2020.08.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

Kiút a káoszból

Mindannyian érzékeljük már hosszú idő óta, hogy világunkban valami nincs rendben, szinte az összes alrendszer (egészségügy, oktatás, szolgáltatások, pénzügyek, kereskedelem, közellátás, környezetvédelem stb.) nem szolgálja a közösséget, a politika teljesen eltávolodott eredeti feladatától (hogy finoman fogalmazzak…) Az emberiség a bolygót mértéktelenül kizsákmányolja, a természetet leigázza, annak rendjét, törvényeit figyelmen kívül hagyja, -“ez a fogyasztói társadalom”- hangzik a válasz. (vállvonogatás kíséretében)

Az eredmény: KÁOSZ MINDEN TÉREN

Nagyon sok csoportosulás, közösség keresi a megoldást világ szerte. De legtöbben csak a tiltakozásig jutnak, ami persze üdvözlendő, amíg békésen zajlik.
Az összes bajok legfőbb forrása, hogy az emberiség általános erkölcsi szintje olyan mélyre zuhant, amiből nem látszik kiút. Beletörődünk, és azt gondoljuk, ez változtathatatlan, lesz, ami lesz, én mit tehetnék…
Azonban a Természet Rendjének megtagadása, nem ismerése, (amely Természetnek az ember csak része!) törvényeinek be nem tartása nem folytatható büntetlenül, bármeddig. Elmentünk a falig, ahonnan már nincs tovább. És ez mindannyiunk felelőssége, bár különböző mértékben. De hagytuk, hogy így legyen…

Jó hír: hogy van megoldás!
Rossz hír (talán nem túl sokaknak): nehéz elfogadnunk, hogy megvalósításához túl kell lépnünk szellemi és lelki korlátainkon, berögződéseinken, tévhiteinken, és mindenkinek egyéni felelősséget(!!!) kell vállalnia (tudatszintjének és tehetségének megfelelően önmagáért, nagyobb közösségért, illetve az egész társadalomért) azért, hogy az új Rend megvalósulhasson.

Új korszak vette kezdetét: 2020. Május 31-én Pünkösd Vasárnapján kihirdetésre került

Az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja
A Szent Élet Törvényei
A Magyarok és a Világ Összes Népe Számára

(A földi élet vakvágányra kerülésének legfőbb oka, hogy sokan nem is értik ezt a címet: ki vagy mi az az “Egyetemes Szent Szellem”/Isten/Nagyboldogasszony/Teremtő? – a bulla fogalom meghatározása szerint: “az a sokféleképpen megnevezett egységes szuperintelligencia, amely egyszersmind Tér-Idő-Információs halmaz, amely a Szellem, a Lélek valamint az Anyag forrása, és önmagában, a saját törvénye szerint létezik, megnyilvánul, vagy nem nyilvánul meg”)

Ez az (röviden) Élet Kánon kell, hogy az alapja legyen minden nép új alkotmányának.
Amennyiben a bullában foglalt szakrális törvények érvényre jutnak (MAAT rendje), úgy egy igazságos, harmonikus rend jöhet létre, mely biztosítja, hogy senki nem éhezik, senki nem él fedél nélkül, és a legmagasabb szintű – természetet nem irritáló – technológiák segítik az életet.

De: “Akik áldott Életet akarnak e Földön, azoknak véget kell vetniük a meghunyászkodásnak, a szembeötlő bűnöket néven kell nevezniük és cselekedniük kell!”
Mert “Azok a személyek, csoportok, nemzetek, társadalmak, amelyek eltűrik és hallgatólagos beleegyezésüket adják a bűnökhöz, maguk is bűnrészessé válnak és a küszöbön álló végső elszámolás időszakában számtalan formában, de súlyosan kell lakolniuk.”
(És a kegyelmi idő már csak hónapokban mérhető…)
“A következménymentesség hosszú időszaka mindenki számára lejárt, ezért az Embereknek végre Rendet kell tenniük a saját életterükben! Ellenkezőleg Természet Istenanya ítéleteivel kell számolniuk, mely már nem veszi figyelembe az Embert, és annak bármilyen elképzelését az Életről!”
Az idézetek a fent említett Élet Kánon-ból valók.
Nagyon súlyos szavak, mindenki számára megszívlelendő!

És végül álljon itt a bulla záró gondolata:

“Mi nem megbocsájtani jöttünk!
Bírálni, ítélni, és RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET teremteni jöttünk.
Aki a MAAT Törvénye szerint él, boldogságban és szeretetben létezhet ezen a Földön.

Bullánk kihirdetésével véget ért az emberi történelem összes korábbi ősi, feudális leigázó, kizsákmányoló és embertelen korszaka.

KINYILATKOZZUK, HOGY A MAI NAPPAL KEZDETÉT VESZI AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM KORA,
AVAGY A SZENT LÉLEK ÉS A JÓZAN ÉSZ KORA – AMELY AZ EMBERI VILÁGFELFOGÁS ÚJ KEZDETE.

A mai naptól új létezésforma veszi kezdetét, amelyben minden élőlény joga és kötelessége meghatároztatott, és alárendeltetett a MAAT Egyetemes Rendjének.

LŐN ÚJ KEZDET, ÉS AZ IGAZAKÉ LESZ AZ ÚJ VILÁG!
ELRENDELTETETT – ÍGY VAN.

ÁLDÁS AZ IGAZ ÚTON JÁRÓKRA!

ILARA”

Az Élet Kánon szerzője, összeállítója, átadója, a Szakrális Magyarország szellemi vezetője: ILARA.

Hogy KIT és MIT képvisel Ő és hogyan, azt a legtöbben felfogni, megérteni racionális gondolkodással nem tudjuk.
De egy biztos: ha elolvassuk az Élet Könyvét, (persze nem fogunk mindenben egyetérteni a benne foglaltakkal, mert nem vagyunk egyformák) mindenképpen felébred a lelkiismeretünk, és a szívünkre hallgatva beláthatjuk, hogy nincs más út az emberiség megmaradásához a Földön.

A bulla szövege megtalálható a www.sacrahungarorum.com oldalon Élet Kánon címszó alatt, letölthető változatban, valamint nyomtatott A3 formátumban megvásárolható.
Minél rövidebb idő alatt, a lehető legtöbb emberhez el kell hogy jusson, mindenkinek meg kell ismernie, mert

“kihirdetésének napjától a bolygó minden entitására, szervezetére, csoportra és az összes lakosra érvényes, függetlenül attól, hogy értesültek-e róla, tudomásul veszik-e, hisznek-e benne, tiltakoznak-e ellene – ezek HATÁLYOSAK.”

A Szakrális Magyarország olyan emberek gyülekezőhelye, akik tudják és hiszik, hogy életük alá van rendelve egy felső hatalomnak, tudják, hogy a hatalom törvényét jobb ismerni és betartani. Várjuk szeretettel mindazokat a józan gondolkodású, jószándékú és összehangolt cselekvésre képes és hajlandó embereket, akik részlet-igazukat hajlandóak beleadni a közösbe, a legtöbb jó megvalósulása érdekében.

Áldás az igaz úton járókra!

Szutor Erzsébet