs ember. Nem sok ideje van az EMBERNEK, mert minden oldalról támadásnak van kitéve.

Önök, mint Isten hívő emberek, szembe kerülnek a lélektelen materiális világgal, és egy ponton túl esztelen mérvű veszteséggel lehet csak nyerni.

Nos kedves emberek, a tét nagy, a feladat adott, Önökön múlik, hogy továbbra is haladnak-e a megsemmisítésüket célzó aláaknázott úton, avagy megfordulnak és egymás kezét megfogva a közös nevező mentén haladnak tovább!

Mi minden lehetőséget és eszközt megmozgatunk annak érdekében, hogy az a bizonyos rend, egyszerűség és békesség a lehető legkisebb fájdalmas áldozatok útján következzék be!

Áldás az igaz úton járókra!

ILARA