2021.05.17.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

LENNI VAGY NEM LENNI?

Hirt Elvira a P.I.-kör tagjának levele a közösséghez:

Kedves (még) Emberek!

Az elmúlt hetekben futottam pár kört, hogy megpróbáljak működőképes megoldást találni a katasztrófális helyzetünk megoldására. Magam is szerveztem összejövetelt ez irányba, és figyeltem más csoportosulásokat is. Sajnos kevés sikerrel jártam!
Akár merre is nézek az emberek tanácstalanok és elkeseredettek.
Vannak, akik tehetetlenségükben depresszíven magukba fordulnak, és inkább passzív nézőivé vállnak a a megállíthatatlannak tűnő eseményekre. Vannak, akik újabbnál-újabb szerveződéseket próbálnak összehozni a még aktívnak tartható emberekből.
Mindenki változást szeretne. Ki-ki  a saját szellemi-lelki-tudati korlátainak megfelelően.
Sokan az Atyára, vagy más istenségre várnak, többen titkos jótevőkre, szolgálatokra, földönkívüliekre. Ezeknek a kis, szétaprózódott összefonódásoknak egyetlen közös jellemzőjük van -a változás váráson kívül-, hogy a pénztől teszik függővé a várt sikert! “Aggyá pénzt” és mi majd megoldjuk a problémát”
Előbb-utóbb mindenhol előkerül ez a megoldhatatlannak tűnő faktor, hogy pénz nélkül csak is a semmit lehet tenni. Pedig pont emiatt tart itt leginkább a világ, hogy mindent ennek rendelnek alá! A zsidók istenének az egyik legjelentősebb megnyilvánulása -a hatalom és az erőszak mellett-, a PÉNZ!
Pedig azt minden Ember tisztán tudja, hogy a valóban fontos dolgokat nem kaphatja meg pénzért. Sajnos azt, hogy mi is a valóban fontos egy Igazi Ember számára, nagyon kevesen tartják szem előtt! Persze azt, hogy kis is a valóban Ember, pont azokból derülne ki, amit nem tartanak ma már szem előtt! Mert ugye egészséget, őszinte barátságot valódi szeretet, életet pénzért nem lehet kapni!  Valódi érzelmeket mint a segíteni akarás, az együtt érzés, önzetlen szeretet, nem pénz függőek, hanem valódi, Emberi Lélek függőek!
Elfelejtetik veletek a valóban fontos értékeket! Minden azért zajlik a világban, hogy az EMBER MEGSZŰNJÖN EMBER LENNI!
Sajnos, nagyon jó úton haladnak, a gonoszság nagyon jó munkát végzett! Már alig van Lélekkel bíró ember! Akik elhiszik, elfogadják, hogy a pénz mozgat minden szálat, akkor már győzött is a Sötétség!
” Aggyá pénzt”, és akkor majd lesz egy hely amit megveszünk, és ahová összegyűlhetünk. De minek? Azért, hogy ott pár ember elszeparálhassa magát és nekik TALÁN jobb legyen? Abban a világban, ahol egyetlen cél az EMBEREK ELEMBERTELENÍTÉSE ÉS AZ ÉLETTERE FELSZÁMOLÁSA? Ki hiheti, hogy a Gonosz majd hagyja, hogy a Földön bárhol is maradhasson egy bázis is, ami nem a Sötétség érdekeit szolgálja? Az a gondolat, hogy a fennálló borzalomban valakik megúszhatják az elkerülhetetlent, az ostobaság! Hiszen már leíratott, és kimondatott a Gonoszék részéről, hogy minden magántulajdont meg fognak szüntetni. Ebben az esetben az, mindenkire vonatkozni fog. Egyetlen magánterület és a hozzátartozó más vagyon sem marad, és az egész kezdeményezés dugába dől!
Ha hagyjuk, hogy véghezvigyék a tervüket!
Figyeljetek!
Egyetlen olyan valódi, működőképes megoldást is kínáló kezdeményezést találtam, amihez nem kértek pénzt. Ez pedig az, amit Ilara kínált fel az Emberek számára!
Ő egyetlen dolgot vár el tőlünk elsőként az Emberektől. Az pedig az, hogy tiszta szívvel és akarattal álljunk fel, és kapcsolódjunk össze. Mutassuk ki az óhajunkat a jó, Emberek számára létrejövő ÚJ, gonoszság mentes élettér létrehozása iránt!

Az ÚJ Emberi világ működéséhez már minden készen áll, kivéve magát az EMBERT!
A Gonosz tudja már, hogy nem képes nyíltan fellépni a JÓ akarata ellen, de ehhez kellenek a JÓ EMBEREK!
Vajon, ha most -amikor a legsűrűbb a sötétség-, megfogjuk egymás kezét és megindulunk abban a tudatban, hogy valójában nincs félnivalónk, mert a Gonosz már csak a hazugságaival ijesztgeti az Embereket, mi történhet?
Megmondom nektek!
Eltaposnánk a férgeket, mert ők a valóságban csak mocsok a lábunk alatt, melyet az Igazság és valódi tenni akarás ereje lemosná még a térképről is!
EMBEREK!
Nem pénz kell, mert az fekete mágiával megmérgezett fertő, egy mesterségesen létrehozott betegség forrás, mint egy vírus, melynek egyik kivetülési formája ez a Covid szarság!
Tudnotok kell, hogy szinte már nincs olyan kezdeményezés, amiben ne lenne benne a keze a Gonosznak!
Nincs másra szükség jelenleg, csak induljunk el végre a Világunk, és a saját teljes Emberi Lényünk meggyógyításáért!
Az út, mely NEM a Gonosz által lepakolt -aknákkal, csapdákkal teli-, útvesztő, hanem az egyetlen járható és valódi értékekkel teli!
Eddig annyi silány, félrevezető, kizsákmányoló útra elmentetek már, amik minden esetben zsákutcába vezettek. Tudom sokan nem mernek már bízni semmiben, de ebben az esetben nincs veszíteni való, hiszen a gonosz már szinte mindeneteket elvett! Itt csak is a nyereség van, mégpedig a legfontosabb valami megnyerése, az pedig az ÉLET MAGA!
Adjatok magatoknak egy utolsó esélyt! Ez az út az Élethez, a tiszta, Emberhez méltó létezéshez vezet, ahol emelt fővel, egyenes gerinccel, őszintén járhatunk!
Tudnotok kell, hogy mára már szinte egyetlen olyan kezdeményezés sincs, amiben a Gonosznak ne lenne benne a keze, közvetve, vagy közvetlenül! Keresd a pénzt, és ott megtalálod!
Ilara felkínálta az utolsó kapaszkodót, mely jóval több, mint egy szalmaszál! Egy új a Természet és egymás tiszteletén alapuló, becsületes és igazságos, élhető létezést kínáló, egyensúly rendszerű élet lehetőségét.
Az út valódi kezdete számunkra 2021 06.01-én kezdődik egy túrával, melyet akár zarándoklatnak is nevezhetnénk, de valójában nem az elnevezése a fontos, hanem a célja! A cél pedig a valódi Nép Lélek összefűzése a Teremtő és a Bolygó- mint Föld Anya-, energiájával! Ebben az összekapcsolódásban az Ember visszahelyezkedik arra az útra, ahonnan réges-régen eltévelyedett! Ez a kapcsolat segít begyógyítani azokat a testi és lelki sérüléseket, melyeket a Gonosz erők okoztak azáltal, hogy eltérítették az Embereket az Élet valódi forrásától. A Természet leigázása, és uralni akarása a Gonosz abbéli törekvése, hogy elnyomja és meggyalázza a Valódi Élet hordozóját a Bolygót és egyben a nőket is!
Hiszen a  viselkedés, melyet a világ mutat az elmúlt időszakokban a Természet- a Szülő Bolygó= Föld Anya-, felé pontosan olyan mint amilyen a nők felé! Megalázott,  alárendelt, kizsigerelt, lealacsonyított és megbecstelenített!!!!
Ez a Gonoszság legnagyobb vívmánya, hiszen a Valódi, Élő, Teremtő készség sárba tiprása, meggyalázása az egyetlen út a Emberi Létezés végleges felszámolásához, mely helyett akarja bevezetni a gépesített, teljes önállóságától megfosztott kiborg létet, ami felett teljes ellenőrzést tudna gyakorolni! Tehát lehet választani!
Vagy Élő, Lélekkel bíró szabad Ember, vagy a Kiborg, zombi lét.
Én az Emberi Életet választom!
És ti?

Üdvözlettel: Hirt Elvira