2020.09.16.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

A “JELENSÉG” A SZAKRÁLIS VEZETŐ SZEMSZÖGÉBŐL

Kedves Hallgatóság!

A mostani helyzet jellemzése a szakralitás tükrében egyszerű, hiszen akár azzal az egy szóval, mint abszurd is kifejezhető lenne. Mégis nézzünk egy kicsit a mélyére, hogy valójában mi is történik!

Köztudott, hogy vannak szakrális törvények, amelyek tértől, időtől, akarattól és minden befolyástól függetlenek. Ezek a törvények irányítják az egész világegyetemet az első kvantumtól a galaxisokig és még tovább, és ezek a szakralis szabályszerűségek igazak minden léptékben és térben. Hogy ezt a végső mozgató erőt ki és hogy nevezi, ebben a kontextusban lényegtelen.

Egy azonban bizonyos. Az ember, mint teremtőerővel bíró élőlény ugyanúgy a szakrális törvények hatálya alatt van, – ha akarja, ha nem – mint az összes többi létező lény vagy képződmény.  A probléma ott kezdődött, amikor az első gyarló ember meghamisította az eredet parancsait és a valóságot elferdítve egy új, modern szóhasználattal élve, trendibb valóságot képzelt el. Vagyis a Teremtő álma helyébe a sajátját ültette. Talán Ő volt az első liberális, aki azt gondolta, hogy a szabadsága abban rejlik, ha valami olyasmit talál ki, ami innovatívabb, mint a teremtés ósdi valósága. S ezek a kis lépésnyi változtatások idővel trendeket alakítottak ki. A kialakult új szokások beíródtak az emberiség közös tudatmezejébe. Másoknak is voltak elképzelései a világról, és mindenki elkezdte hozzárakosgatni a saját álmát és saját valóságát a meglevőkhöz. Egyik helytelenség a másikat gerjesztette, és a történelem azt igazolja, hogy a hibák sorozata tragédiákat szült. Ám az ember semmit nem tanult a hibákból, sőt, az Istenképet is alaposan megreformálta. Istent megszemélyesítette, férfi képre szabta, és nagy hideg termekbe terelve, pompával, pénzzel bélelte a kongó űrt. A Teremtő szent lelket rabságra ítélték. Az ősi női mágia tudásra rátelepedtek, kiforgatták és elferdítették, majd a nőket végképp száműzték az élet minden kitüntetett területéről. Az asszony, aki valaha az életnek megfellebbezhetetlen ura volt, ritka kivételtől eltekintve ma már csak a férfiak szolgálója. Az egyházi főméltóságok között egyetlen vallásban sem találunk nőt, holott az összes vallás legmagasabb szintű vezetői tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy a teremtés feminin jellegű, és hogy a világ első számú szakrális vezetője, királya NŐ. Mindig is az volt és az is maradt. S hogy ez ne derülhessen ki, a múltat végképp fel kellett számolni, és a szakralitás szabályait újra kellett írni. Így születtek meg a ma szentnek számító írások és tűntek el az ősi múlt bizonyítékai. Ez a bizonyíték eltüntetési láz még mindig folyik.

A világban ádáz szakrális háború folyik, és szellemi irányzatok harcolnak egymással a lelkekért. Az ateista technológia vallás áll pillanatnyilag nyerőre, és az egyházak pedig ezt ellensúlyozandó éppen egyesülni készülnek, hiszen számukra is világos, hogy ha nem történik semmi, a technológia bekebelezi őket.

Ebbéli rettegésükben a puszta rendszer fenntartására törekszenek, és mindeközben végleg cserben hagyják a híveket, az embereket. Napjainkban szinte az összes vallás hívei panaszkodnak, hogy valami megváltozott, hogy már nem érzik a hajdani biztos lelki támaszt. …és ez így van… és a jövőben meg inkább így lesz, hiszen a szakralitás törvényei mindig érvényre jutnak és harmóniára törekszenek. S mivel az emberi világ maszkulin túlsúlyban van, helytelen alapokon nyugszik, ezért a kiegyenlítődés mindenképpen megtörténik. S hogy ez mennyire lesz fájdalmas, az azon múlik, hogy a nők menyire képesek összefogni. Amennyiben a nők és a normális gondolkozású férfiak egységbe összezárnak mellettünk, akkor viszonylag kis megrázkódtatásokra számíthatunk. Ám ha a nők továbbra is tolják a férfiak szekerét, és nem ébrednek magukra, akkor bizony végképp elszabadul a pokol.

Ahogy az idő telt, a mesterségesen létrehozott valóság, – nevezzük mátrixnak, – egy ponton túl a természet ellenségévé vált. Sőt, egyenesen az életet vette célba, mint leküzdendő és megreformálandó akadályt. A tudomány eszközeivel egyesek Isten helyét kívánják átvenni, és nincs messze az a kor, amikor egyáltalán nem lesz szükség a nőkre, hiszen engedelmes robotokat készítenek maguknak.

A Nő az emberi élet alapja. S ha a Nő szolga, és kiszolgáltatott, és nem veszt részt a közélet alakításában, akkor a férfiak szája íze szerint történnek meg a változások, és ezek mint mindig, tragédiákhoz vezetnek. A férfiak az elmúlt évezredekben bebizonyították, hogy nem képesek a természettel összhangot találni, és alkalmatlanok a tartós békesség létrehozására.

Mindeközben a szent nőiség megcsúfolása többek között a szivárványos zászlók árnyékában is folyamatban van.

A politikai játszmák, COVID, a médiahadjárat, a mesterséges intelligencia, a szájmaszk általi kondicionálás mind-mind csak az emberiség szellemi-lelki hanyatlásának kórképe és a további romlás táptalaja. Oka nem más, mint komplex civilizációs hiba. Az ember az évezredek folyamán szellemi vírusfertőzötté vált. A koronavírus csak megmutatja az embereknek, hogyha nem térnek vissza a tiszta szakrális valóság útjára, akkor bekebelezi őket a technológia és mint emberek elvesznek.

Mi nem is óhajtunk különösebben foglalkozni a szájmaszk és hasonlók körüli polémiákkal. Csak annyit mondunk ezzel kapcsolatosan: Gondoljunk a jógára, és az energiafelgyűjtési technikákra! Mind-mind légzéskontrollal hozható mozgásba. A tudatosság és józanság alapja a mély légzés, az oxigén telítettség. A jó közérzet, pszichés stabilitás alapja pedig a kellemes közösségi érzés, a folyamatos interaktus és energiacsere. A legjobb immunerősítő az erős közösségi háló, a napfény, a tiszta levegő, a tiszta víz, a vegyszermentes táplálék, a nyugalom és a boldogság. Éppen ezt igyekeznek elvenni mindenkitől. Vajon ki adott erre bárkinek is felhatalmazást? Isteni legitimációjuk egészen bizonyos, hogy nincs.

Isten egy egészen csodálatos egészséggel ajándékozott meg mindenkit, és az elkövetkezőkben a rettegők lesznek az elsők, akik  a betegségeikkel a technológiai maffia karmai közé kerülnek. Mert senkinek ne legyenek illúziói egy olyan világban, ahol milliók éheznek, fáznak, nélkülöznek, ott éppen egy kis köhögéstől és láztól akarják az embereket megmenteni? Valóban az ember a fontos a regnáló rendszerben?

A mai romlott világban egyedül a hatalom és a haszon, vagyis a pénz  az úr, és ha bárki is meg akarja érteni a folyamatok mögötti összefüggéseket, akkor kövesse a pénz útját!

S ha az emberiség élni, boldogulni akar, akkor nincs más teendő: az emberiségnek le kell ráznia magáról azt a szellemi-lelki béklyót, amely évezredek óta gúzsba köti!

Mi a hogyan tovább útján tudunk segíteni, de ahhoz, hogy a helyes irányokba el lehessen indulni, és meggyógyuljon az emberiség, a fájó tüskéket ki kell húzni.

Senki ne gondolja, hogy majd más kiharcolja az Ön szabadságát! Itt most új helyzet van, hangsúlyosabbá vált az egyéni felelősség, és aki szakrálisan áldott közösségbe tömörülve küzd önmagáért, talpon marad, akik másokra várnak, azokat bedarálja a rendszer.

„Nincsenek túlélő hangyák, csak túlélő hangyabolyok!”

A magyar nemzet soha nem volt ekkora veszélyben, de most megadatik a lehetősége, hogy főnixként újraéledjen és példát mutasson a világ népeinek.

Véget ért az emberiség gyermekkora, a magyarság vegetálási fázisa, és Ön kedves hallgató, igenis személyesen is felelős a jövőért! Kihangsúlyozzuk: Senki nem fogja Önt megmenteni, és hosszú távon esélye sem lesz a méltó emberi életre, ha nem tagozódik be a szakrális egységbe.

A mostani felnőtt nemzedék egy viszonylag kellemes világot kapott örökül, és kötelességünk gyermekeink és az eljövendő generációk számára is biztosítani a normális, természet analóg egészséges élet lehetőségét!

Itt most az orrunk előtt élet elleni háború folyik. Ámde garantálhatjuk a pusztító romboló, önző és garázda népségeknek, hogy végül az Élet győzedelmeskedik!

Önön, az Ön cselekvő hozzáállásán is múlik, hogy mekkora áldozatokat követel ez a harc. Higgyék el, az Élet oldalán egységben, a szeretet és a józan ész útját követve, mosolyogva megnyerhető ez a viadal!

Áldás az igaz úton járókra!

ILARA